Nytt utökat skydd av privata inlägg

Ända sedan släktarkivprojektet sjösattes 2014 har det varit mycket viktigt för mig att säkra att alla skulle känna sig trygga med det sättet som informationen delas på här på hemsidan. Alla som jag talat med har varit mycket nöjda med det sättet det har hanterats på, men jag har ändå valt att nu öka skyddet ytterligare genom att införa en tredje skyddsgrad, så att det numera finns följande tre kategorier:

  • Oskyddat material: Inlägg är offentliga
  • Delvist skyddat material  icon-unlock-o : Inlägg är numera lösenordsskyddade, men personens namn och årtal kommer fortfarande att synas på släktträd o.d.
  • Skyddat material  icon-lock : Inlägg är lösenordsskyddade, och även personen själv är skyddad och syns därför inte på offentliga släktträd o.d.

Enbart familjemedlemmar har tillgång till det skyddade materialet. Kategorien av delvist skyddat material har inte genomförts i alla grenar än; arbetet pågår.

Grundprincipen som jag jobbar utifrån är att de som fortfarande är eller skulle kunna vara i livet är skyddade (icon-lock), medan material om dessas syskon och föräldrar är delvist skyddat (icon-unlock-o).

Jag hoppas att det ökade skyddet ska få ännu fler släktingar att dela med sig av sådant som är roligt, men som man inte tycker ska offentliggöras helt. Om ni har särskilda önskemål för hur er information ska skyddas så är det bara att säga till – jag är ingen maskin, utan jag tar ställning varenda gång jag lägger ut material.

Jag har även börjat upprätta särskilda familjesidor åt enstaka familjer som jag varit i kontakt med, och som delat med sig av material. Dessa sidor är lösenordsskyddade, och tanken är att de ska fungera som ett arkiv för familjen där man kan dela bilder och berättelser om den egna släkten och ha ett eget släktträd över den närmsta familjen. På så sätt hoppas jag kunna bidra till att sprida intresse och kunskap om släkten. Kontakta mig om ni vill ha en egen familjesida.

Ha roligt i arkivet!

icon-check  19-02-2017