950 humlestänger

Oluf Biörnsson & Börta Larsdotter


icon-male  Oluf Biörnsson (1665 – 16/9 1735)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmmff]
icon-home  Son till Biörn Rasmusson & Ingeborg Jonsdotter(?)
icon-location-arrow  Allmag Ng., Myckleby, Orust
icon-wrench  Bonde


icon-user  Börta Larsdotter (1672 – begr. 23/4 1738) (g. 1/10 1693 i Myckleby)
icon-location-arrow  Öberg, Myckleby, Orust
icon-play  7 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  15-07-2022


Utsikten från Allmag mot öster. Källa: Google.

Oluf växer upp på Allmag Norrgård (Nedre Allmag, Mag)icon-map-marker i Myckleby församling på Orust, där han blir bonde efter sin far. Gården, som lydde under Kåröd säteri, tycks ha brukats av släkten i många generationer, om vi utgår ifrån att Biörn Rasmusson och Rasmus Jonsson var hans far och farfar. Ursprungligen hade den legat under kronan, men den hade bytts mot annan fastighet med adelsfamiljen på Kåröd och blivit såkallat insocknes frälse. Själva norrgården låg på Olufs tid strax norr om sörgården, där det nu ligger ekonomibyggnader. Senare har norrgården flyttats norrut.

Allmag Norrgård 1695. A: Kåröd, C: Allmag Sg., D: Allmag Ng. Källa: Lantmäteriet.

På kartan syns följande ägor tillhörande norrgården: 21. 2 kålgårdar, 22. humblegårdh på åthskilliga ställen – 950 stänger åhrligit uthsädhe som hwart åhr såås, 23-24. åkerjord, 25. höäng, 5. höäng delad med sörgården (norrgården 2/3), 26-27. kohagar, 28. utmark. Utanför kartan: Oxholmen och Björkholmen, två ljungbevuxna holmar delade med sörgården.


1693 gifter sig Oluf med Börta Larsdotter från granngården mot norr Öberg (Öbbe)icon-map-marker, kanske en dotter till gamle bonden Lars Rasmusson där.

Oluf Biörnsson & Börta Larsdotters vigsel 1693. Myckleby församling.

Paret får 7 barn på Allmag Norrgård.

 • 1.  icon-female Karin Ohlsdotter (17/4 1695 – efter 1716)
  •  icon-user Oluf Andersson
 • 2.  icon-male Lars Ohlsson (f. 8/8 1698)
 • 3.  icon-female Maret Ohlsdotter (17/1 1702 – 23/3 1706) icon-times
 • 4.  icon-female Anna Ohlsdotter (f. 20/12 1704)
 • 5.  icon-male Martin ”Mårten” Ohlsson Almgren (2/8 1710 – 18/3 1774)
  •  icon-user 1. Christina Wikström icon-play
  •  icon-user 2. Helena Feuk icon-play
 • 6.  icon-male Rasmus Ohlsson (f. 22/3 1713)
 • 7.  icon-male Nils Ohlsson (16/3 1716 – efter 1748)

Vi vet tyvärr mycket lite om denna familj, för Allmag nämns knappt överhuvudtaget i domböckerna från denna tid; de höll sig tydligen för sig själva på gården.

Från 1730 uppges mamman vara gammal och sliten. Ändå är det pappa Oluf som går bort först, 1735. När mamman dör 1738 går hemmet i upplösning; förmodligen är de skuldsatta, så barnen kan inte bo kvar, utan tvingas ta anställning som drängar och pigor. Hr Daniel Bildt, sonen till adelsmannen på Kåröd som gården lyder under, flyttar nu in på Allmag Norrgård.

Sönerna Mårten och Nils tjänar på Sörgården, fast snart beslutar de båda två att fara till sjöss och utbilda sig till skeppare. Mårten blir så småningom handelsman i Uddevalla och tar namnet Almgren efter släktgården Allmag.


Dokument

Karins dop 1695. Vittnen: Jörgen Larsson i Swenningeröd, Biörn Toresson i Engås; Börta Pehrsdotter i Allmag, Torbor Larsdotter i Allmag. Myckleby församling.

