D3d: Ahlfort i Jokkmokk

Pastor Ahlfort i Jokkmokk

David Ahlfort & Carolina Ullenius


icon-male  David (Karlborg) Ahlfort  (30/4 1859 – 3/6 1930)
icon-leaf  D3-grenen [1.2.11.8.2.9]
icon-home  Son till Vilhelmina Ahlfort & Carl Andersson
icon-location-arrow  Torpa, Östergötland
icon-wrench  Pastor i Jokkmokk


icon-user  Carolina “Lina” Teodora Ullenius  (9/11 1868 – efter 1947) (g. 12/7 1895 i Jokkmokk)
icon-home  Dotter till Johan Edvard Ullenius & Sara Margareta Jakobsson
icon-location-arrow  Jokkmokk
icon-wrench  Lärarinna; prostinna
icon-play  7 barn – Stamföräldrar åt D3d-grenen: Ahlfort i Jokkmokk


icon-certificate  Primärkällor + levande källor
icon-check  29-12-2018


David Ahlfort 1922. Fotot vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.

David studerar först i Eksjö (med examen 27/8 1872) och Linköping, och detta möjliggör hans fortsatta studier i Uppsala, där han blir student 1882. Han fritas från militärtjänst 1880, och inom kort flyttar familjen till Blåvik, där Davids far är kyrkvärd. Han överväger själv att bli präst, och 1887 beslutar han sig för att genomföra präststudierna inom statskyrkan.

Detta berättar han i ett brev till goda vännen Erik Dahl i Hedemora (senare rådman där) daterat 14. februari 1887 i Frinnaryd.

Davids namnteckning på brevet, 1887.

Davids namnteckning på brevet, 1887.

Då vi sista gången träffades i Hedemora, jag vill minnas, att det var ett år sedan i höstas, redan då hade jag börjat tänka ngt på, huruvida jag ändå icke borde följa min gamla kallelse att blifva ordets förkunnare inom statskyrkan. Allt mera har det för mitt hjerta blifvit visst, att detta är Guds vilje, hvarför jag nu mera har beslutat mig derför, om Herren ger mig den nåd och de krafter som behöfvas för fulländandet af studierna.

Hans predikningar i Uppsala skapade till en början uppståndelse och debatt i tidningarna, tydligen därför att man trodde han hade lämnat sin mission.

Förra terminen jag var i Upsala, bodde jag på Fjellstedtska Studenthemmet och upphörde med att predika på missionshuset. Äfven I borta i Hedemora sporden kanske detta, ty mången tyckte det underligt vara och som de ej kunde bedöma förkunnandet sådant det verkligen var, bråkades det om den saken till och med i tidningarne. Det blefve för långt om jag skulle berätta detta så omständligt, att du kunde få ett rätt begrepp derom. Jag ville blott nämna, att min ställning till de troende inom föreningen på intet sätt förändrades, all den stund jag hela tiden var medlem af den och deltog ss förut i dess enskilda angelägenheter och sammankomster.

Slutligen avslöjar han att han mitt i all vånda och dödsångest förorsakad av en svår förkylning som han drabbats av och som han är rädd ska ta livet av honom, fått en flickvän, 22-åriga skollärarinnan Anna Widén i Norrköping. Hon är en fattig flicka vars pappa har dött, och han hoppas få gifta sig med henne om han överlever sjukdomen. Han har dock inte talat om för någon annan att han träffat Anna och ämnar förlova sig med henne. Han överlever och blir så småningom pastor, men han kommer inte att gifta sig med Anna. Vad den exakta orsaken till detta är, vet vi inte.

Man märker i brevet att han är en känslosam och samvetsgrann person.

I augusti 1888 får han prästexamen i Härnösand icon-external-link. Han befrias från de föreskrivna akademiska proven, då han tackar ja till att bli präst i Lappmarken där det är brist på präster. Det har byggts många nya kyrkor i Lappland, och de relativt svåra förhållandena och det samiska språket har inte lockat tillräckligt många präster dit. David låter sig inte skrämma av sånt, utan han prästvigs för Lappmarken d. 2/9 1888 i Linköping.

Jokkmokk 1910. Bilden måste ha tagits från nya kyrkans torn. Längst bak till vänster den gamla kyrkan; närmast doktorsvillan; vita huset var gästgiveri men blev senare ålderdomshem. Man ser även gamla apoteket och Hotel Engelmark som numera är turistbyrå. Källa: Dittenochdattenochenblickibackspegeln.blogspot.dk.

