G-grenen: Fredrichsson på Rås

Gifte sig till pengar och sedan ungdom, men dog olyckligt

Gustaf Fredricson & Märta Törne + Eva Lotta Andersdotter

icon-male  Carl Gustaf Fredricson  (21/6 1774 – 16/2 1832)
icon-leaf  G-grenen [1.1.4.4]
icon-home  Son till Fredrich Jonasson & Catharina Andersdotter
icon-wrench  Nämndeman, kyrkovärd; bonde, brukare, frälsehemmansägare
icon-user 1. Märta Christina Törne  (30/4 1770 – 26/11 1820) (g. 31/10 1798 i Säbyicon-map-marker)
icon-user 2. Eva Lotta Andersdotter  (24/10 1802 – 1878) (g. 27/5 1836)
icon-play  8 + 3 barn – Stamföräldrar åt G3-grenen
icon-check  10-08-2017

Gustaf Fredricson i Tokarp 1805.

Gustaf Fredricson i Tokarp 1805.

Gustaf växer upp på Gunnarstorpicon-map-marker i Säby församling. På 1790-talet tjänar han på en rad olika gårdar, ofta som det verkar mer eller mindre samtidigt. Under åren 1792-1795 verkar han sålunda både ha tjänat på Rickarpicon-map-marker under Tranberga säteri i Torpa församling (1792?) och på Gransbo Säteriicon-map-marker hemma i Säby (1793).

Gransbo säteris manbyggnad.

Gransbo säteris manbyggnad.

Från 1796 tjänar han hos löjtnantsänkan Maria Törne på rusthållet Tokarpicon-map-marker, där han träffar änkans fyra år äldre dotter Märta Christina Törne, som han gifter sig med 1798.

Tokarp i Säby. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand.

Tokarp i Säby. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand.

Gustaf Fredricsson och Märta Törnes bröllop 1798. Säby församling.

Gustaf Fredricsson och Märta Törnes bröllop 1798. Säby församling.

Av någon anledning sägs han på bröllopsnotisen vara ifrån Källeryd.

Paret bor kvar på Tokarp, där de får 8 barn.

Rusthållet ägs av Märtas bror Fredric Törne.

Gustaf Fredrikson 1820 när Märta dött.

Gustaf Fredrikson 1820 när Märta dött.

1804 väljs han till kyrkorådsledamot, och från 1812 kallas han nämndeman. 1820 är han även kyrkovakt. Då börjar hans hustru emellertid bli sjuk och är tvungen att ligga i sängen, tills hon slutligen dör av lungsot i november 1820, bara 50 år gammal.

Märta Törnes död 1820. Säby församling.

Märta Törnes död 1820. Säby församling.

Gustaf flyttar då till Bredstorp Norrgårdicon-map-marker strax utanför det nuvarande Tranås, som han sedan ca. 1815 äger tillsammans med sin bror Erich Fredrichson i Rås. Sonen Gustaf Adolf flyttar i stället hem till brodern i Rås.

Eva Andersdotter 1832 när mannen dött.

Eva Andersdotter 1832 när mannen dött.

Det är ingen tvekan om att Gustafs första giftermål var förmånligt; Märta var av gammal adelssläkt, och bidrar med relativt mycket pengar. När hon dör är han därför fortfarande en efterfrågad make, och 1822 gifter den då 47-årige Gustaf om sig med den 19-åriga flickan Eva Lotta Andersdotter (dotter av Anders Håkansson och Lisa Jonsdotter på Källås Norrgård). Även hon verkar emellertid komma från en relativt förmögen familj; hennes bror är t.ex. rusthållaren Jacob Andersson på Äpplaryd.

Gustaf och Evas bröllop 1822. Säby församling.

Gustaf och Evas bröllop 1822. Säby församling.

De gifter sig på Källås Norrgård, där de även kommer att bo resten av Gustafs liv. Han får ta över gården med en gång, och hennes far flyttar ut på undantaget, där han dör strax efter.

De får 3 barn tillsammans.

Efter 10 års äktenskap med den unga hustrun dör han 1832:

Död genom ett olyckligt fall då han hemkommer om aftonen från en resa från Spännet och skulle vattna sin häst, halkade på Svallisen vid Källan, föll och Krossade hufvudskålen mot vattuhon. Ingen var närvarande då olyckan skedde, hvilken först spordes på morgonen. Besiktning skedde af KronoLänsman och Nämnd och på deras berättelse, jemnförd med allas vittnesbörd, som om dagen och aftonen varit i den aflednes sällskap dömde Domhafvanden tillika med billigt hänseende till hans altid förda redliga vandel, att döden skedt af våda utan egit eller andras förvållande, och att han derföre borde hederligen begrafvas.

