Den sublime historiemålaren

Carl Johan Sjöstrand & Sofia Morberg


  Carl Johan Sjöstrand (8/11 1788 – 30/4 1857)
  F-grenen [1.1.2.1.2]
  Son till Carl Sjöstrand & Elisabeth Sandahl
  Norrköping, Östergötland
  Historiemålare


  Johanna Sofia Morberg (9/8 1809 – 7/4 1882) (g. 4/8 1835 i Kungsholms förs.)
  Stockholm
  Hushållerska
  11 barn


  Primärkällor
  24-09-2021


Kunze målare, Carl Johan Sjöstrand och Andreas Fornander bildhuggare, akvarell av Carl Johan Alfred Skogman. Källa: Wikimedia.

Carl Johan föds i Hultet (nuvarande Händelövägen 47) under Lindö utanför Norrköping och växer upp under knappa förhållanden där i staden som son till en skräddare som förmodligen sydde åt folket på Bråbergs kungsgård. Som barn kallas han ”ofärdig i ögat”, men något riktigt allvarligt verkar det inte ha varit, för han blev så småningom en känd och framgångsrik konstnär.

Hans första arbetsplats som ung man är dock kattuntryckeriet i Norrköping där hans svåger Carl Gustaf Edström är anställd, men snart blir han i stället gesäll hos målaren Örtegren.

Han är i Jönköping 1812-1813 men hans stora målartalang tar honom därefter till Stockholm, där han inleder studier vid Konstakademien. Han är enbart intresserad av att måla historiska motiv och blir sålunda en specialist inom historiemåleriet. Genom sin framgångsrika karriär tros han ha målat mer än 3000 mindre historiemålningar icon-external-link. 1843 ger han dessutom ut 12 häften under namnet Ritbok för barn.

Hans konstnärsvänner kallade honom Lille Sjöstrand eller Den Sublime. En av dem målade av honom på bilden här ovan.

Vid Konstakademien (kv. Uttern i Klara församling) umgås han den kände tecknaren, konduktören vid Kungliga Museet och läraren vid akademien Johan Abraham Aleander och professorn och historiemålaren Gustaf Eric Hasselgren, som blir hans lärare i historiemåleriet.

1824 far han tydligen av någon anledning till Karlskrona, där han dock inte verkar vara registrerad. Året efter bosätter han sig hos garvaren Lars Morbergs änka Brita Christina Löfgren, med deras dotter Johanna Sofia Morberg som sin hushållerska. Han är fortfarande konstelev och kan därför inte erbjuda henne något särskilt vad gäller ekonomi, så de kan inte gifta sig med en gång, utan de bor tillsammans som man och hushållerska med hennes mamma, lillebror och systerson.

1828 får de ett oäkta barn tillsammans, men de gifter sig inte för det. Han är 40 år gammal, och hon är bara 19. Barnet föds hos barnmorskan Anna Maria Lundgrén i kv. Bergamotsträdet nr. 3. Tre månader senare föds ett annat oäkta barn där, flickan Ida Charlotta, som Carl Johan och Sophia tar som fosterdotter. Hon måste ha varit en stark ung kvinna som orkade med ännu ett barn. Fosterbarnets mamma hette Charlotta Löfberg.

Från 1831 beskrivs Carl Johan som artist, fastän han fortfarande bara är elev. Året efter får de ytterligare två oäkta barn, som båda dör inom första året. Fortfarande nämns ingenstans vem pappan är; de är endast Sofias barn. Inte förrän sista lilla sonen Gustaf Telemaque dör 1834, upplyser prästen att han är son af Artisten Carl Johan Sjöstrand.

Först 1835 gifter de sig äntligen, medan hon är gravid med fjärde barnet.

Carl Johan Sjöstrand & Johanna Sofia Morbergs vigsel 1835. Kungsholms församling.

Det är nu som han börjar kallas historiemålare.

Paret får totalt 11 barn varav 6 överlever.