Jokkmokk 1910. Bilden måste ha tagits från nya kyrkans torn. Längst bak till vänster den gamla kyrkan; närmast doktorsvillan; vita huset var gästgiveri men blev senare ålderdomshem. Man ser även gamla apoteket och Hotel Engelmark som numera är turistbyrå. Källa: Dittenochdattenochenblickibackspegeln.blogspot.dk.

Innan dess tillbringar han några månader i Karl Gustavs församling vid finska gränsen från december 1887 till april 1888, kanske för att lära sig vara Norrlandspräst i praktiken. Jag har dock inte lyckats spåra honom där.

Efter prästvigningen flyttar han omedelbart tillbaka till Norrland, där hans första uppgift blir att vara föreståndare för statens samiska seminarium i Murjek. Han övertar därför den föregående föreståndarens bostad i Mattisudden utanför Jokkmokk, där han till en början bor tillsammans med sin lillasyster Anna Maria Ahlfort. Det är stora avstånd som han måste resa för att komma till seminariet i Murjek, som ligger på stambanan.

Interiör från nya kyrkan i Jokkmokk. Foto: Margareta Sigbladh 2018.

D. 12/9 1896 blir han dessutom pastor i Jokkmokk och flyttar därför till prästgården där. Han är en duktig pedagog och gör en värdefull insats för folkbildningen. 1897-1919 är han inspektor vid seminariet, och d. 12/10 1921 blir han kontraktsprost.

Prästbordet i Jokkmokk. Foto: Margareta Sigbladh 2018.

Han gifter sig 1895 med Carolina “Lina” Teodora Ullenius (dotter till kronolänsman Johan Edvard Ullenius och Sara Margareta Jakobsson).

David och Linas vigsel 1895. Jokkmokk församling.

David och Linas vigsel 1895. Jokkmokk församling.

David och Lina tycks ha varit mycket omtyckta personer i Jokkmokkstrakten, och deras arbete för samerna uppmärksammades i hela landet.

Lina Ahlfort hyllas på sin 60-årsdag i kvinnotidningen Idun nr. 44, 4 november 1928.

De får 7 barn, varav de första två är tvillingar. Åtskilliga barn blir skollärare, och flera av dem är musikaliska.

David Ahlfort med familj, ca. 1918? Vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.

Även Davids syster Anna Maria Ahlfort gifter sig i Jokkmokk. Det är naturligtvis David som förestår vigseln.

Davids stol i sakristian i nya kyrkan i Jokkmokk. Foto: Margareta Sigbladh 2018.

I februari 1929 underskriver David i sin egenskap av pastor för sista gången uppgörelsen över Jokkmokks befolkning.

Davids namnteckning 1929.

Davids namnteckning 1929.

Lina Ahlforts namnteckning när David gått bort 1930.

Svenska Dagbladet 25/6 1953.

Svenska Dagbladet 25/6 1953.


David Ahlforts bouppteckning.


Dopnotiser

Tvillingarna Hanna Margareta och Karl Johans dop 1899. Vittnen åt Hanna Margareta: J. E. Ullenius och h.h., Notudden; Patrik Ullenius och Edmund Ullenius ibidem; Gustaf Engelmark och Sofia Pettersson. Vittnen åt Karl Johan: P. O. Nilsson och h.h., Purkijaur; Gustaf Ullenius och Kristina Ullenius; Gustaf Pettersson och Amanda Nilsson. Jokkmokk församling.

Tvillingarna Hanna Margareta och Karl Johans dop 1899. Vittnen åt Hanna Margareta: J. E. Ullenius och h.h., Notudden; Patrik Ullenius och Edmund Ullenius ibidem; Gustaf Engelmark och Sofia Pettersson. Vittnen åt Karl Johan: P. O. Nilsson och h.h., Purkijaur; Gustaf Ullenius och Kristina Ullenius; Gustaf Pettersson och Amanda Nilsson. Jokkmokk församling.

Per David Martins dop 1901. Vittnen: Jörgen Otto Westerlund med fru, Karin Nilsson, Ellen Billing och fr. Anna Malmerfelt. Jokkmokk församling.

Per David Martins dop 1901. Vittnen: Jörgen Otto Westerlund med fru, Karin Nilsson, Ellen Billing och fr. Anna Malmerfelt. Jokkmokk församling.