Gustafs död 1832. Säby församling.

Gustafs död 1832. Säby församling.

Han efterlämnar ett arv på 5.424 riksdaler, och en gård med 1 par röda stutar, 1 ko Kranssa, 1 rödgrillig kviga, 2 rödgrilliga kvigkalvar, 1 stutkalv, 3 fåror och 3 baggar i Åsen, samt (förmodligen utlånade) i Källås 2 par oxar (1 par rödgrilliga), 6 kor Wallborg, Kulla, Lita, Hiälmma, Grilla och Krona, 1 kullig kviga i Falla, 1 stut, 2 kvigkalvar, 3 hönor, 2 bruna sto, 1 vitfläckig sugga, 1 röd sugga, 2 baggar och 10 fåror.

Bouppteckningen utförs av Måns Persson och Petter Månsson från Ahlfordsläkten, som inte verkar vara besläktad med Alfort/Ahlfort.

Efter Gustafs död gifter den unga änkan om sig 27/12 1836 med bonden Jöns Samuelsson (7/1 1806 – 9/8 1877) på Vätinge Mellangård, son till Samuel Pehrsson och Maja Jaënsdotter i Kvarnarp. De får ytterligare 4 barn tillsammans innan de flyttar till Eldstorp säteri i Linderås 1848, där han blir arrendator. 1853 flyttar de dock tillbaka till Säby församling, där de köper hälften av Julserydicon-map-marker tills 1855 då de köper hälften av Tärenäs Södergård i Linderås, där han dör 1877 och hon 1878.

Inledningen till Gustafs 30 sidor långa bouppteckning.

Inledningen till Gustafs 30 sidor långa bouppteckning.

Inledningen till Märta Törnes 24 sidor långa bouppteckning.

Inledningen till Märta Törnes 24 sidor långa bouppteckning.

Dopvittnen

Anders Johans dop 1799. Vittnen: B. Fredric Jonsson i Gunnarstorp, Hr Johan Petter Gréen i Mada, Hustru Fru Maria Törne i Tokarp och Demois, Maria Charlotta Gréen i Mada. Säby församling.

Anders Johans dop 1799. Vittnen: B. Fredric Jonsson i Gunnarstorp, Hr Johan Petter Gréen i Mada, Hustru Fru Maria Törne i Tokarp och Demois, Maria Charlotta Gréen i Mada. Säby församling.

Maja Stinas dop 1801. Vittnen: Sergeant Henric Törne, Hr Fredr. Törne, Madame Anna Törne och Pig. Stina Johansdr, alla fr. Tokarp. Säby församling.

Maja Stinas dop 1801. Vittnen: Sergeant Henric Törne, Hr Fredr. Törne, Madame Anna Törne och Pig. Stina Johansdr, alla fr. Tokarp. Säby församling.

Carl Fredrics dop 1803. Vittnen: Fredric Törne, Jacob Fredricsson, båda i Tokarp, hustru Eva Ericsdotter i Rås, pig. Stina Johansd. i Tokarp. Säby församling.

Carl Fredrics dop 1803. Vittnen: Fredric Törne, Jacob Fredricsson, båda i Tokarp, hustru Eva Ericsdotter i Rås, pig. Stina Johansd. i Tokarp. Säby församling.

Gustaf Adolfs dop 1805. Vittnen: Herr Fredric Törner och Dr. Sven Andersson i tokarp, Hustru Anna Stina Törner och Pigan Catharina Fredricsdotter i Tokarp. Säby församling.

Gustaf Adolfs dop 1805. Vittnen: Herr Fredric Törner och Dr. Sven Andersson i tokarp, Hustru Anna Stina Törner och Pigan Catharina Fredricsdotter i Tokarp. Säby församling.

Fredricas dop 1807. Vittnen: Fredric Törne, dr. Magnus Svensson, hust. Anna Stina Dahlberg, Pig. Stina Johansdr, alla fr. Tokarp. Säby församling.

Fredricas dop 1807. Vittnen: Fredric Törne, dr. Magnus Svensson, hust. Anna Stina Dahlberg, Pig. Stina Johansdr, alla fr. Tokarp. Säby församling.

Anna Beatas dop 1810. Vittnen: Hr. Fredric Törne, dr. Anders Larsson i Tokarp, hust. Anna Stina Dahlberg, Pig. Maja Johansdr i Tokarp. Säby församling.

Anna Beatas dop 1810. Vittnen: Hr. Fredric Törne, dr. Anders Larsson i Tokarp, hust. Anna Stina Dahlberg, Pig. Maja Johansdr i Tokarp. Säby församling.