 •   1.   Carl Eneas Sjöstrand (11/9 1828 – 14/2 1906) icon-globe
  •  Herminie von Stahl
 •   2.   Johan Virgilius Sjöstrand (18/1 1832 – 3/10 1833)
 •   3.   Gustaf Telemaque Sjöstrand (15/3 1834 – 14/12 1834)
 •   4.   Cordula Constantia Sjöstrand (4/12 1835 – 4/11 1888) icon-stop
 •   5.   Johan Conrad Alexander Sjöstrand (12/11 1837 – före 1839)
 •   6.   Henric Thure August Sjöstrand (21/11 1839 – efter 1858)
 •   7.   Hedda Cathrinka Jeanette Juliana Sjöstrand (10/3 1842 – 30/5 1846)
 •   8.   Clymene Carolina Cassandra Sjöstrand (23/8 1844 – 12/3 1845)
 •   9.   Klara Valborg Malvina Sjöstrand (8/10 1847 – 10/11 1906) icon-stop
 • 10.   Axel Bernadotte Sjöstrand (19/2 1851 – 17/8 1921)
  •  Anna Sofia Ström
 • 11.   Johan Baptist Julius Wilhelm Sjöstrand (25/8 1853 – efter 1871)

Äldste sonen Carl Eneas blir en känd bildhuggare, och både han och brodern Axel får framgångsrika konstnärsbarn.

1838 är de inte registrerade på adressen. När de återvänder 1839 har de fått en ny fosterson Robert W. Söderberg, och 1842 får de ytterligare en, Carl Gustaf Qvarnström. Den senare har samma namn som Carl Eneas förste läromästare, född 1810. Huruvida det finns något samband, är ovisst.

Man ser på dopnotiserna hur hastigt familjens umgänge utvecklas under de här åren.

1840 visar sig bli dramatisk då Sofias mamma blir överfallen på gatan och dör av kvävning. Carl Johan försöker tjäna lite extra pengar genom att ta en lärling Carl Otto Edman från Uppsala, som trots namnet inte tycks vara släkt.

1842 flyttar de till Odensgränd 3 (kv. Frigga nr. 5) vid Brunkebergstorg i Klara församling (numera inbyggt i kv. Skansen). De använde dock fortfarande samma barnmorska.

1846 flyttar de till Apelbergsgatan 60 (kv. Apeln 6/7). D. 30 maj det året drabbas de av ytterligare en tragedi när dottern Hedda drunknar, 4 år gammal. Hon begravs på Kungsholms kyrkogård. Året innan har dottern Clymene dött av en bröstsjukdom. De har nu endast 3 av 8 barn kvar. Lyckligtvis överlever alle da sista tre barnen till vuxen ålder.

Efter Heddas död flyttar de vidare till Köpmangatan 10 i Gamla Stan, där de bor tills Carl Johan själv blir sjuk i cancer 1856. Sin sista tid tillbringar han på Gåsgränd 4 i kv. Ganymedes.

Sofia flyttar då med barnen till Svedbåtsgatan 29 i kv. Rudan Större i Hedvig Eleonora församling, nuvarande Nybrogatan, förmodligen på hörnet till Kommendörsgatan.

Sedan flyttar hon mellan olika adresser under en del år. 1863 bor de i kv. Väderkvarnen 50 i Johannes församling. 1869 har de flyttat till kv. Gropen 39 i Klara församling, och 1873 till kv. Gripen 54. Då får hon en fosterson igen.

1878 bor hon på N. Tullportsgatan (nuvarande Döbelnsgatan 6), kv. Hägerberget 32 bredvid Johannes Kyrka. Döttrarna Constantia och Clara bor kvar hos henne. Det året flyttar de till Norrlandsgatan 79.

1879 flyttar hon till kv. Pumpstocken 3. Clara bor fortfarande hos henne och arbetar som sömmerska. Det är där som Sofia dör 1882, 72 år gammal.


Dopnotiser

Carl Eneas dop 1828. Vittnen: Pigan A. C. Rundqvist och Barnmorskan A. M. Lundgrén. Kungsholms församling.

Johan Virgilius dop 1832. Vittnen: Fru A. M. Lundgren och Enkan Christ. Fernberg. B[arn]M[orska] Fru Lundgren. Kungsholms församling.

Gustaf Telemagnes dop 1834. Vittnen: Fabrikör Joh. Sköldman och dess Hustru An. Mar. Holmquist samt Fru An. Mar. Lundgren. B.M. Lundgren. Kungsholms församling.

Cordula Constantias dop 1835. Vittnen: Frånvarande: Artisten Fredric Wilh. Beijer och Mamsell Hildegard Maria Ahlström. Närvarande: EnkeFru Johanna Smedberg och B.M. A. M. Lundgren. Kungsholms församling.

Johan Conrad Alexanders dop 1837. Vittnen: Capitaine Hildebrand Hildebrandsson och dess Fru Ebba Wirsén; Coopvardie Capitaine Joh. Winberg och dess Fru Maria Beijer; Secreteraren Hampus Hartman och Fröken Gunilla Wirsén. B.M. A. M. Lundgren. Kungsholms församling.

