Stalledräng på ett partyslott

Pehr Larsson & Anna Maria Vassberg


icon-male  Pehr Larsson  (27/1 1816 – 22/5 1893)
icon-leaf  Ingrid Karlssons försläkt [1.2.11.8.3.2_fff]
icon-home  Son till Lars Larsson & Anna Pehrsdotter
icon-location-arrow  St. Lundbyskog, V. Vingåker
icon-wrench  Torpare, stalldräng


icon-user  Anna Maria ”Maja” Vassberg  (10/4 1821 – 7/11 1904) (g. 18/9 1842 i V. Vingåker)
icon-home  Dotter till Johanna Jonsdotter & ? Vassberg
icon-location-arrow  St. Mellösa, Närke
icon-play  5 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  17-07-2022


Sävstaholm Slott. Källa: Jarnling.se.

Sävstaholm Slott. Källa: Jarnling.se.

Pehr växer upp på St. Lundbyskog i Västra Vingåkers församling.

Pehrs dop 1816. Vittnen: Olof Pehrss. & h. Kjerstin Pehrsd., Wretsta östg., Lars Anderss. i Åsen, dr. Per Perss., St. Lundbyskog, pig. Kjerstin Pehrsd., Wretsta östg. V. Vingåkers församling.

Ända från han är 17 år gammal tjänar han på en rad olika gårdar. Han är van att flytta ofta medan hans far är i livet, och och två år efter att fadern dött 1831 ger han sig iväg för att tjäna – först på Skenäs Såg (1833-1834) och Österby Nergård under Skenäs (1834-1835) i V. Vingåker församling, sedan på Sävbäcken (1835-1836) och Bråten (1836-1837) i Floda. Sedan flyttar han hem till familjen i Bärnstugan i V. Vingåker, och året efter till Övre Vannala under Sävstaholm Slott. Där träffar han pigan Anna Maja Vassberg.

Anna Maria Vassbergs dop 1821. Vittnen: Nils Pärsson i Smedshagen och Hustru Lisa Ersdotter. Drängen Jacob Jönsson i Öfra Tomta och pigan Anna Brita Jönsdotter i prästegården. St Mellösa församling.

Anna Maja har vuxit upp med sin ensammamma från Karlskoga, och har tillsammans med henne rest runt på olika gårdar i Lännäs för att tjäna lite pengar, främst Eriksberg och Mölnboda. Ibland hade de inget ställe att bo alls. 1831 hade mamman gift sig med en mycket äldre man, men när han dog 1834 var Anna Maja tvungen att själv ge sig av för att bli tjänsteflicka på Törntorp under Sandsör i Lännäs församling. 1837 flyttade hon från mammans hem Lindbo till V. Vingåker.

Det dröjer inte länga förrän hon blir med barn så Pehr är tvungen att kyrkotaga henne som sin hustru, dvs. att hon officiellt skulle anses vara hans hustru trotts att de inte hunnit gifta sig än.

Carl Elof Wilhelm Wachtmeister

Löjtnant Carl Elof Wilhelm Wachtmeister. Källa: Digitaltmuseum.se.

Pehr måste då hitta på ett sätt att tjäna pengar för att sedan kunna gifta sig, och han väljer att bli stalldräng på slottet under greve Gustaf Trolle-Bonde och löjtnant Carl Elof Wilhelm Wachtmeister. Han flyttar dit 1840. Greven var en mycket social, bildad, berest och konstälskande man som älskade att underhålla gäster på sitt slott. Slottet byggde han 1815 på brandtomten efter gården Sävsta, som hade brunnit 1762, och som Pehrs förfäder hade ägt. På somrarna var det folkliga midsommarfester i parken.

Året efter tjänar Pehr på Åby Östergård.

1842 gifter de sig och flyttar tillbaka till Mölnboda i Lännäs församling för att bli statdräng och statdrängs hustru hos en nybliven änka – en typ av arbete där man enbart fick kost och logi och sålunda inte kunde tjäna pengar till framtida köp av ett eget hemman. Man var även tvungen att vara gift för att kunna vara statdräng; hustrun skulle nämligen hjälpa till med mjölkningen, ett förhållande som kallades för ”den vita pisken”, och hela principen kritiserades hårt.

Pehr Larssons och Anna Maria Vassbergs vigsel 1842. V. Vingåkers församling.

1846 blir de äntligen torpare på granngården Sandsbäck, där de bor resten av livet.

Paret får 5 barn.

 • 1. icon-female  Anna Maria Persdotter (8/12 1839 – 3/11 1915)
  •  icon-user  Lars Persson  icon-play
 • 2. icon-male  Pehr Johan Persson (10/2 1843 – 8/3 1843)  icon-times
 • 3. icon-female  Anna Sophia Persdotter (12/3 1846 – efter 1862)
 • 4. icon-male  Carl Eric Persson (18/8 1849 – 9/10 1928)
  •  icon-user  Carolina Larsdotter  icon-play
 • 5. icon-male  Per Alfrid Persson (13/2 1853 – 1/3 1893)
Trakten mellan Äspenäs och Hampetorp 1955. Mölneboda tycks inte finnas kvar då, fast på den äldre kartan har det markerats tydligt. Notera det högre vattenståndet på gamla kartan. Lantmäteriet.

Trakten mellan Äspenäs och Hampetorp 1955. Mölneboda tycks inte finnas kvar då, fast på den äldre kartan har det markerats tydligt. Notera det högre vattenståndet på gamla kartan. Lantmäteriet.

