Arrendator åt baronen

Frans Gustafsson & Eva Lotta Andersdotter


  Frans Gustaf Gustafsson (7/10 1839 – efter 1926)
  G3b-grenen [1.1.4.4.4.3]
  Son till Gustaf Gustafsson & Anna Jacobsdotter
  Säby, Småland
  Brukare, arrendator


  Eva CharlottaLotta” Andersdotter (15/11 1843 – efter 1926) (g. 27/11 1866 i Säbyicon-map-marker)
  Säby, Småland
  Minst 7 barn


  Primärkällor
  26-09-2019


Frans Gustaf växer upp på Tokarp och sedan Hultarp i Säby församling. När hans pappa sedan dör efter en kort tid som arrendator på Liljeholmens Säteri, blir Frans Gustaf fosterson åt faster Fredrika och hennes man, brukaren Gustaf Johansson på Bredstorp Norrgård.

Tokarp i Säby. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand.

Från 1859 tjänar han på Slättås, 1862-1863 på barndomsgården Tokarp och 1863-1864 hos storasyster Hedda Klara och hennes man på Uddesbo Södergårdicon-map-marker. Året efter tjänar han på Källeryd frälsegård.

1866 blir han arrendator på Övrabo Norrgård och gifter sig med bondedottern Eva Lotta Andersdotter från Trehörningstorp (dotter av Anders Eric Johansson).

Frans Gustaf & Eva Lottas vigsel 1866. Säby församling.

1868 blir de brukare på Måltorpet som ägs under Kåremålen, och från 1869 på Snällebo.

1876 bosätter de sig mer permanent på Säthälla skattegård. Från ca. 1880 ägs gården av Baron Axel Hermelin på Gripenbergs Slott, men familjen stannar kvar som arrendatorer.

1890 flyttar de till Boda söder om Säbysjön, en bostad som ägs av Statsverket, men som de arrenderar.

De får minst 7 barn.

 • 1.   Carl August (24/1 1868 – 10/7 1878)
 • 2.   Frans Johan (3/1 1871 – 16/8 1878)
 • 3.   Ada Charlotta (18/11 1872 – 25/3 1883)
 • 4.   Anders Gustaf Fransson (17/2 1875 – efter 1911)
  •  1.
  •  2. Ester Kristina Johansdotter
 • 5.   Ida Kristina (4/9 1878 – efter 1898)
 • 6.   Karl Josef Fransson (10/10 1881 – efter 1922)
  •  Hulda Olivia Andersson
 • 7.   Anna Maria (3/2 1884 – efter 1926)

Dopnotiser

Carl Augusts dop 1868. Vittnen: B:r Gustaf Jacobsson och H. Eva Johansd:r i Galtås. Säby församling.

Frans Johans dop 1871. Vittnen: H.Eg. August Jacobsson o h. H. Eva Christ. Gustafsdotter från Bredkärr. Säby församling.

Eva Christina Gustafsdotter är Frans Gustafs syster.

Ada Charlottas dop 1872. Vittnen: H.Eg. Anders Johansson i Källeryd och h.h. Lotta Jacobsd:r. Säby församling.

Anders Gustafs dop 1875. Vittnen: Dr. Carl Carlsson o Pig. Albertina Petersd:r, båda i Snällebo. Säby församling.

Ida Kristinas dop 1878. Vittnen: Dr. Anders Wilhelm Gustafsson och Pigan Mathilda Johansd:r i Säthälla. Säby församling.

Karl Josefs dop 1881. Vittnen: Dr. Johan Aug. Johannesson och Bondedottren Sofia Johansd:r i Hvarfvestorp. Säby församling.

Anna Marias dop 1884. Vittnen: Arr. August Nathansson och hans hustru Hedvig Kristina Andersd:r fr. Högstorp. Säby församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Frans Gustaf (1839-1850); Frans Gustaf Gustafsson (1849-1926); Frans Gust. Gustafsson (1850-1859); Drängen/Dr. Frans Gust. Gustafsson/Gustafss. (1859-1866); Dr. Frans Gustaf Gustafsson (1861-1863); Arr. Frans Gustaf Gustafsson (1866-1911); Arr. Frans Gust. Gustafss./Gustafsson (1868-1871); Br. Frans G. Gustafsson (1868-1871); Br. Frans Gustafsson (1872); Br. Frans Gust. Gustafsson (1872-1876); Arr. Frans G. Gustafsson (1875); Br. Frans Gustaf Gustafsson (1876-1885); Arr. F.G. Gustafsson (1877-1878); Arr. Frans Gustafsson (1878); Frans Gust. Gustafsson (1881)
 •  namn (andras stavsätt): Bondedottren Eva Charl. Andersd:r (1866); Eva Charl. Andersdtr/Andersd:r (1867-1872); Eva Lotta Andersdotter/Andersd:r (1868-1926); Eva Chl. Andersd:r (1869-1871); Eva Charlotta Andersd:r (1871); Hedda Charlotta Andersd:r (1878); Ewa Lotta Andersd:r (1885-1890)
 •  f. Säby 1839: v36243.b135.s267
 •  g. Säby 1866: v36246.b176.s343
 •  husf. 1839-1926 Säby: v22046.b256.s545(1839); v22046.b189.s478(1839-1841); v22048.b186.s478(1841-1845); v22047.b10.s1(1845); v22049.b12.s1(1846-1847); Torpa: v29525.b26.s41(1847-1849); Säby: v22052.b245.s542(1850-1854); v22054.b264.s541(1855-1859); v22054.b227.s504(1859-1860); v22056.b342.s735(1861-1862); v22056.b326.s719(1862-1863); v22055.b27.s15(1863-1864); v22056.b11.s400(1865-1866); v22058.b24.s10(1867-1868); v22059.b324.s670(1868-1869); v22059.b34.s369(1869-1871); v22061.b231.s611(1872-1876); v22060.b297.s287(1877-1879); v22064.b241.s232(1880-1885); v22066.b282.s269(1885-1890); v22066.b30.s17(1890-1894); v172340.b24.s16(1895-1900); v172345.b23.s13(1901-1911); v172350.b105.s18(1911-1926)
 •  husf. 1867-1926
 •  arv. v77465.b6.s5(1849)
 • icon-male systerns giftermål: v36246.b159.s309(1863)
 •  barn f. Säby: v36246.b110.s211(1868); v36247.b64.s59(1871); v36247.b93.s88(1872); v36247.b131.s126(1875); v36247.b178.s172(1878); v36247.b242.s236(1881); v36248.b91(1884)
 •  barn d. Säby: v36247.b356.s456(1878); v36247.b357.s457(1878); v36248.b252(1883)