Blev rusthållare i Lommaryd

Gustaf Pettersson & Ulrica Petersdotter


  Gustaf Adolf Pettersson (8/11 1815 – 3/2 1882)
  G5-grenen [1.1.4.6.4]
  Son till Cathrina Fredricsdotter & Peter Persson
  Säby, Småland
  Rusthållare


  Ulrica Petersdotter (26/5 1818 – 20/4 1882) (g. 3/1 1840 i Lommarydicon-map-marker)
  Lommaryd, Småland
  4 barn


  Primärkällor
  05-01-2020


Gustaf växer upp som nämndemannen Petter Perssons äldste son på Haga i Marbäck församling. När fadern tragiskt tar livet av sig genom att hänga sig i skogen, får Gustaf en tjänsteplats på Bona i Bredestad församling 1836-1838. Sedan köper han 1/8 av Berga rusthåll i Marbäck och blir sålunda rusthållare.

1840 gifter han sig med Ulrica Petersdotter från Norra Ralingsås Sörgård i Lommaryd, där de vigs d. 3 januari.

Gustaf Adolf och Ulricas vigsel 1840. Lommaryd församling.

Norra Ralingsås Mellangård (t.h.) och Södergård (t.v.). Källa: Google.

Hon är dotter av bonden Peter Svensson och Inga Stina Göransdotter i Svinshulan.

1845 köper de 1/4 hemman Norra Ralingsås Mellangård, där de stannar tills de 1851 köper först 1/16 och sedan 1/4 på Södergården.

1862 flyttar de till Redeby Sörgård i Askeryd församling, och 1867 till Ägersryd Norrgård i samma församling.

1869 drar de sig tillbaka i backstugan Marielund under Ägersryd Södergård, men 1872 hyr de i stället in sig i torpet Skräddarhem under Spelhester. Sin allra sista tid från 1881 tillbringar de i backstugan Granhem under Hesterslid tillsammans med dottern Albertina Chelotta.

Båda dör inom ett par månader av varandra 1882.

De får 4 döttrar.

 • 1.   Christina Mathilda Gustafsdotter (16/10 1840 – 29/10 1926)
  •  Karl August Karlsson
 • 2.   Johanna Gustava Gustafsdotter (18/7 1845 – 22/6 1907)
  •  Johan Ryd
 • 3.   Albertina Chelotta Gustafsdotter (29/11 1847 – 14/3 1906)
 • 4.   Augusta Josefina Gustafsdotter (18/9 1850 – efter 1882)
  •  Carl Johan Andersson

Gustaf Adolf Petterssons bouppteckning 1882.


Dopnotiser

Christina Mathildas dop 1840. Vittnen: Bonden Peter Jaensson i Norra Ralingsås i Lommaryds Socken och Dr. Anders Peter Petersson i Haga; Hustru Maja Stina Petersdotter i Norra Ralingsås och Pig. Anna Stina Petersdotter i Berga. Marbäck församling.

Johanna Gustafvas dop 1845. Vittnen: Bonden Peter Jaensson i Norra Ralingsås i Lommaryds Socken och Dr. Gustaf Carlsson i Berga; Hustru Maja Stina Petersdotter i Norra Ralingsås och Pig. Anna Sophia Samuelsdotter i Berga. Marbäck församling.

Albertina Chelottas dop 1847. Vittnen: Bonden Pet. Jaënsson i N. Ralingsås Sörg. och H. Maja Stina Petersdr; Dr. Samuel Johan Johannesson i N. Ralingsås och pig. Anna Gust. Johannesdr. ibid. Lommaryd församling.

Augusta Josefinas dop 1850. Vittnen: Bond. Peter Jaënsson i N. Ralingsås Sörg. och h:s H:u Maja Stina Petersdr; Deras Dotter Anna Gustava Petersdr och Dräng. Carl Gustaf Johanesson i N. Ralingsås Sörgård. Lommaryd församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Gustaf Adolph (1815); Dr. Rusthållaren Gustaf Adolf Petersson (1840); Rusthållaren Gustaf Adolph Petersson (1840-1845); Hemmansägaren/Hemmanseg. Gustaf Adolph Petersson (1847-1850); Gustaf Adolf Petersson (1882); Backstugumanen Gustaf Adolf Pettersson (1882)
 •  namn (andras stavsätt): Bondedottren Pigan Ulrica Petersdr (1840); Ulrica Petersdotter/Petersdr (1840-1850); Ulrika Petersdotter (1882); Ullricka Pettersdotter (1882)
 •  f. Säby 1815: v36242.b112.s217
 •  g. Lommaryd 1840: v35335.b402.s791
 •  d. Askeryd 1882: v31828.b146.s267 (-)
 •  d. Askeryd 1882: v31828.b146.s267 (-)
 •  bou. Askeryd 1882: v77763.b91.s175
 •  husf. 1815-1836;1837-1870;1881-1882: v19448.b36.s28(1837-1838); v21064.b14.s6(1838-1840); v21065.b14.s6(1841-1846); v20988.b102.s85(1845-1849); v20989.b116.s99(1850-1851); v20989.b118.s101(1851-1855); v20990.b141.s126(1856-1860); v20991.b170.s157(1861-1862); v18887.b197.s183(1862-1865); v18889.b106.s92(1866-1867?); v18889.b137.s123(1867-1869); v18889.b142.s128(1869-1870?); v18891.b255.s242(1871-1872); v18891.b227.s215(1872-1875); v18893.b244.s231(1876-1880); v18894.b243.s229(1881); v18894.b101.s87(1881-1882)
 •  husf. 1840-1882
 •  arv. v77756.b137.s267(1868); v77756.b138.s269(1868)
 •  barn f. Marbäck: v35413.b70.s131(1840); v35413.b83.s157(1845); Lommaryd: v35335.b169.s331(1847); v35335.b184.s361(1850)