Betalade svärsonens böter för otrogenhet i äktenskapet

Pehr Justsson & Kirstin Hansdotter


icon-male  Peder ”Pehr” Justsson/Jostsson (1634 – 22/3 1713)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_fmfff]
icon-location-arrow  Kyrkbyn, Lyse, Bohuslän


icon-user  Kirstin ”Kiersti” Hansdotter (1633 – 11/11 1716) (g. 1670)
icon-location-arrow  Lyse, Bohuslän
icon-play  Minst 2 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  12-04-2022


Lyse kyrka och Klättene berg sedda från Kyrkbyn. Kyrkan är dock ersatt i mitten på 1800-talet. Bild: Google.

Peder ”Pehr” Justsson växer upp i Kyrkbynicon-map-marker i Lyse församling utanför Lysekil, där han 1669 är belagd som dräng på gården hos sin pappa Just. Mamman var då inte längre i livet. Namnet Just/Jost är danskt; Bohuslän blev ju inte svenskt förrän 1658, så släkten var dansk från början.

1670 gifter sig Pehr med Kirstin Hansdotter, kallad Kiersti. Pehr får nu ta över gården på riktigt, medan pappan tillbringar sin ålderdom hos dem. Samma år får paret en dotter Elin.

1680 tar de sig an gården Slätteneicon-map-marker, som legat öde sedan kriget med Danmark (notera att det inte är frågan om Slättene Ödegård, än idag kallad Ödegården, utan Slättene själv, som också var ödegård). Så här står det i domboken 2/4 1680:

Framkom Per Jostsson och Anders Pedhersson, som hafua optagit dhet skattehemmanet Slettene, som Cronan förmedelst Skattewraak hemfallen ähr, begieradhe Tingzwittne om hemmanetz beskaffenheet i pennan må författat blifwa, Så betygades at samma hemman hafwer i 5 åhr Ödhelegat, huuss och Gierdesgårder äre nederrutne och förfalldne, Åboen är för krijget blefwen döödh, derigenom hemmanet är Ödhe blefwet; Rätten pröfwadhe 3. Åhrs Frijheet, och sedhan efter Frijheeten till 1/2 förmedlat, så frampt hemmanet skall till bruukz komma.

En Jöran Jostsson, som väl antagligen är Peders bror, tar sig an ödegården Humlekärr rusthållicon-map-marker(numera rivet) samma år.

Så mycket som sex gårdar i församlingen var fortfarande öde, så det var viktigt att någon tog sig an uppgiften att börja bruka dem igen. Därför beviljas de skattefrihet under 3 år om de återuppbygger gården så den kan brukas. Detta får en hel rad andra att flytta till ödegårdarna 1685, men Pehr och Anders var bland de allra första. Det verkar dock som att det till en början endast är Anders som bor på Slättene. Det är först 1685 som Per flyttar dit med sin familj. Pappa Just stannar kvar i Kyrkbyn, kanske med en annan av sina söner. Han beskrivs då som uthgammal. Tyvärr vet vi inte när han dog, men det har nog varit inom få år från dess.

Det var ingen enkelt uppgift att få dessa ödegårdar att återigen bli lönsamma. När skattefrihetstiden är över tillfrågas de som tagit sig an uppgiften om inte de skulle kunna återgå till de ursprungliga skattebetalningarna, men då svarar samtliga att det skulle vara helt omöjligt för dem att betala, för inkomsterna är så små och otillräckliga. Detta upprepar de 1690.

Pehrs hustru beskrivs som krympling – en beteckning som används om åtskilliga av församlingsborna.

Paret får minst 2 barn i Slättene:

 • 1.  icon-female Elin Persdotter (1670 – 13/3 1720)
  •  icon-user Anders Alfsson/Olufsson icon-play
 • 2.  icon-male Hans Pehrsson (1674 – 15/6 1740)
  •  icon-user 1. Ingebor Böriesdotter icon-play
  •  icon-user 2. Ingebor Olufsdotter icon-play

1696 lånar Pehr pengar åt sin svärson Anders Alfsson (/Olufsson?) i Djupedal så att han kan betala böterna som han fått för att han begått hor med en annan kvinna… En mer pinsam situation kan man väl knappast tänka sig. Som säkerhet får Pehr en del av Djupedal skattegård och rusthåll. Anders är inte så bra på att sköta sin gård, och blir aldrig bra ekonomiskt stadd. Självklart är Pehr bekymrad över detta på sin dotters och hennes barns vägnar, så 1703 handlar han till sig ytterligare delar av Djupedal för att kunna säkra barnbarnens framtid på dett att hans dotter med sina små omyndige barn (hwilka på deras faders wägnar äre näste arfwingar till jorden, i fall honom någon Olycka skulle wara timat) måge blifwa conserverade wid bruket. Pehr kallas i detta sammanhang een behållen och wällstadder man. Pantet ärvs så småningom av Pehrs son Hans.

