Dog på ett soldatskepp

Sven Lindgren & Annika Svensdotter


icon-male  Sven Simonsson Lindgren (1712 – nov. 1742)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3_mfmm.f]
icon-location-arrow  Östergötland
icon-wrench  Soldat


icon-user  Annika Svensdotter?
icon-play  Minst 2 barn


icon-certificate  Primärkällor (Stor osäkerhet)
icon-check  11-12-2023


När Sven Simonsson 1735 tar värvning i Norra Vedbo Kompani för Linderås Norrgårdicon-map-marker i norra Småland tar han soldatnamnet Sven Lindgren. Soldattorpet Lindesbergicon-map-marker låg på den flacka marken nedan för de nuvarande husen, med rätt att bruka marken på hela det lilla berget bakom.

Linderås Norrgårds soldattorp Lindesberg idag. Foto: Esben Alfort 2019.

Sven uppges vara östgöte av börd, men vi vet inte exakt varifrån han kom. Han verkar ha varit gift med en Annika, fast när och var de gift sig vet vi inte, kanske då i Östergötland. De lever är sparsamt och fattigt liv i lilla soldattorpet.

Paret får minst 2 barn innan han skickas iväg till kriget i Finland.

  • 1.  icon-female Elin Svensdotter (9/11 1738 – efter 1798)
    •  icon-user Pehr Pehrsson icon-play
  • 2.  icon-male Sven Svensson (f. 16/5 1741)

D. 30/4 1742 går han ombord på galären Horn, og i november dör han ombord på skeppet Ulrika, förmodligen i en av de sjukdomar som hastigt sprids på skeppen och skördar många soldatliv.

1744 står änkan fortfarande som boende i soldattorpet trots att nye soldaten har anlänt (detta är enda källan till vad hon hette), men sedan försvinner hon. Kanske gifte hon om sig; det vet vi inte, men en möjlighet är att hon är änkan Annika Svensdotter som 23/9 1744 gifter om sig med Gustaf Cnoop, förmodligen en annan soldat. Det som stärker denna teori lite grann är att hon vid giftermålet ”afwittrade sina 2:ne barn 1 Son och 1 Dotter med 10 dr S:mt, emedan det war mycket fattigt huus. Rotebonden Lars i Tularÿ Srg. antog sig förmÿnderskapet, emedan ingen fans på fädernes sidan”. Dessa informationer stämmer ju åtminstone ganska bra med vår Annika.


Dokument

Elins dop 1738. Vittnen: Sune och Hans i Linderås, h. Maria i Krogen, Pig. Elin i Linderås. Linderås församling.

Svens dop 1741. Vittnen: Jon och Pär i Linderås. Dr. Nils ib,, h. Elin, Pig. Karin, Pig. Kierstin. Linderås församling


Forskningsdata

  •  icon-male namn (andras stavsätt): Soldaten Swen (1737-1743); Sven Simonsson (1739); Sold. Sven (1741-1742); Swen Lingren (1742); Sven Lindgren (1742); Swen Lindgren (1743)
  •  icon-female namn (andras stavsätt): Sold.änkjan Annika (1744)
  •  icon-male mant. 1737;1741-1743 Linderås: v400842.b11420.s1458(1737); v400846.b13350.s1867(1741); v400848.b14330.s4041(1742); v400849.b15700.s2047(1743)
  •  icon-female mant. 1737;1741-1744
  •  icon-male milit. 1739;1742-1743: v50308.b179.s348(1739); v50310.b167(1742); v50309.b281.s172(1742); v50311.b162.s311(1743)
  •  icon-user barn f. Linderås: v35280.b141.s267(1738); v35280.b147.s279(1741)