Yngste sonen Per Alfrid är handikappad. I november 1892 har han sparat ihop tillräckligt med pengar för att köpa 1/32 av Ingvaldstorp, så han flyttar hemifrån för att försöka klara sig som självständig jordbrukare. Det blir emellertid en mycket svår vinter för honom, och redan efter fyra månader ligger han död av influensa. Bara ett par månader senare dör även deras far hemma på Sandsbäck av en bröstsjukdom. Då flyttar mamman in på sonens efterlämnade gård där hon lever som fördelstagare i ett undantag till sin död 1904. Sista tiden lär hon dock ha tillbringat i V. Vingåker, förmodligen hos Carl Eric och hans familj på Lagölet.

Trakten kring Lännäs och Vingåker.

Trakten kring Lännäs och Vingåker.


Dopnotiser

Anna Marias dop 1839. Vittnen: Statdrängen Anders Persson i Neda Vannala och dess Hustru Anna [?]dotter samt Drg. Lars Larsson i Öfra Vannala och Pigan Anna Högberg i Klossten. V. Vingåkers församling.

Pehr Johans dop 1843. Vittnen: Sandbäck – Torp. Jacob Skoglund och H:u Cajsa Lisa Pehrsdr; L. Fallet – Son Olof Andersson och Dott. Anna Stina Andersdr. Lännäs församling.

Anna Sophias dop 1846. Vittnen: Långsätter – Bruk. Anders Andersson och H:u Anna Cathrina Jonsdr; Björkenäs – Son Olof Andersson; Espenäs – Pig. Anna Stina Petersdr. Lännäs församling.

Carl Eriks dop 1849. Vittnen: St. Sand: H.br. Carl Erik Andersson och Hu. Anna Lovisa Jansdr, Ibm: Dräng Pehr Eric Carlsson, Hållbäcken: Dott. Anna Greta Andersdr. Lännäs församling.

Carl Eriks dop 1849. Vittnen: St. Sand: H.br. Carl Erik Andersson och Hu. Anna Lovisa Jansdr, Ibm: Dräng Pehr Eric Carlsson, Hållbäcken: Dott. Anna Greta Andersdr. Lännäs församling.

Per Alfreds dop 1853. Vittnen: Sand. – Torp. Pehr Andersson och H:u Cajsa Lisa Olsdr; Ibm – Son Joh. Fredr. Andersson; Nilslund – Dott. Hedda Christ. Skoglund. Lännäs församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Pehr (1816-1832); Per (1823-1828); Pehr Larsson (1833-1838); Dräng/Drg./Dr. Pehr Larsson (1833-1846); Og. P. Larsson (1840); Drängen Per Larsson (1842); Statdräng/Statdr. Pehr Larsson (1842-1846); Torparen/Torp. Pehr Larsson (1846-1865); Torp. Per Larsson (1866-1893)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Anna Maja (1821-1835); Tjenstfl. Anna Maja Wassberg (1835-1836); Anna Maja Wassberg (1836-1853); Pig. Anna Maja Wassberg (1837-1840); Pigan Maria Wassberg (1839-1842); Anna Maria Wassberg (1842-1904); Anna Maria Vassberg (1846-1850); Anna Mar. Vassberg (1849); E:a Anna Maria Wassberg (1896-1900); E:a Anna Maria Vassberg (1901-1904)
 •  icon-male f. V. Vingåker 1816: v63046.b52.s47
 •  icon-female f. St. Mellösa 1821: v53833.b118
 •  icon-user g. V. Vingåker 1842: v63060.b74.s70
 •  icon-male d. Lännäs 1893: v53598.b78 (bröstlidande)
 •  icon-female d. V. Vingåker 1904: v165579.b1430.s135 (marasmus)
 •  icon-male husf. 1816-1893 V. Vingåker: v62967.b25.s312(1833); v62964.b46.s41(1833-1834); v62964.b108.s102a(1834-1835); Floda: v54988.b137.s127(1835-1836); v54988.b79.s68(1836-1837); V. Vingåker: v62970.b31.s26(1837-1838); v62970.b7.s2(1838-1840); v62969.b126.s393(1840); v62975a.b180(1841-1842); Lännäs: v51938.b176.s146a(1842-1845); v51939.b218.s185(1846); v51939.b215.s182(1846-1850); v51940a.b217.s211(1851-1855); v51941.b238.s231(1856-1860); v51942.b250.s246(1861-1865); v51943.b299.s289(1866-1870); v51944.b300.s293(1871-1875); v51945.b314.s307(1876-1880); v51946.b258.s247(1881-1885); v51947.b286.s276(1886-1890); v51948.b297.s284(1891-1893)
 •  icon-female husf. 1821-1904 Lännäs: v51936a.b1550.s145(1831); v51936a.b1980.s185(1831-1835); v51936a.b1610.s151(1835); v51937.b173.s152(1836); v51937.b211.s188(1836-1837); V. Vingåker: v62970.b7.s2(1837-1840); Lännäs: v51948.b63.s55(1893-1895); v51949.b70.s55(1896-1900); v146519.b670.s55(1901-1904)
 •  icon-user barn f. V. Vingåker: v63047.b241.s232(1839); Lännäs: v53591a.b720(1843); v53591a.b840(1846); v53591a.b960(1849); v53592.b16(1853)