Vid två tillfällen 1699 och 1701 är Pehr tillsammans med länsman Alf Rearsson, Peder och Olof Jonsson i Broberg och Pehr Nilsson i Lysekil ekonomisk garant för räntemästaren Göran Kihlström i Marstrand. Alf Rearssons dotter Guru Alfsdotter är mamma till Ingebor Olufsdotter, som så småningom ska komma att gifta sig med Pehrs son Hans.

Vid ett par tillfällen då Pehr är dopvittne ser det ut som att det står i dopboken att han själv är länsman, fast antagligen ska det läsas som att han var dopvittne tillsammans med länsmannen Alf Rearsson, vars namn då inte nämns. Pehr var tydligen inte själv länsman.


1711 anfaller en dansk-norsk armé Bohuslän för att försöka återvinna länet. Anfallet misslyckas, men armén måste bespisas, och när de passerer Lyse församling så kräver de s.k. gärd av invånarna. Pehr tvingas betala en halv oxe till norrmännen. Det är sonen Hans som lämnar oxen till fienden på avtalad plats; andra halvan är på vägnar av grannen Hannevik.

Året efter marscherar Östgöta regemente genom området, och då har befolkningen plikt att skjutsa dem. Nästan alla i församlingen verkar ha försummat denna plikt, inklusive nämndemännen. Länsmannen instämmer 46 församlingsbor för böter. Större delen av dem döms att betala 3 riksdaler i böter. Pehr dyker inte upp, och döms i sin frånvaro. Hans son Hans i Norra Hammar blir av någon anledning friad. Pehr kanske hade skäl att inte vara där, och kanske också att inte ställa upp med skjuts, för han var gammal, och i mars det följande året dog han, 79 år gammal.

Kiersti bor kvar på Slättene tills 1716 då hon flyttar hem till sonen Hans på Norra Hammar. I november samma år går hon bort där.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Peder (1669); Pär (1670-1706); Peer (1671-1675); Peer Jostsson (1672-1674); Peer Joestsson (1673); Per (1680); Per Jostsson (1680); Pehr Justsson (1699-1716); Pehr (1712); Pär Jostesson (1713); Pher Justsson (1719); Per Justsson (1721)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Kiersti (1706-1708); Kirstin (1715); Kirsti Hansdotter (1716)
 •  icon-male d. Lyse 1713: v681.b59.s139
 •  icon-female d. Lyse 1716: v681.b62.s145
 •  icon-male mant. 1669-1680;1685-1709 Lyse: v224163b.b570.s945(1669); v224164.b880.s1241(1670); v224165b.b600.s1099(1671); v224166.b550.s1001(1672); v224167c.b430.s1006(1673); v224169.b970.s970(1674); v224169.b970.s970(1675); v224170.b390.s1587(1680); Slättna: v224175.b770.s545(1685); v224176.b730.s541(1686); v224177.b770.s544(1687); v224178.b920.s553(1688); v224179.b900.s704(1689); v224180.b1040.s619(1690); v224181.b800.s548(1691); v224182.b760.s522(1692); v224183a.b830.s538(1693); v224184.b1170.s589(1694); v224185.b1220.s550(1695); v224186.b980.s665(1696); v224187.b1530.s589(1697); v224191.b680.s55(1701); v224194.b860.s72(1705); v224195.b690.s62(1708); v224196.b730.s59(1709)
 •  icon-female mant. 1670-1680;1685-1709;1715
 •  icon-female dopv. v681.b8.s7(1705); v681.b10.s11(1706); v681.b12.s15(1707); v681.b13.s17(1708 x2); v681.b16.s23(1710)
 •  icon-male domb. v3556.b139.s79(1680); v3566.b102(1699); v550880.b130(1701); v550880.b2660f(1703); v550880.b3090(1704); v550883.b300(1712); v550883.b450(1712); v550884a.b19f(1716); v550884a.b41(1716); v550884a.b61(1716 x3); v550884a.b249f(1719); v550885.b1620(1721)