Lars dop 1698. Vittnen: Mårten Nielsson i Öberg, Christen Tohlsson i Allmag; Börta Pehrsdotter ibidem, Torbor Larsdotter ibidem. Myckleby församling.

Marets dop 1702. Vittnen: Christen Tohlsson i Allmag, Christen Andersson i Öberg; wällb:ne Fru Bildt på Kåröd, Rangilla Larsdotter i Allmag. Myckleby församling.

Annas dop 1704. Vittnen: Börge Nielsson i Öberg, Biörn Toresson i Ottestala; Börta Pehrsdotter i Allmag, Rangilla Larsdotter ibidem. Myckleby församling.

Mårtens dop 1710. Vittnen: Börge Swensson i Myckleby, Oluf Rasmusson ibidem; Anna Larsdotter i Öberg, Kirstin Jonsdotter på Kåröd. Myckleby församling.

Rasmus dop 1713. Vittnen: Biörn Toresson i Ottestala, Anders Wiggingsson i Swenningeröd; Anna Larsdotter i Öberg, Karin Larsdotter i Allmag. Myckleby församling.

Nils dop 1716. Vittnen: Rasmus Biörnsson i Almag, Anders Pehrsson ibm; Anna Larsdotter i Öbö [Öbbe], Karin Larsdotter i Almag. Myckleby församling.


Forskningsdata

Det fanns även en Börta Larsdotter i Allmag, som inte får förväxlas med Börta Larsdotter från Öberg. På det hela taget är det väldigt svårt att veta vem som är vem i församlingen, då många har samma namn.

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Oluf Biörnsson (1692-1713); Oluf (1694-1726); Olof Biörnsson/Biörnss. (1716-1735); Olof (1723-1730)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Börta Larsdotter (1692-1693)
 •  icon-user g. Myckleby 1693: v3160.b18.s31
 •  icon-male d. Myckleby 1735: v3160.b158.s309
 •  icon-female d. Myckleby 1738: v3160.b169.s331
 •  icon-male mant. 1689-1692(?);1694-1734 Allmag: v224179.b1100.s724(1689); v224180.b1240.s639(1690); v224181.b980.s566(1691); v224182.b920.s538(1692); 224184.b1340.s606(1694); v224185.b1390.s567(1695); v224186.b460.s613(1696); v224187.b910.s527(1697); v224191.b1210.s108(1701); v224194.b1220.s108(1705); v224195.b1130.s106(1708); v224196.b1160.s102(1709); v224199.b670.s60(1716); v224200.b1070.s94(1718); v902761.b2880.s459(1719); v224201.b1070.s93(1719); v224202.b1120.s98(1720); v224203.b1080.s94(1721); v224204.b1080.s94(1722); v902762.b2710.s390(1723); v224205.b1260.s112(1723); v902762.b2950.s414(1724); v224206.b1720.s158(1724); v902763.b1950.s300(1725); v224207.b440.s30(1725); v902764a.b2010.s312(1726); v224208.b400.s27(1726); v902765a.b2130.s355(1727); v224209.b1110.s99(1727); v902766b.b1950.s312(1728); v224210.b780.s65(1728); v902767.b1920.s331(1729); v224211.b1170.s103(1729); v902768b.b2000.s300(1730); v224212.b1020.s87(1730); v902769.b2150.s328(1731); v224213.b1030.s688(1731); v224214.b1150.s949(1733); v224215.b1320.s1005(1734)
 •  icon-female mant. 1694-1734
 •  icon-male dopv. v3160.b7.s9(1690); v3160.b14.s23(1692); v3160.b26.s47(1696); v3160.b42.s79(1702); v3160.b45.s85(1703); v3160.b51.s97(1704); v3160.b65.s125(1710); v3160.b67.s129(1710)
 •  icon-female dopv. v3160.b14.s23(1692); v3160.b16.s27(1693)
 •  icon-user barn f. Myckleby: v3160.b22.s39(1695); v3160.b31.s57(1698); v3160.b40.s75(1702); v3160.b51.s97(1704); v3160.b67.s129(1710); v3160.b78.s151(1713); v3160.b89.s173(1716)
 •  icon-user barn d. Myckleby: v3160.b55.s105(1706)
 • lantm. 1695