Henric Thure Augusts dop 1839. Vittnen: Frånvarande: BruksPatron Henric Hertsman J:or och Fru Friherrinnan D’Albedyhl, född Wirsén; Directeur Wilh. Böhme och Fru Carolina Böhme, född Willman; Directeur Carl Aron Rosenthal och Fru Fredrica Amalia Rosenthal, född Beetz; Lieutenant Thure af Versén och Fröken Ebba Ottiliana von Franken; Kgl. Secreteraren Gudmund Leonard Silfverstolpe och Fröken Eleonore von Schubzenheim. Närvarande: Enkan Brita Christ. Morberg och Mamsell Wilh. Morberg. B.M. A. M. Lundgren. Kungsholms församling.

Hedda Cathrinka Jeanette Julianas dop 1842. Vittnen: Närvarande: Doctor Olof Willman och Fru Catharina Rosina Hartman, född Bonch; Grefve Axel Wirsén och Fru Anna Christina Willman; BruksPatron Henric Hartman; SkräddareMästaren Johan Magnus Jansson; Bryggaren Axel Smidt; Mamsell Anna Charl. Skjöldman. Frånvarande: Baron Philip von Saltza; Friherrinnan Fock, född von Saltza; Fru Maria Christina Ring, HofFröken Cathrinka Falbe. B.M. A. M. Lundgren. Kungsholms församling.

Clymene Carolina Cassandras dop 1844. Vittnen: Bat.predikant Tollstedt; Fru C. Hartman; Brukspatron J. Hartman; Msel. Tengelman; Kongl. Secter. H. Hartman; Msel. J. Erikson. Bm. A. M. Lundgren. Klara församling.

Clara Walborg Malvinas dop 1847. Vittnen: Fabr. J. Hedström, Bildhugg. Carl Æneas Sjöstrand; Fru Anna M. Lindgren, Ms. Carol. Hellman. Storkyrkans församling.

Axel Bernadottes dop 1851. Vittnen: Artisten Ol. Olsson och Hustru Lov. M. Herlin, (?) Bokhåll. C. G. Qvarnström, Ms. Sofie Söderberg. Storkyrkans församling.

Johan Baptist Julius Wilhelms dop 1853. Vittnen: Kryddkramh. J. E. Bruzelius, Handl. Car[l] Jacob Stenberg, Artisten Gust. Wilh. Pahn; Fru Catharina Bruzelius, Fru Math. Charl. Stenberg, Mams. Cordula Constantia Sjöstrand. Storkyrkans församling.


Forskningsdata

Tack till Björn Ytterberg för bidrag.

