Fick ta ledigt för att åka och gifta sig med sin gravida flickvän

Reinhold Fredrichsson & Catharina Jansdotter


  Anders Reinhold Fredrichsson (25/4 1771 – 10/5 1819)
  G-grenen [1.1.4.3]
  Son till Fredrich Jonsson & Cathrina Andersdotter
  Gunnarstorp, Säby, Småland
  Bonde, torpare


  CatharinaCathrina” Jansdotter (2/10 1774 – 24/4 1841) (g. 25/5 1799 i Lommarydicon-map-marker)
  Önnestorp, Lommaryd, Småland
  4 barn


  Primärkällor
  28-02-2020
icon-book  Läs även krönikans kapitel 6


Hagar vid Gunnarstorp. Foto: Esben Alfort 2017.

Reinhold växer upp på Gunnarstorp i Säby församling. Han tjänar hemma på gården 1787, men 1788-1789 blir han erbjuden ett års tjänsteplats i Bråmålenicon-map-marker, som ligger så långt mot norr i församlingen att det sedan har införlivats i Trehörna församling. Sedan tjänar han i Hyltan 1790, på Lindemålen 1791-1793, och 1793-1795 återigen i Hyltan.

Gransbo säteris manbyggnad.

Gransbo säteris manbyggnad.

1797-1799 har han fått lov att  tjäna hos änkefru Eva Rosenstråle på Gransbo säteriicon-map-marker hemma i Säby, men de åren blir inte helt som han hade tänkt sig, för medan han är där träffar han pigan Catharina Jansdotter från Önnestorp Norrgårdicon-map-marker i Lommaryd, som har varit där sedan 1796, och det dröjer inte länge förrän hon talar om för honom att hon är med barn. Hon får då avbryta sin tjänst och resa hem till sina föräldrar i Lommaryd. Reinhold ber också att få ledigt så han kan resa dit och gifta sig med henne i maj 1799, och en månad senare föds barnet.

Anders Reinhold och Catharinas bröllop 1799. Lommaryd församling.

Anders Reinhold och Catharinas vigsel 1799. Lommaryd församling.

De tillbringar förmodligen de första många åren hos hans föräldrar på Gunnarstorp, möjligen i kombination med tjänst på olika gårdar för att tjäna till tillvaron. 1807 blir de torpare i Bäckicon-map-marker under Tranberga rusthåll i Torpa församling.

Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

På bröllopsdagen ger han henne 10 lod silver i morgongåva – en ganska beskedlig summa. Ändå lyckas de klara sig ganska bra ekonomiskt genom åren. Han ärver 2/9 mantal av föräldrarnas gård Gunnarstorp, men de bor knappast där någonsin, utom möjligen under en kort tid runt 1803, då andra barnet föds där. Förmodligen bor de dock kvar i Torpa under denna tid, för nästa barn föds på Bäck 1809, och de stannar kvar i Torpa ända tills 1812 då de köper hennes barndomsgård Önnestorp Norrgård i Lommaryd. Den nya gården värderas när han dör till 500 riksdaler.

Totalt hinner de får 4 barn innan Reinhold dör av pleuresie (en sorts lunginflammation) 1819.

När Reinhold dör äger de 5 kor, ett par stutar, 6 kvigor, 3 baggar, 1 får med lamm, 2 får utan lamm, 1 bock, 1 sugga med grisar och 1 galt.

Anders Reinholds död 1819. Lommaryd församling.

Anders Reinholds död 1819. Lommaryd församling.

Hustrun dör av ålderdom 1841, 66 år gammal, och får vackra ord med sig i graven av Lommarydsprästen.

Catharina Jansdotters död 1841. Lommaryd församling.

Enka från Backstugan Gärdestugan på Önnestorps Norrg. ägor, född i Lommaryd Socken den 2 October 1774. Blef gift med Drängen Anders Reinhold Fredricsson i Önnestorp Norrg., haft med honom 4 Barn af hwilka en Son och 2 Döttrar ännu lefva. Blef Enka den 4 Maji 1814.

Ägde en ganska god Christendomskunskap och har utmärkt för sin oskrymtade Gudsfruktan, ett förnöjsamt sinne, flit och arbetsamhet.

Efter en Christelig döds beredelse och wärdigt åtnjutande af H. H. Nattvard den 22 April, dog hon k:n 5 på morgonen 24 och Begrafdes den 2 Maji.


Reinhold Fredrichssons bouppteckning

Reinhold Fredrichssons bouppteckning.

Catharina Jansdotters bouppteckning.

Catharina Jansdotters bouppteckning.


Dopnotiser

Anna Maja Reinholdsdotters dop 1820. Vittnen: Bond. Jan Jansson ibid., Dräng. Samuel Andersson i Kliarp, Hustru Stina Jacobsdr i Börkaqvarn, Pig. Lena Andersdr i Kliarp. Lommaryd församling.

Anna Majas dop 1799. Vittnen: Bond. Jan Jansson ibid., Dräng. Samuel Andersson i Kliarp, Hustru Stina Jacobsdr i Börkaqvarn, Pig. Lena Andersdr i Kliarp. Lommaryd församling.

Eva Stinas dop 1803. Vittnen: Bond. Nils Persson i Julsery, dr. Petter Johansson i Säby Norrg., hust. Eva Fredricsdotter i Julsery, Jungfru Fredr. Hjelmgren i Säby. Säby församling.

Eva Stinas dop 1803. Vittnen: Bond. Nils Persson i Julsery, dr. Petter Johansson i Säby Norrg., hust. Eva Fredricsdotter i Julsery, Jungfru Fredr. Hjelmgren i Säby. Säby församling.

Catharinas dop 1806. Prästen har skrivit fel namn på fadern, som han säkert inte kände så väl eftersom han var från grannförsamlingen. Vittnen: Torp. Petter i Rickarp, dess Hustru Ingri. Torpa församling.

Catharinas dop 1806. Prästen har skrivit fel namn på fadern, som han säkert inte kände så väl eftersom han var från grannförsamlingen. Vittnen: Torp. Petter i Rickarp, dess Hustru Ingri. Torpa församling.

Gustafs dop 1809. Vittnen: Magnus Spaak, Torp. Samuel i Knutstorp, Mamsell Eva Spaak, Hustru Stina Persdotter i Knutstorp. Torpa församling.

Gustafs dop 1809. Vittnen: Magnus Spaak, Torp. Samuel i Knutstorp, Mamsell Eva Spaak, Hustru Stina Persdotter i Knutstorp. Torpa församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Anders Reinhold (1771-1777); [Anders] Reinholt (1778-1788); Reinhold (1787-1809); Dr. Rejnholt (1788-1797); Dr. Reinhold (1789-1799); Dr. Anders Reinhold Fred:son (1789); Dr. Renholt Fred. (1789-1791); D. Reinh. (1793); Dräng Renhold Fred:son (1793-1795); Dr. Reinhold Fred:son (1797); Tjänande Mannen Anders Reinhold Fredrikss. (1799); Dr. Reinhold Fredrics. (1799); Drängen Anders Reinhold Fredriksson (1799); Reinholt (1799-1806); Reinholdt (1800); Reinh. Fredricsson (1803-1804); Torp. Reinhold Fredricsson (1805-1806); Torp. Anders Reinholdsson (1806); Torp. Reinhold Fredriksson (1809); Renhålt (1809); Rejnhold (1811); B. And. Renh. Fredriksson (1812-1815); Anders Renholtsson (1812); Anders Renholdson (1813); Anders Renholdsson (1814); Anders Renholdss. (1815); And. Renholdsson (1816); B. And. Reinh. Fredricsson (1816-1819); And. Fredrikss. (1817); Anders Renhold Fredriks. (1818); Anders Renhold Fredriksson (1819); And. Reinh. Fredricsson (1819); Bonden Anders Renhålt Fredrichson (1819); Aflidne B. Anders Reinhold Fredriksson (1820); Reinhold Fredricsson (1853)
 •  namnteckningar: C. I. D. (1819)
 •  namn (andras stavsätt): Catrina Jansdott:r (1799); Catharina Jönsdotter (1803); Catharina Jaensdoter (1805-1806); Catharina Janensdotter (1806); Catharina Johansdotter (1809); Cathrina Jansdtt. (1812-1815); Cathr. Jaensdr (1816-1819); Catharina Johansdoter (1819); Catharina JansDoter (1819); Cathrina Jaensdotter (1841); Catrina Jaensdotter (1841)
 •  f. Säby 1771: v36240.b198.s395
 •  g. Lommaryd 1799: v35334.b112.s217
 •  d. Lommaryd 1819: v35344.b43.s79 (pleuresie)
 •  d. Lommaryd 1841: v35335.b297.s581 (ålderdom)
 •  bou. Lommaryd 1819: v77723.b145.s281
 •  bou. Lommaryd 1841: v77740.b154.s299
 •  husf. 1771-1799;1805-1806;1812-1819 Säby: v22031.b88.s148(1771-1777); v22031.b199.s406(1778-1788); v22032.b166.s156(1789); v22032.b23.s13(1789-1791?); v22032.b24.s14(?1793-1795?); v22033.b144.s133(?1797-1797); v22034.b131.s119(1799); v22034.b103.s91(1799); Torpa: v29518.b86.s157(1805-1806); Lommaryd: v20982.b30.s41(1812-1815); v20983.b25.s15(1816-1824)
 •  husf. 1799;1805-1806; 1812-1824
 •  mant. 1787-1789;1792-1793;1797-1800;1804-1809;1811-1819 Gunnarstorp: v400751b.b99.s183(1787); Bråmålen: v400751b.b330.s180(1788); v400752a.b970.s180(1789); Hyltan: v400752a.b3630.s221(1790); Lindemålen: v400753b.b377.s217(1792); v400754a.b1130.s210(1793); Gransbo: v400754a.b11490.s638(1797); v400755b.b89.s81(1798); v400755b.b339.s157(1799); Gunnarstorp: v400755b.b586.s169(1800); v400759a.b9250.s1082(1804); v400760a.b1700.s160(1805); v400760a.b11880.s1172(1806); Bäck: v400968.b410.s38(1807); v400969a.b1750.s172(1808); v400970a.b148.s144(1809); v400973a.b152.s148(1811); Önnestorp: v400773.b2570.s455(1812); v400775.b10460.s1307(1813); v400777a.b1043.s1300(1814); v400779.b10980.s1536(1815); v400781a.b895.s1183(1816); v400783.b8780.s1147(1817); v400785.b8520.s1125(1818); v400787.b8790.s1137(1819)
 •  mant. 1804-1810;1811-1819
 •  sock. Säby: v48926.b218.s431(1804)
 •  arv. v77708.b227.s421(1809); v77747.b566.s1125(1853)
 •  barn f. Lommaryd: v35334.b235.s459(1799); Säby: v36241.b55.s110(1803); Torpa: v41301.b89.s165(1806); v41301.b96.s179(1809)