Sophia Catharinas dop 1813. Vittnen: fanjunkaren Hr Hindric Törne och Fredric Törne i Tokarp, Fru Anna M. Törne i Spegellstorp och pi. Stina Johansdr i Tokarp. Säby församling.

Sophia Catharinas dop 1813. Vittnen: fanjunkaren Hr Hindric Törne och Fredric Törne i Tokarp, Fru Anna M. Törne i Spegellstorp och pi. Stina Johansdr i Tokarp. Säby församling.

Catrina Sophias dop 1814. Vittnen: Herr Fredric Törne och hustru Anna Stina Dahlberg, drengen Anders Larsson, pig. Maija Johansdr, alla fr. Tokarp. Säby församling.

Catharina Sophias dop 1814. Vittnen: Herr Fredric Törne och hustru Anna Stina Dahlberg, drengen Anders Larsson, pig. Maija Johansdr, alla fr. Tokarp. Säby församling.

Claës Augusts dop 1824. Vittnen: B. Anders Jonsson i Bredstorp, h. Maja Andersdr på Åsbo, Dr. Anders Anderss., P. Anna Stina Andersdr ibidem. Säby församling.

Claës Augusts dop 1824. Vittnen: B. Anders Jonsson i Bredstorp, h. Maja Andersdr på Åsbo, Dr. Anders Anderss., P. Anna Stina Andersdr ibidem. Säby församling.

Otto Ludvigs dop 1827. Vittnen: Hr Lieut. Gust. Holst, Fru Fredrica Holst i Tokarp, B. Jacob Anderss., h. Johanna Jacobsdr i Tostås. Säby församling.

Otto Ludvigs dop 1827. Vittnen: Hr Lieut. Gust. Holst, Fru Fredrica Holst i Tokarp, B. Jacob Anderss., h. Johanna Jacobsdr i Tostås. Säby församling.

Hedvig Mathildas dop 1830. Vittnen: B. Jacob Månss., h. Maja Persdr i Källås, Dr. Gustaf Johanss., Pig. Lotta Nilsdr ibidem. Säby församling.

Hedvig Mathildas dop 1830. Vittnen: B. Jacob Månss., h. Maja Persdr i Källås, Dr. Gustaf Johanss., Pig. Lotta Nilsdr ibidem. Säby församling.

