Tranås allra första invånare

Sophia Reinholdsdotter & Johan Johansson


  (Hedda) Sophia Reinholdsdotter (7/7 1816 – 1/12 1901)
  H2-grenen [1.1.5.5.6]
  Dotter till Reinhold Månsson & Stina Andersdotter
  Gunnarstorp, Säby, Småland


  Carl Johan Johansson (2/4 1818 – 6/11 1899)
icon-home  Son till Johannes Andersson & Johanna Cathrina Andersdotter
  Sibbarp, Säby, Småland
  Arbetare; brukare, arrendator
  Minst 6 barn – Stamföräldrar åt H2b-grenen


  Primärkällor
  16-05-2021


Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Sophia växer upp på släktgården Gunnarstorp. Hon är döpt Sofia, och namnet Hedda uppträder endast i en enda källa från 1860, så det är oklart om hon ens hette Hedda.

Sophia och barnens namnteckningar 1900 när Johan gått bort.

1837 flyttar hon till Sibbarpicon-map-marker för att tjäna, och där träffar hon äldste sonen på gården, Carl Johan Johansson, som hon gifter sig med två år senare.

Sofia Reinholdsdotter & Johan Johanssons vigsel 1839. Säby församling.

Sibbarp ägs av Tranås Säteri, så Johan kommer inte att få ärva något hemman, men till en början får de åtminstone överta bruket av Sibbarp från hans föräldrar, som flyttar till Vintertorp i stället.

De stannar på Sibbarp till 1857 då de flyttar till Grytbäckenicon-map-marker längst mot norr i församlingen som arrendatorer (1/4 mantal).

De får 6 barn.

 • 1.   Johan August Johansson Sundberg (17/12 1839 – efter 1902)
 • 2.   Sophia Christina Johansson (19/2 1843 – efter 1902)
 • 3.   HedvigHedda” Charlotta Johansson (31/5 1845 – efter 1902)
  •  H. L. Haglund
 • 4.   Carl Anders Sundberg (30/3 1848 – efter 1902)
 • 5.   Emma Augusta Johanson (4/4 1856 – efter 1902)
 • 6.   Adolf Malcolm Johanson (11/1 1859 – efter 1902)
  •  Maria Charlotta Åslund

1859 får Johan arbetsbetyg till Stockholm. Vi vet tyvärr inte vilken sorts arbete han åtog sig för att tjäna till familjen, och de bor ändå kvar i Grytbäcken tills 1863.

Då köper han ett hus i det framväxande samhället Lövstad, kv. Oket, tomt nr. 45, som numera tycks vara en liten miniparkicon-map-marker vid en parkeringsplats på Ågatan i Tranås (förutsatt att kvartersnumreringen motsvarar den som senare användes när Tranås grundades). Vid den tiden fanns inte Tranås, utan endast det lilla handelssamhället Lövstad och industrierna vid Tranås Kvarn. Marknadsplatsen hade just flyttats från Säthälla till Lövstad 1860, men det fanns mycket få hus.

Det var faktiskt så nytt så när husförhörsboken från 1861 skrevs var Lövstad fortfarande endast en lägenhet, och när Johan flyttade dit två år senare, så registrerades hans hus under en nyskriven rubrik Qvart. Oket N:o 45 – inte under Lövstad utan under det äldre Tranås Kvarn. Det var först då som namnet Lövstad började användas om detta nybebyggda område.

Samma dag som Johan flyttar dit – 9/11 1863 – flyttar även en Johan Hultqvist in på granntomten (numera parkeringsplats). I mars det följande året är en smed Johan Fredrik Israelsson registrerad i kv. Stången, tomt nr. 33. Inga andra invånare är registrerade i de nyupprättade kvartersområdena.

Johan uttar återigen arbetsbetyg till Stockholm 1864, och barnen Johan August och Hedda flyttar med honom dit, medan Sophia tar hand om de yngre barnen. I början på 1870-talet beskrivs Johan officiellt som husägande arbetskarl. Även nästa sonen Carl Anders drar till huvudstaden för att arbeta 1870.

Det är 1874 när järnvägen dras förbi Lövstad som samhället byter namn till Tranås, eftersom det är det namnet som stationen får. 1881 bildas Tranås Köping, och då får även kvarteren nya namn i samband med att nya gator byggs. Johan sägs nu bo i kv. Holmen, tomt nr. 48, men huruvida detta är samma hus som förut, är oklart. Vad som är säkert är att nr. 48 var belägen på Ågatan 28icon-map-marker, där det nu finns bilförsäljning. Antingen har de bott där hela tiden, eller så har de flyttat dit från två hus längre ner för gatan.

Tranås 1878. Holmen nr. 48 är huset längst till vänster i kvarteret, halvt ute på gatan, medan nr. 45 är två hus längre mot vänster, i kvarteret Norra Gyllenfors. Källa: Tranås Ydre Släktforskarförening.

Alla sönerna återvänder på 1880-talet, två av dem med det nytagna namnet Sundberg. Vid något tillfälle blir sonen Johan August ägare av huset, och det är därför hans namn som finns skrivet på adressen på en karta som utarbetades vid okänd tidspunkt när de nya gatornas namn skulle beslutas. Inte alla namnen blev som på kartan, men Falkgatan, Storgatan och Ågatan känns igen.