Ellen Maria Augustas dop 1906. Vittnen: f. Kyrkvärden Karl Andersson, Gustaf och Anna Ullenius, Gustaf och Signe Pettersson. Jokkmokk församling.

Ellen Maria Augustas dop 1906. Vittnen: f. Kyrkvärden Karl Andersson, Gustaf och Anna Ullenius, Gustaf och Signe Pettersson. Jokkmokk församling.

Elsa Elisabet Karolinas dop 1907. Vittnen: Karl Pettersson och Anna Nilsson. Jokkmokk församling.

Elsa Elisabet Karolinas dop 1907. Vittnen: Karl Pettersson och Anna Nilsson. Jokkmokk församling.

Gustaf Vilhelms dop 1910. Vittnen: Josef Pettersson och Holma Jakobsson. Jokkmokk församling.

Gustaf Vilhelms dop 1910. Vittnen: Josef Pettersson och Holma Jakobsson. Jokkmokk församling.

Erik Gustaf Hjalmars dop 1913. Vittnen: Hjalmar Leopold Ullenius och Anna Åslundh; Josef E. Pettersson och Hilma Jakobsson. Jokkmokk församling.

Erik Gustaf Hjalmars dop 1913. Vittnen: Hjalmar Leopold Ullenius och Anna Åslundh; Josef E. Pettersson och Hilma Jakobsson. Jokkmokk församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: David Ahlfort (1898-1929)
 •  namn (andras stavsätt): David (1859-1875); David Karlborg (1876-1880); David Ahlforth (1880-1884); David Ahlfort (1885-1930); David Alfort (1888); Seminarieföreståndaren David Ahlfort (1888-1889); Seminarieföreståndaren Pastor David Ahlfort (1890-1897); Kyrkoherden David Ahlfort (1898-1911); Kontraktsprosten David Ahlfort (1930)
 •  namnteckningar: Lina Ahlfort (1930)
 • icon-female namn (andras stavsätt): Carolina Theodora (1868); Lärarinnan Karolina Teodora Ullenius (1893-1895); Folkskolelärarinnan Karolina Theodora Ullenius (1895); Karolina Theodora Ullenius (1895-1897); Karolina Teodora Ullenius (1897-1917); Karolina Teodora f. Ullenius (1917-1930); Karolina Ahlfort f. Ullenius (1930-1941); Änkan Karolina Teodora född Ullenius (1930); Lina Ahlfort (1930)
 •  f. Torpa 1859: v41303.b12.s19
 •  f. Jokkmokk 1868: v137662.b9
 •  g. Jokkmokk 1895: v137669.b100.s2
 •  bou. Jokkmokk 1930: v500568.b4940.s2
 •  husf. 1859-1930 Torpa: v29527.b161.s297(1859-1860); v29528.b147.s137(1861-1865); v29529.b118.s107(1866); v29529.b116.s105(1866-1871); v29530.b130.s120(1871-1875); v29531.b125.s116(1876-1880); Blåvik: v25060.b123.s117(1880); v25060.b37.s31(1880-1884); v25061.b44.s31(1885-1887); v25061.b44.s31(1888); Jokkmokk: v137648.b146.s130(1888-1889); v137650.b97.s87(1890?-1897); v137650.b12.s1(1897); v137652.b1280.s116(1897-1900); v137653.b3290.s744(1900-1905); v192600.b840.s1277(1906-1917); v192600.b850.s1278(1917-1920); v192608.b1920.s1999(1920-1930)
 •  husf. 1890-1941: v137650.b96.s86(1893-1895); v192608.b1920.s1999(1920-1931); v192604.b140.s606(1931-1941)
 •  arv. v76722.b150.s293(1898)
 •  barn f. Jokkmokk: v137663.b970.s89(1899); v137663.b970.s89(1899); v137663.b1350.s127(1901); v137664.b150.s7(1906); v137664.b510.s43(1907); v137664.b1300.s122(1910); v137664.b2130.s205(1913)
 •  barn d. Jokkmokk: v137671.b1510.s143(1911)

Arkiv

 •  icon-camera  familjefoto ca. 1918
 •  icon-camera  David 1922
 •  icon-camera  Carolina 60 år, notis i Idun 1928
 •  icon-camera  Carolina dödsannons (tidning?) 23/6 1953
 •  icon-camera  Carolina dödsannons Svenska Dagbladet 25/6 1953.
 •  icon-archive  Brev från David till Erik Dahl 1887. Vänligen inskickat av Marie-Louise Bachman som fått det av en släkting till Erik Dahl.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *