Magistern Drotty

Fredrik Drotty & Christina Fjetterström


  Fredrik Edvard Drotty (21/7 1821 – 2/12 1907)
  A2-grenen [1.2.3.4.1]
  Son till Christina Ahlfort & Fredric Drotty
icon-location-arrow  Linköping, Östergötland
  Fil. doktor, magister


  Christina Fjetterström (3/4 1832 – 7/2 1879) (g. 27/5 1855 i Kristberg)
icon-location-arrow  Ekeby, Östergötland
  2 barn


icon-certificate  Primäkällor
  10-02-2021


Fredrik föds i Linköping, men växer upp på prästgården Åstorpicon-map-marker i Kristberg utanför Motala som son till församlingens prost Fredric Drotty och Christina Alfort.

Åstorp prästgård idag. Källa: Google.

Fredrik Edvards namnteckning 1857 när pappan dött.

Fredrik Edvards namnteckning 1857 när pappan dött.

Själv blir han magister på Lunds Universitet och är följaktligen omtalad i Axel Setterdahls Östgöta Nation i Lund.

Han bor hemma hos sina föräldrar på prästgården ända till 1854 då han, 33 år gammal, flyttar till Bjärhult i Malexander, som hans pappa äger sedan tidigt 1840-tal. Innan dess ägdes Bjärhult av familjen AlfortLiljeholmen.

Bjärhult 1860, möjligen ritad av Anna Maria Ahlfort. Munga gårdsarkiv.

Året därpå gifter han sig med Christina Fjetterström från Ekeby, och året efter går hans pappa bort.

Fredrik Edvard och Christinas bröllop 1855. Kristbergs församling.

Fredrik Edvard och Christinas vigsel 1855. Kristbergs församling.

1860 flyttar en mamsell Carolina Fjetterström in hos dem – antagligen en syster till henne.

Paret får 2 barn.

 • 1.   Carl Fredrek Edvard Drotty (2/7 1856 – 16/2 1866)
 • 2.   Sigrid Christina Drotty (12/7 1859 – 1/5 1929)
  •  Oscar Kernell

Sonen dör i scharlakansfeber när han är 10 år gammal.

Carl Fredrek Edvard Drottys död 1866. Munga gårdsarkiv.

De flyttar då till Motala tillsammans med hennes syster. 1872 flyttar även hans mamma in hos dem. De köper då en egen bostad i stället för att hyra. En vice häradshövding Vilhelm Ludvig Bille hyr då in sig hos dem.

1878 gifter sig dottern med komministern Kernell i Horns församling söder om sjön Åsunden, och efter Christinas tidiga magcancerdöd året efter flyttar Fredrik Edvard dit och hyr in sig hos dem på komministerbostället Holmaicon-map-marker (numera tydligen även kallat Hamra).

1885-1891 bor hans brors änkas 20-åriga fosterbarn Sigfrida Amanda Sofia Drotty hos dem.

1893 blir Kernell kyrkoherde i Vinnerstad utanför Motala och hela hushållet flyttar dit. Fredrik bor kvar hos dem resten av livet.

Vinnerstads komministerboställe idag. Källa: Google.


Inbjudan till Christina Drottys begravning 1879. Munga gårdsarkiv.

Fredric Drottys bouppteckning 1907.

Fredrik Edvard Drottys död 1907. Vinnerstads församling.

Fredrik Edvard Drottys död 1907. Vinnerstads församling.

Christina Fjätterströms död 1879. Motala församling.

Christina Fjätterströms död 1879. Motala församling.


Dopnotiser

Carl Fredrik Edvards dop 1856. Malexander församling.

Carl Fredrek Edvards dop 1856. Malexander församling.

Sigrid Christinas dop 1859. Malexander församling.

Sigrid Christinas dop 1859. Malexander församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Fredr. Drotty (1879)
 •  namn (andras stavsätt): Fredric Edvard (1821); Friederic Edvard (1822-1825); Fr. Edvard (1825); Fredr. Edvard (1826-1854); Fredric Edvard (1831-1835); Philos. Magistern Fredric Edv. Drotty (1854-1855); Fr. Edv. Drotty (1855); Philos. Mag. Fredrik Edv. Drotty (1856-1860); Magister Fredr. Edv. Drotty (1856); Magister Fr. Edv. Drotty (1859); Fr. Drotty (1860); Philosophie Magister Fredrik Edw. Drotty (1866); Filos./Fil./F. Doktor/Doct./D. Fredrik Edvard Drotty (1867-1907); Magistern Hr Fredrik Edward Drotty (1872); Magister Fr. Edvard Drotty (1872); F. Doktor Fredr. Edvard Drotty (1879-1881); Filosofie Doktor Fredrik Drotty (1908)
 •  namn (andras stavsätt): Christin. Fjetterström (1855); Fru Christina Fjetterström (1855-1860); Fru Christ. Fjetterström (1856); Fru Christin. Fjetterström (1859); Christina Fjetterström (1866-1879); Kristina Fjetterström (1867-1872); Christina Drotty (1879)
 •  f. Linköpings domk. 1821: v38778.b49.s91
 •  g. Krigsberg 1855: v38306.b16.s24
 •  d. Vinnerstad 1907: v181551.b148.s27 (ålderdomsaftyning)
 •  d. Motala 1879: v39209.b143.s267 (kräft. i magen)
 •  bou. Vinnerstad 1907: v513943a.b3690.s50
 •  husf. 1822-1860;1867-1907 Linköpings S:t Lars: v25921.b166.s158(1822-1825); Kristberg: v24758.b124.s116(1825); v24760.b123.s115(1826-1830); v24762.b123.s115(1831-1835); v24764.b122.s115(1836-1840); v24766.b125.s115(1841-1845); v24767.b125.s115(1846-1851); v24768.b116.s108(1852-1854); Malexander: v27196.b38.s57(1854-1855); v27197.b36.s53(1856-1860); Motala: v27727.b172.s166(1867); v27727.b25.s18(1867-1872); v27727.b127.s119(1872-1873); v27733.b187.s180(1874-1879); Horn: v25972.b235.s220(1879-1881); v25974.b247.s232(1882-1886); v25975.b251.s231(1886-1890); v25976.b255.s226(1891-1893); Vinnerstad: v27396.b127.s118(1893-1895); v181545.b1630.s148(1895-1905); v181546.b1750.s160(1905-1907)
 •  husf. 1855-1860;1867-1879
 •  arv. v77858.b813.s1619(1860); v77863.b76.s145(1872); v77863.b78.s149(1872)
 •  barn f. Malexander: v39089.b23.s41(1856); v39089.b34.s63(1859)
 •  barn d. Malexander: v39090.b292.s287(1866)

Arkiv

 •  icon-archive Munga: Ritning av Bjärhult 1860 (av en släkting, möjligen Anna Maria Ahlfort)
 •  icon-archive Munga: Inbjudan till Christinas begravning 1879
 •  icon-archive Munga: Minnesplakett över Carl Fredrek Edvard Drotty 1866