Detalj ur en karta som gjordes när de nya gatornas namn skulle väljas. På nr. 48 är ”J. A. Sundberg” noterad som ägare. Källa: Lantmäteriet.

De bor kvar i huset resten av livet tillsammans med dottern Emma Augusta och sonen Carl Anders, som har blivit snickare.


Johan Johanssons bouppteckning.

Sophia Reinholdsdotters bouppteckning.


Dopnotiser

Johan Augusts dop 1839. Vittnen: Anders Carlsson i Röhälla och Hustru Anna Greta Reinholdsdr ib:m, Bonden Johan Andersson i Gissnabo och pig. Johanna Jonsdr på Kyrkobacken. Säby församling.

Sophia Christinas dop 1843 (hon kallade sig så). Vittnen: B. Anders Olofss:n i Säthälla och H. Kristina Jonsdr; Dr. Anders Johnss:n ib:m, pig. Anna Johnsdr ib:m. Säby församling.

Hedda Charlottas dop 1845. Vittnen: B. Anders Karlss:n i Stebbarp Torpa S:n och H. Anna Reinholdsdr, Snick. C. Kylén i Bredstorp och H. Anna Persdr. Säby församling.

Carl Anders dop 1848. Vittnen: v. Korp. S. Törn i Bredstorp och H. Maja L. Jönsdr; g. Dr. Gustaf Erikss:n ib:m o H. Elisabeth Johnsdr. Säby församling.

Emma Augustas dop 1856. Vittnen: Aug. Andersson i Bredstorp och d. H. Anna Jönsdr, B. Gustaf Peterss. i Älmås och d. H. Anna Johansdr. Säby församling.

Adolf Malcolms dop 1859. Vittnen: B. Carl Andersson och dess H. Inga Lisa Johansdr från Rockebroen; G. Dr. Gustaf Johansson och dess H. Carin Gustafsdr från Stekanäs, Ekeby S:n. Säby församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Sophia Reinholdsdotter (1900)
 •  namn (andras stavsätt): Sofia (1816-1837); Sophia (1828-1844); Pig. Sofia Reinholdsdotter/Reinholdsdr (1837-1840); Sofia Reinholdsdotter/Reinholdsdr (1839-1901); Sof. Reinholdsdr (1855-1866); Hedda Sofia (1860); Enkan/Änk. Sofia Reinholdsdotter (1900-1901); Enkan Sofia Johansson född Reinhold. (1902)
 •  namn (andras stavsätt): Carl Johan (1836-1840); Carl Johan Johansson/Johanss. (1839-1866); Karl Johan Johansson (1839-1899); Bruk. Karl Johan Johannisson (1839-1840); Br. Karl Joh:n Johans:n (1841-1845); Br./B. Karl Joh. Johansson/Joh:ns:n (1843-1854); Arrendatorn Johan Johansson (1844); B. Karl Joh. Johannisson (1845); B. Karl Johan Johansson (1848); Br./B. Carl Joh. Johansson/Johanss. (1855-1857); Arr. Carl Johan Johannisson (1857-1863); Br. Carl Johan Johansson (1859); f.d. Arrendatoren Johan Johansson (1860); Husegaren Carl Johan Johanson (1866-1871); Arbetsk. Carl Johan Johansson (1872-1879); Arbet. Carl Joh. Johansson (1880-1884); Arb. Karl Johan Johansson (1885-1894); f. Gårdsegaren Carl Johan Johansson (1900)
 •  f. Säby 1816: v36242.b119.s231
 •  g. Säby 1839: v36243.b287.s573
 •  d. Säby 1901: v172379a.b23 (ålderdomssvaghet)
 •  d. Säby 1899: v172379a.b17 (lungsäcksinfl.)
 •  bou. Säby 1902: v497168.b430.s2
 •  bou. Säby 1900: v77772.b23.s37
 •  husf. 1816-1901 Säby: v22040.b137.s125(1816-1820); v22042.b138.s125(1820-1828); v22044.b150.s139(1828-1836); v22046.b159.s448(1836-1837); v22046.b245.s534(1837-1840); v22048.b243.s534(1841-1845); v22050.b249.s536(1846-1849); v22052.b257.s554(1850-1854); v22054.b277.s554(1854-1857); v22054.b146.s423(1857-1860); v22056.b203.s596(1861-1863); v22056.b250.s643(1863-1866); v22057.b160.s947(1866-1871); v22062.b46.s829(1872-1879); v22063.b102.s957(1880-1884); v22068.b129.s1017(1885-1891); v22071.b250.s1139(1892-1894); v172343.b254.s1545(1895-1901)
 •  husf. 1836-1899 Säby: v22046.b245.s534(1836-1840)
 •  arv. v77743.b396.s783(1844); v77751.b334.s661(1860); v77772.b24.s39(1900)
 •  arv. v77743.b396.s783(1844); v77751.b334.s661(1860)
 •  barn f. Säby: v36243.b136.s269(1839); v36243.b164.s329(1843); v36243.b184.s369(1845); v36243.b211.s423(1848); v36245.b70.s127(1856); v36245.b105.s197(1859)