Forskningsdata

 •  namnteckningar: Gustaf Fredricson (1805); Gustaf Fredrikson (1821)
 •  namn (andras stavsätt): Carl Gustaf (1774-1798); Gustaf (1778-1809); Dräng/Dr. Gustaf Fred:son (1789-1793); Dr. Gustaf Fredricsson (1793-1795); Carl (1793-1796); Dr. Gustaf (1797); Hemmansbruk. Gustaf Fredricsson (1798); ½enbr./½enb./½br. Gustaf (1799-1802); B. Gustaf Fredrichsson (1799); Gustaf Fredricsson (1799-1853); Bonden/B. Gustaf Fredricsson (1801-1815); Gustaf Fredricss. (1807-1808); Gustaf Fredericksson (1809); Gustaf Fredricksson (1811); Nämdeman Gustaf Fredss. (1812); Nämd.m. Gustaf Fredrikson (1813); Nemdemannen/Nemdem. Gustaf Fredricss. (1813); Nämdem./Nämd. Gustaf Fredriksson (1814-1817); Nämdemannen Gustaf Fredrics. (1814); Nämdem./Nämd. Gust. Fredrikss. (1815-1816); Nemdeman/Nämdem./Nämd. Gustaf Fredricsson (1815-1830); Nämd. Gustaf Fredrikss. (1818); Nämdemannen Gustaf Fredricksson (1818); Gustaf Fredriks. (1819); Gustaf Fredrichson (1819); Gustaf Fredriksson (1820); Kyrkov. & Nämdem. Gustaf Fredricsson (1820-1821); Kyrkowärden och förra Nämndemannen Gustaf Fredricsson (1821); Kyrkovärden Gustaf Fredricsson (1822-1824); KyrkV. Gustaf Fredricss. (1822-1828); f.d. Nämdem. och Kyrkovärden/KyrkoV. Gustaf Fredricsson (1827); f.d. Nämd.M. Gustaf Fredricss. (1828-1832); Carl Gustaf Fredricsson (1832); Carl Gust. Fredricsson (1832); f.d. Nemndemannen och KyrkoWerden Carl Gustaf Fredricsson (1832)
 •  namn (andras stavsätt): Marta (1792); Martha (1793); Merta (1794-1798); Jungf. Märtha Törne (1798); Märta Törne (1799-1821); Märtha Törne (1799); Märta Törne (1801); Mertha C. Törne (1803); Märta Törner (1805); Merta Törne (1807-1810); Märta Törne’ (1813); Märta Christina Törne’ (1814); Märtha Christina Törne (1820-1821); Martha Chrestina Törne (1832)
 •  namnteckningar: Eva AndersDåtter (1832)
 •  namn (andras stavsätt): Eva Lotta Andersdotter (1822-1878); Eva Lotta Andersdr (1822-1878); Ewa Lotta Andersdr (1822-1872); Eva Lotta Andersd. (1871-1875); Ewa Andersdotter (1878)
 •  f. Säby 1774: v36240.b209.s417
 •  g. Säby 1798: v36241.b26.s36; Säby 1822: v36243.b230.s459
 •  d. Säby 1832: v36243.b347.s675
 •  d. Säby 1820: v36242.b168.s333
 •  d. Linderås 1878: v35284.b139
 •  bou. Säby 1832: v77733.b108.s207
 •  bou. Säby 1821: v77725.b69.s131
 •  bou. Linderås 1878: v77761.b149.s289
 •  husf. 1774-1802;1806-1808;1812-1832 Säby: v22033.b133.s122(1789-1793); v29516.b74.s133(Torpa 1793-1795); v22033.b117.s106(1789?-1798?); v22034.b119.s107(1799-1802); v48937a.b2350.s221(1806-1808); v22038.b142.s131(1812-1815); v22040.b166.s154(1816-1820); v22042.b167.s154(1820-1821); v22042.b211.s198(1822); v22042.b235.s222(1822-1828); v22044.b245.s234(1828-1832)
 •  husf. 1803-1808;1812-1820
 •  husf. 1820-1878 Säby: v22044.b245.s234(1828-1836); v22046.b255.s544(1836-1837); v22045.b119.s110(1837-1841); v22047.b119.s110(1841-1845); v22049.b121.s110(1846-1848); Linderås: v20948.b93.s82(1848-1852); v20950.b90.s81(1852-1853); v22051.b196.s186(Säby 1853-1855); v20949.b104.s96(1855-1856); v20951.b101.s187(1856-1861); v20953.b105.s92(1861-1865); v20954.b75.s65(1866-1867); v20955.b178.s168(1868-1872); v20956.b309.s298(1871-1875); v20957.b153.s143(1876-1878)
 •  mant. 1793;1796-1797;1799-1820 Gunnarstorp: v400754a.b1170.s218(1793); v400754a.b9090.s159(1796); Tokarp: v400754a.b11470.s634(1797); v400755b.b338.s155(1799); v400755b.b585.s167(1800); v400756a.b880.s167(1801); v400759a.b940.s173(1802); v400759a.b4890.s211(1803); v400759a.b9230.s1078(1804); v400760a.b1670.s157(1805); v400760a.b11860.s1170(1806); v400762a.b177.s173(1807); v400762a.b1116.s1108(1808); v400764b.b218.s422(1809); v400768.b2390.s471(1810); v400771.b2260.s441(1811); v400773.b2180.s377(1812); v400775.b10040.s1223(1813); v400777a.b1003.s1220(1814); v400779.b10540.s1448(1815); v400781a.b851.s1095(1816); v400783.b8330.s1057(1817); v400785.b8090.s1039(1818); v400787.b8450.s1069(1819); v400789.b7920.s1029(1820)
 •  mant. 1792-1820 Tokarp: v400753b.b379.s221(1792); v400754a.b1160.s216(1793); v400754a.b3860.s196(1794); v400754a.b6540.s196(1795); v400754a.b9090.s159(1796); v400754a.b11470.s634(1797); v400755b.b88.s80(1798)
 •  sock. Säby: v48926.b219.s433(1804); v48926.b237.s469(1805); v48926.b238.s471(1805); v48926.b239.s473(1805)
 •  arv. v77708.b227.s421(1809); v77722.b15.s21(1818); v77723.b147.s285(1819); v77733.b124.s239(1832); v77747.b566.s1125(1853)
 •  barn f. Säby: v36241.b185.s380(1799); v36241.b39.s80(1801); v36241.b53.s106(1803); v36242.b18.s29(1805); v36242.b37.s67(1807); v36242.b54.s101(1810); v36242.b84.s161(1813); v36242.b93.s179(1814); v36243.b31.s59(1824); v36243.b47.s91(1827); v36243.b67.s131(1830)
 •  barn d. Säby: v36242.b254.s542(1813); v36243.b330.s641(1827)

One thought on “Gifte sig till pengar och sedan ungdom, men dog olyckligt

 1. En detalj:
  Källås finns kvar, både Norrgården och Sörgården.
  Det är Bredstorp som har uppslukats av Tranås stad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *