Fosterföräldrarna Anna o Arvid Carlborg med Ingegerd och dotterdottern Astrid_Från Ingegerd Larsson