En tillvaro som inhyseshjon

Johannes Pettersson


  Johannes Pettersson (5/10 1817 – 5/11 1903)
  G5-grenen [1.1.4.6.5]
  Son till Cathrina Fredricsdotter & Peter Persson
  Haga, Marbäck, Småland
  Arbetare
  Ogift


  Primärkällor
  03-01-2020


Johannes växer up på Haga i Marbäck, men 1835 får han en tjänsteplats hos kusinen Anna Stina Larsdotter och hennes man på Övrabo i Säby församling. Året efter tillbringar han på Öja i Bredestad församling.

Från 1842 tjänar han under många år på rusthållet Berga, först hos sin storebror Gustaf, och från 1852 hos sin lillebror Anders Petter.

1854 återvänder han till Haga där han bor hos sin mor på et undantag. Även lillasystern Anna Stina och hennes man äger en del av Haga vid denna tid.

1862-1865 hyr han in sig på Berga, men återvänder sedan till mamman på Haga, och efter att hon gått bort 1868, bor han kvar på Haga hos sin syster. Han beskrivs då som utfattigt inhyseshjon.

Han gifter sig aldrig.

icon-book  Haga genom tiderna


Johannes Petterssons bouppteckning 1903.


Forskningsdata

  •  namnteckningar: Johannes Pettersson (1868)
  •  namn (andras stavsätt): Johannes Pettersson (1817-1875); Johannes (1817-1835); Johannes Petersson (1835-1903); Drängen/Dr. Johannes Pettersson (1836-1868); Dr. Johannes Petersson (1837-1855); Johannes Peterson (1891-1903); Arbetaren Johannes Pettersson (1903); Joh:s Pettersson (1903)
  •  f. Marbäck 1817: v35412.b63.s111
  •  d. Marbäck 1903: v218911.b200 (ålderdom)
  •  bou. Marbäck 1903: v497168.b5460.s6
  •  husf. 1817-1838;1842-1903 Marbäck: v21060.b20.s18(1817-1821); v21061.b21.s20(1821-1825); v21062.b20.s20(1826-1830); v21063.b20.s20(1831-1835); Säby: v22043.b15.s5(1835-1836); Bredestad: v19448.b103.s95(1836-1837); Marbäck: v21064.b22.s22(1837-1838); v21065.b14.s6(1842-1846); v21066.b16.s6(1847-1854); v21067.b25.s26(1854-1855); v21067.b24.s24(1854-1860); v21068.b22.s14(1861-1862); v21068.b16.s8(1862-1865); v21069.b19.s10(1866-1870); v21070.b20.s11(1871-1875); v21071.b24.s14(1876-1880); v21072.b29.s15(1881-1885); v21073.b29.s17(1886-1890); v21074.b28.s14(1891-1899); v218893.b220.s10(1900-1903)
  •  arv. v77756.b137.s267(1868); v77756.b138.s269(1868)