 •  namnteckningar: C. J. Sjöstrand (1808); C. Joh. Sjöstrand (1814)
 •  namn (andras stavsätt): Carl Johan (1790-1812); MålareLärlingen Carl Johan (1808); Lärl. Carl Joh. Sjöstrand (1813); MålareGesällen Carl Johan Sjöstrand (1814-1815); MålareGesällen Carl J. Sjöstrand (1814); Carl Joh. Sjöstrand (1815-1847); Elev vid acad. för de fria konsterna Carl Joh. Sjöstrand (1819-1821); Eleven C…strand (1822); C. Johan Sjöstrand (1825-1832); Carl Johan Sjöstrand (1833-1857); C. J. Sjöstrand (1834); Artisten Carl Johan Sjöstrand (1834); Historie-Målare Carl Joh. Sjöstrand (1842-1846); Historiemålaren Carl Johan Sjöstrand (1843-1853); HistorieMålaren/Målaren/Hist.Mål. C. J. Sjöstrand (1844-1856); Artisten G. J. Sjöstrand (1853-1854)
 •  namn (andras stavsätt): Johanna Sophia (1809-1845); Johanna S. Morberg (1825); J. S. Morberg (1826-1833); Joh. Sophia Morberg (1828); J. Sophia Morberg (1830); Johanna Moberg (1832); Pigan Moberg (1833); Sophia Morberg (1834); Hushållerskan Joh. Sophia Morberg (1834); Hushållerskan Johanna Sophia Morberg (1835); J. Sofia Morberg (1835); Johanna Sophia Morberg (1835-1844); Johanna Sofia (1836-1856); J. Sofia (1840-1842); Johanna Sofia Morberg (1844-1853); Joh. Sofia (1846-1852); Johanna Soph. Morberg (1847); J. Sophie (1848-1849); Sofia (1850-1851); J. Soph. (1852-1853); Joh. Sophia (1853-1854); Enkefru Joh. Sjöstrand (1857-1858); Enkan Johanna Sophia Sjöstrand (1858-1861); ArtistEnkan/Enkefru Joh:a/Joh. Sof. Sjöstrand (1861-1863); Enkan/Enkefru Johanna Sofia Sjöstrand (1863-1873); Artistenkan Joh:a/Joh. Sofia Sjöstrand (1865-1876); ArtistEnk. Joh. Soph. Sjöstrand (1866); Artistenkan/Enkefru Johanna Sjöstrand (1870-1875); Mamsell Joh. Sofia Sjöstrand (1871); Johanna Sofia Sjöstrand (1878-1882)
 •  f. Norrköpings St. Johannes 1788: v39361.b63.s117
 •  f. Kungsholm 1809: v87608.b114.s218
 •  g. Kungsholm 1835: v87634.b105.s202
 •  d. Stockholms Stork. 1857: v90763.b220; v90751.b65.s110 (kräfta)
 •  d. Jakob & Johannes 1882: v86438.b266.s262 (encephallitis, emollitis cerebri)
 •  husf. 1790-1801;1806;1809-1810;1812;1819-1836;1839-1857: Norrköpings St. Johannes: v28075.b19.s20(1790-1801); v28076.b18.s22(1806); v28077.b27.s42(1809-1810;1812); Klara: v87125.b139.s260(1819-1821); v87127.b37.s33(1822); v87323.b115.s112[1824]; Kungsholm: v87490.b34.s29(1825); v87491.b34.s30(1826); v87492.b35.s31(1827); v87493.b29.s26(1828); v87494.b30.s26(1829); v87495.b33.s29(1830); v87496.b36.s32(1831); v87497.b36.s31(1832); v87498.b36.s32(1833); v87499.b35.s30(1834); v87500.b33.s28(1834-1835); v87501.b31.s26(1836); v87504.b17.s27(1839); v87505.b20.s29(1840); v87506.b118.s223(1841); v87507.b18.s27(1842); Klara: v87186.b20.s29(1842); v87189.b21.s33(1843); v87192.b16.s21(1844); v87275.b510.s46[1844(!?)]; v87195.b21.s31(1845); v87200.b90.s175(1846); v87327.b690.s69[1847]; Storkyrkoförs.: v90592.b219.s415[1847]; v90481.b114.s219(1847-1848); v90482.b139.s267(1848-1849); v90483.b136.s257(1850-1851); v90484.b137.s263(1851-1852); v90485.b130.s247(1852-1853); v90488.b100.s189(1853-1854); v90495.b95.s139(1855-1856)
 •  husf. 1825-1836;1839-1861;1863;1865-1866;1869-1871;1873-1874 Storkyrkoförs.: v90504.b14.s21(1857-1858); v90645.b244[1858]; Hedvig Eleonora: v85472.b302[1858]; v85436.b68(1858-1861); Jakob & Johannes: v86245.b28.s25(1861); v86246.b14.s21(1863); Klara: v87245.b322(1863); v87247.b44(1865); v87248.b49(1866); v87251.b63(1869); v87252.b70(1870); v87253.b454(1871); v87259.b36(1873); v87262.b33(1874); v87265.b34(1875); v87268.b33(1876)
 •  mant. 1878-1882 Stockholm: v924597.b40.s2a(1878); v924774.b40.s2a(1878-1879); v923793.b120.s6a(1879-1882)
 •  arv. v79305.b376.s53(1808); v79305.b380(1808); v79311.b437(1814); v79311.b439(1814); v79311.b440(1814); v79312.b210(1815); v79312.b211(1815)
 •  Mammans död 1840: v87661a.b102.s197
 •  barn f. Kungsholm: v87609.b168.s328(1828); v87610.b147.s287(1832); v87610.b153.s300(1834); v87610.b57.s107(1835); v87610.b79.s151(1837); v87610.b98.s189(1839); v87610.b121.s235(1842); Klara: v87358.b238.s405(1844); Stork.: v90680.b540.s97(1847); v90680.b1120.s213(1851); v90700.b106(1853)
 •  barn d. Kungsholm: v87661a.b47.s87(1833); v87661a.b62.s117(1834); Klara: v87411a.b160.s312(1846); v87411a.b145.s282(1845)