Ögnelods lump och fisk

Nils Knut Söderberg ”Ögnelodh”


  Nils Knut Ögnelodh/Söderberg (13/1 1863 – 28/2 1930)
  B-grenen [1.2.9.9.2.2]
  Son till Anna Fredrika Ögnelodh
  Ö. Tollstad, Östergötland
  Lumphandlare, fiskhandlare
  Ogift


Primärkällor
  31-07-2018


Nils Knut Ögnelod Söderberg. Källa: Vikingstads Hembygdsförening.

Nils Knut Ögnelod Söderberg. Källa: Vikingstads Hembygdsförening.

Nils Knut hyr in sig på Tollstad Kronogård 1880, men året därpå får han ett års tjänsteplats på Södra Bergs Södergård i Mjölby församling. Han stannar kvar i Mjölby trots att han inte lyckas hitta något annat arbete.

1883 verkar det som att polisen möjligen hindrat honom från att rymma till Amerika tillsammans med drängen Alfred Pepling.

Sedan vill han byta namn från Ögnelodh till Söderberg, men han får inte tillstånd förrän långt senare, och folk i trakten fortsätter kalla honom ”Ögnelod”.

Man kan läsa följande om Nils Knut på Kulturarv Östergötland:

Trots att Ögnelod saknade pengar, bostad och ett fast arbete var han aktad och allmänt väl sedd i trakten. Ögnelod var en tid lumphandlare och hade sitt lager med gamla kläder och lump hos grenadjären Alfred Ahlm och hans hustru Anna på grenadjärtorpet 65 vid Alorp i Sjögestad socken.

En sommarmorgon när Ahlm kom ut så stod Nils Knut på logkistan och slog sina kläder i logbalken och svor. Han hade fått ohyra via sitt lumpförråd. Järnspisen värmdes upp så hårt man tordes, varefter hans kläder lades in i ugnen för att förgöra ohyran. Han fick senare andra kläder och slutade med lumphandeln. Efter detta övergick han till att sälja fisk.

Med kärra och på vintern med kälke vandrade han i bygden och sålde. Den spark han ibland använde finns bevarad och förvaras i dag hemma hos en av Vikingstad Hembygdsförenings medlemmar. Ögnelod rekvirerade sin fisk från Norrköping och Göteborg. Till Bankeberg (i dag Vikingstad) anlände fisken med järnvägen. Av den anledningen kom han att bli mera bofast i Bankeberg, trots att han egentligen tillhörde Mjölby kommun. I början hade han sin fasta punkt i Bankebergs Mellangårds brygghus. Vintertid låg han merendels i stall och ladugård. På sommaren låg han ibland under järnvägens godsmagasin när han kom hem sent efter förrättat värv. (Detta låg på plintar, ca 1 meter höga). På senare tid låg han även i SJ:s ställverk (där var en kamin) men även inne på expeditionen, ty man litade på honom. Det förekom även att han kunde få övernatta där han drog fram och var sent ute. Helst ville han ligga på golvet framför järnspiseln. Då kunde han även få lite mat innan han fortsatte dagen därpå. I regel bestod hans dagliga kost av bröd, ost eller en korvbit samt en pilsner. 

Många är de historier som figurerade omkring honom. Svea Ahlm, dotter till grenadjär Ahlm berättar:
”Fiska tyckte han om under tiden han uppehöll sig hos oss. En höst skulle han fiska kräftor i Kapellån, som gränsar till Alorps marker. Han köpte en kanin av Ahlm samt lånade dennes kräftburar. Burarna som han hade i en säck hade väl trasslat till sig lite och att stycka samt sätta på bete kändes väl besvärligt så han kastade kaninen i ån, tog burarna i säcken och gick hem.” 

Anna Jonsson från torpet Ängen under Sörstad berättar:
”En gång då han kom till Ängen sade han till mor. ”Jag träffa Gustav (far) och han tyckte sillen var så fin så han tyckte ni skulle köpa två kilo.” Far klagade aldrig på någon mat men den veckan tyckte han att det blev för mycket färsk sill. Han hade nämligen aldrig träffat Ögnelod den dagen. Det fanns tydligen affärssinne även på 1920-talet.”

Ögnelod ville aldrig bli fotograferad. Specerihandlare Edvin Blücher som då var bodbiträde i Hilda Holmströms affär nere vid stationen, tog i smyg de kort som vi känner till. 

Så småningom när åldern trängde på, slutade han med sin verksamhet. Hans kropp hade väl inte alltid farit så väl av det liv han hade levt. Då överfördes han till Mjölby som han tillhörde. Dagen därpå var han i Vikingstad igen. Då företogs samma resa ännu en gång med samma resultat. Han trivdes bäst i Bankebergs by. Efter andra resan så underhandlades med Mjölby, så han placerades i fattiggården Gunnorps Bäckgård med löfte att när det gemensamma ålderdomshemmet för Vikingstad, Rappestad och Sjögestad som var påtänkt att byggas i Vikingstads samhälle stod färdigt så skulle han åter få komma dit. I Bäckgården trivdes han inte varför han ofta gick och drev omkring. Han blev så småningom lite virrig. En morgon i februari 1930 så vandrade han ut i bara underkläderna och tog sig ned till Vikingstads kyrka där kantor Ejnar Holm upptäckte honom och hjälpte honom in och bäddade ned honom tills han kunde återvända till ålderdomshemmet. Han ådrog sig en lunginflammation efter den färden, vilken han inte överlevde. Han avled den 28 februari 1930 och jordfästes på Vikingstads nya kyrkogård den 10 mars samma år. 

Vid jordfästningen fanns representanter från fattigvården, bröderna Filip och Albin Nilse Bankebergs Mellangård, handlaren Josef Nyberg samt järnvägspersonal. 


Nils Knuts död 1930. Vikingstads församling.

Nils Knuts död 1930. Vikingstads församling.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Nils Knut (1863-1880); Nils Knut Ögnelodh (1880-1881); Drängen/Dr. Nils Knut Ögnelodh (1881-1884); Dr. Nils Knut Ögnelod, vill heta Söderberg (1885-1895); Nils Knut Söderberg kallad Ögnelod (1896-1900); Nils Knut Söderberg (1900-1930)
  •  f. Ö. Tollstad 1863: v42858.b20.s35
  •  d. Vikingstad 1930: v181543.b33.s28 (lunginflamm.)
  •  husf. 1875-1930 Ö. Tollstad: v26331.b290.s567(1863-1868); v26332.b280.s547(1869-1875); v26333.b273.s531(1875-1880); v26333.b210.s405(1880-1881); Mjölby: v27471.b32.s28(1881-1882); v27471.b231.s227(1882-1884); v27471.b231.s227(1885-1890); v27477.b243.s230(1891-1895); v177464.b203.s693(1896-1900); v177468.b245.s990(1900-1905); Mjölby: v177472.b266.s1028(1906-1910); v177475.b74.s740(1911-1920); v177483.b243.s1230(1921-1930)