Dog under flykten undan ryssarna

Jacob Stjerncreutz & Johanna Moritz


icon-male  Jacob Abraham Stjerncreutz (1637 – 1714)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [1.2.11_fmf]
icon-home  Son till Johan Teet Stierncreutz & Christina Halfmåne
icon-location-arrow  Dorpat (Tarttu), Livland (Estland)
icon-wrench  Major, ryttmästare, löjtnant, fänrik, kvartermästare, korpral


icon-user  1. Johanna Moritz (d. 1681)
icon-play  Minst 5 barn


icon-user  2. Gertrud (von) Lode (d. 16/8 1708)
icon-home  Dotter till Gerhard von Lode & Anna Maria von Treyden
icon-location-arrow  Livland
icon-play  Minst 2 barn


icon-certificate  Indirekta + historiska källor
icon-check  18-10-2018


Jacob Abraham föddes antagligen i livländska Dorpat (nuvarande Tarttu i Estland), där hans far Johan Teet var stadsmajor. Det var pappan som adlades Stierncreutz.

1654 kom han i tjänst i svenska armén, 1657 blev han korpral vid major Appelboms värvade trupper, och 1659 kvartermästare vid ryttmästaren Reinhold von Vietinghoffs kompani.

Han reformerades 1661.

1675 blev han fänrik vid Burghausens dragonregemente och deltog året efter i slaget vid Lund, där han skadades illa. D. 22/1 1677 blev han löjtnant vid karelska dragonregementet. Sedan blev han ryttmästare och fick så småningom majors avsked 1687 efter 33 års tjänst. Han hade då slagits i bl.a. Polen och Ryssland, förutom slaget vid Lund.

Han var gift två gånger, först med Johanna Moritz, med vem han hade 5 barn.

 • 1. icon-male Jakob Abraham Stierncreutz 
  •  icon-user ? icon-play
 • 2. icon-female Gertrud Catharina Stierncreutz (1668 – 16/3 1754)
  •  icon-user Johan Ögnelod
 • 3. icon-male Erik Georg Stierncreutz (6/11 1669 – 28/2 1733)
  •  icon-user 1. Catharina Licænia icon-stop
  •  icon-user 2. Helena Gyllencaschett icon-stop
 • 4. icon-female Hedvig Sophia Stierncreutz (d. 17/5 1728)
  •  icon-user Georg Reinholt Tallberg icon-play
 • 5. icon-male Magnus Johan Stierncreutz (d. 1756)
  •  icon-user Maria Elisabet Lilliebrunn icon-play

Han ägde Kernaalaicon-map-marker och Ryttyläicon-map-marker säterier i Janakkala socken i Finland, söder om Hämeenlinna. Dessa omvandlades under reduktionen till rusthåll, vilket fick honom att klaga till reduktionskollegium 1687.

Johanna dog 1681, och han gifte sedan om sig med Gertrud von Lode, som också var från Livland. De fick ytterligare 2 barn.

 • 6. icon-female Maria Eleonora Stierncreutz (1685 – 14/3 1754)
  •  icon-user 1. Engelhardt Mentzer
  •  icon-user 2. Jakob Hoffrén
 • 7. icon-male Moses Abraham Stierncreutz (1688 – 15/3 1756) icon-stop

1713 invaderade ryssarna Finland med våld, och mängder av invånvare var tvungna att fly undan dem. Jacob Abraham flydde från Kernaala, men dog i Lillkyroicon-map-marker socken under flykten 1714. Hans hustru hade gått bort sex år tidigare.

Barnen kom att bo i Sverige.


Forskningsdata

Jag har endast lyckats hitta väldigt få originalkällor om denna familj. Kontakt mig gärna om du känner till flera.

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Wällb. Jacob Stierncreutz (1707-1711)
 •  icon-female namn (andras stavsätt); Fru Gertrud Lodhe (1707-1708)
 •  icon-male bou. 1707-1711 Janakkala: 1707-1711
 •  icon-female bou. 1707-1708