Hovskräddaren

Carl Sjöstrand & Lisa Sandahl + Catharina Froberg


  Carl Petter ”Petter” Sjöstrand (2/3 1760 – 19/10 1814)
  F-grenen [1.1.2.1]
  Son till Hedvig Edman & Johan Siöstrand
  Lövingsborg, Skänninge, Östergötland
  Hovskräddare, gårdsskräddare, landsskräddare, skräddaremästare


 1. ElisabethLisa” Juliana Sandahl (1757 – 20/9 1808) (g. 18/6 1786 i Norrköpings St. Johannes)
  Alsheda, Östergötland
  6 barn


 2. Eleonora Jonsson (1769 – 20/11 1810) (g. 9/10 1810 i Norrköpings St. Johannes)
  Norrköping
  Inga barn


 3. Catharina ”Cathrina” Froberg (f. 20/5 1778) (g. 27/2 1813 i Norrköpings St. Olai)
icon-home  Dotter till Olof Froberg & Margaritta Paulin
  Hudiksvall
  1 barn


  Primärkällor
  24-09-2021


Carl Sjöstrands namnteckning 1789.

Carl föds på Lövingsborg i Allhelgona församling söder om Skänninge, men växer upp i Hultet (nuvarande Händelövägen 47) under Lindö Säteri söder om Norrköping. Hans pappa är hovskräddare där, antagligen åt folket på Bråborgs kungsgård utanför Norrköping, och Carl lär sig yrket och blir hans efterföljare.

1786 gifter han sig med Elisabeth ”Lisa” Juliana Sandahl från Alsheda, som blivit med barn. 3 månader senare föds deras dotter.

Carl Sjöstrand & Elisabeth Sandahls vigsel 1786. Norrköpings St Johannes församling.

De får totalt 6 barn i Hultet, där de stannar hela livet. Endast de två första barnen överlever dock.

 • 1.   MariaMajaLovisa Sjöstrand (8/9 1786 – 8/8 1815)
  •  Carl Gustaf Edström icon-stop
 • 2.   Carl Johan Sjöstrand (8/11 1788 – 30/4 1857)
  •  icon-user Johanna Sofia Morberg icon-play
 • 3.   Gabriel Reinhold Sjöstrand (17/11 1790 – 31/3 1792)
 • 4.   Hedvig Carolina Sjöstrand (10/3 1793 – 22/10 1794)
 • 5.   Fredric Reinhold Sjöstrand (29/9 1795 – 24/8 1801)
 • 6.   Hedvig Carolina Sjöstrand (25/4 1799 – 27/10 1800)

Sonen Carl Johan blir en framgångsrik historiemålare och grundar en känd konstnärssläkt.

Paret äger ett förfallet timmerhus med torvtak på Slottsgatan i kv. Stjärnan, som antagligen tillkommit genom hustrun. Det innehåller 3 boningsrum och kök, samt två gamla vedbodar och en tobakstomt. Dessutom har de fått överta systern Maria Sofias hus efter att hennes man gått bort 1793, då sterbhuset är skuldsatt. Även det är ett förfallet timmerhus med torvtak, fast i kv. Björken mot Slottsgatan, med två kamrar och kök samt en förfallen timmerbod på gården som en gång inrymt verkstadsrum med inmurad kopparpanna och vedbod. Med tomten övertar han även sin systers skuld till bryggareåldermannen Jonas Falkenholms sterbhus, fast så småningom låter han barnen ärva huset i mödernearv mot att de ensamma svarar för skulden.

När Lisa går bort i nervfeber gifter han om sig 1810 med Eleonora Jonsson från Stenbrohult, som är änka efter stadsfogden Nils Jonsson.

Carl Sjöstrand & Eleonora Jonsdotters vigsel 1810. Kaution: Målaren Örtegren. Norrköpings St Johannes församling.

De hinner dock endast vara gifta i lite drygt en månad innan hon dör, möjligen i barnsäng.

Carl Sjöstrands namnteckning 1811 när första hustrun gått bort.

Han gifter då om sig ytterligare en gång 1813 med änkan Catharina Froberg från Hudiksvall (dotter till borgaren Olof Froberg och hans hustru Margaritta Paulin där), som varit gift med skrivaren Hultman i Norrköping. Hon uppträder redan på bouppteckningen efter första hustrun 1808 då sterbhuset var henne skyldigt.

Carl Sjöstrand & Catharina Frobergs vigsel 1813. Norrköpings St Olai församling.

Även hon är gravid vid vigseln; fyra månader senare får de en son tillsammans innan Carl själv dör året efter av stenpassion, dvs. njursten eller liknande.

 • 7.  icon-male Axel Reinhold Sjöstrand (7/6 1813 – 3/5 1867)
  •  1. Anna Stina Nilsdotter
  •  2. Maja Katharina Persdotter

Carls gångkläder var: 1 blå wallmars öfverRåck, 1 brun dito, 2 gl. blå Råckar, 1 par grå Byxor, 3 gl. tunna wästar, 1 par blå bomulsstrumpor, 1 gl. hatt.

Catharina Frobergs namnteckning 1814 när mannen gått bort.


Elisabeth Sandahls bouppteckning 1808.

Eleonora Jonsdotters bouppteckning 1811.

Carl Sjöstrands bouppteckning 1814.


Dopnotiser

Maria Lovisas dop 1786. Vittnen: Skräddaren Carl Sjöstrand [=Johan Sjöstrand], Mademoiselle B. Elis. Ingman, Phil. Stud. Eric Tholér, Jungfru Cathar. Hertzman. Norrköpings St. Johannes församling.

Carl Johans dop 1788. Vittnen: Præsidenten A. G. Leijonhuwud, Grevinnan C. Leijonhuwud, Lieutenant Carl J. Sandahl, Fröken Eva Leijonhuwud. Norrköpings St. Johannes församling.

Gabriel Reinholds dop 1790. Vittnen: Bokhållaren Tengbom, Madame Tengbom, Studiosus Stark, Mademoiselle Gåse. Norrköpings St. Johannes församling.

Hedvig Carolinas dop 1793. Vittnen: Inspectoren Nils Hornwall, Jungfru Hedvig Berg, Bokhållaren Magnus Tengbom, Madame Hornwall. Norrköpings St. Johannes församling.

Fredric Reinholds dop 1795. Vittnen: BruksInspectoren Olof Bergman, Madame Brita Cath. Gradman, Bokhållaren N. I. Sundin, Jungfru Lovisa Gjötherström. Norrköpings St. Johannes församling.

Hedvig Carolinas dop 1799. Vittnen: Trägårdsmästaren Magnus Landqvist, Hustru Ullrica Landqvist, Drängen Jonas Larsson, Pigan Lisa Mårtensdoter. Norrköpings St. Johannes församling.

Axel Reinholds dop 1813. Vittnen: Qvartersman C. Gust. Edström, hust. Maja Lovisa Sjöstrand, Lärl. Carl Joh. Sjöstrand, Jungfr. Ulrica Ringstrand. Norrköpings St Johannes församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Carl P. Sjöstrand (1789); C. P. Sjöstrand (1808)
 •  namn (andras stavsätt): Carl Petter (1760); Hofskräddaren Carl Peter Sjöstrand (1786); Hofskräddaren Carl Sjöstrand (1786); Sjöstrand (1788); Skräddaren/Skrädd. Carl Sjöstrand (1788-1806); Carl Petter Siöstrand (1789); Skräddaren Carl Petter Sjöstrand (1795); Skräddaren Carl P. Sjöstrand (1799); Skräd. P. Sjöstrand (1800); Skräddaren/Skräd. C. P. Sjöstrand (1801-1814); Skräddar./Skräd. Carl Pet. Sjöstrand (1808-1812); Skräddaren Sjöstrand (1808); Landsskräddaren Sjöstrand (1808); Landsskräddaren C. P. Sjöstrand (1808-1814); Carl Pet. Sjöstrand (1810-1813); Carl Petter Siöstran (1811); Carl P. Sjöstrand (1814); Landtskräddaren Carl P. Sjöstrand (1814)
 •  namn (andras stavsätt): Jungfru Lisa Sandahl (1786); Lisa Sandahl (1786-1801); Elisabeth Sandahl (1786-1799); Lisa Sandal (1806); Lisa Juli. Sandal (1808); Lisa Juliana Sandahl (1808); Elisabeth Ulljana Sandahl (1808)
 •  namn (andras stavsätt): Eleonora Jonsson (1810); Eleonora Jonsdotter (1811)
 •  namnteckningar: Catharina Froberg (1814)
 •  namn (andras stavsätt): Cathrina Froberg (1813); Cath. Froberg (1813); Catharina Fröberg (1814)
 •  f. Skänninge 1760: v40304.b93.s175
 • icon-female f. Hudiksvall 1778: v135620.b188.s200
 •  g. Norrköpings St. Johannes 1786: v39361.b9.s11; Norrköpings St. Johannes 1810: v39362.b125.s241; Norrköpings St. Olai 1813: v39419.b254.s497
 •  d. Norrköpings St. Johannes 1814: v39362.b194.s375 (stenpassion)
 •  d. Norrköpings St. Johannes 1808: v39362.b179.s345 (nervfeber)
 •  d. Norrköpings St. Johannes 1810: v39362.b185.s357 (blodstörtning)
 •  bou. Norrköpings St Johannes 1814: v79311.b437
 •  bou. Norrköpings St Johannes 1808: v79305.b376.s53
 •  bou. Norrköpings St. Johannes 1811: v77136.b234.s443
 •  husf. 1790-1801;1806;1808-1812: Norrköpings St. Johannes: v28075.b19.s20(1790-1801); v28076.b18.s22(1806); v28077.b27.s42(1808-1812)
 •  husf. 1790-1801;1806;1808
 •  husf. 1813-1815 Norrköpings St. Johannes: v28078.b51.s84(1813-1815)
 •  mant. 1808 Norrköping: v365848.b1130(1808)
 •  arv. v79290.b266.s515(1788); v77131.b245.s473(1789)
 •  arv. v152076.b16.s5(1790); v79305.b379(1808)
 •  barn f. Norrköpings St. Johannes: v39361.b52.s95(1786); v39361.b63.s117(1788); v39361.b72.s135(1790); v39361.b83.s157(1793); v39361.b95.s181(1795); v39361.b116.s223(1799); v39362.b50.s93(1813)
 •  barn d. Norrköpings St. Johannes: v39361.b170.s327(1792); v39361.b174.s335(1794); v39361.b187.s361(1801); v39361.b185.s357(1800)