Mjölnaren Beckman

Måns Beckman & Cherstin Andersdotter


icon-male  Måns Persson Beckman (27/6 1735 – 6/12 1805)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3_mfff]
icon-home  Son till Per Mårtensson & Ingrid Arvidsdotter
icon-wrench  Mjölnare, sågare; bonde, torpare; inhysesman, backstuguhjon


icon-user  1. Cherstin Andersdotter (1746 – 30/8 1774)
icon-location-arrow  Torpa, Östergötland
icon-play  Minst 3 barn


icon-user  2. Anna Elisabeth ”Lisa” Jönsdotter (1755 – 6/12 1793) (g. 25/5 1775 i Säby)
icon-location-arrow  Asby, Östergötland
icon-play  Minst 7 barn


icon-user  3. Anna ”Annika” Olofsdotter (1761 – efter 1806) (g. 31/7 1796 i Säby)
icon-location-arrow  Säby, Småland
icon-play  Minst 3 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  03-12-2023


Måns Beckman var förmodligen son till Per Mårtensson och Ingrid Arvidsdotter från Bagaremålenicon-map-marker i Säby församling (numera försvunnet). Detta antagande är dock baserat på att han enligt begravningsnotisen var född 1735, fast i kyrkböckerna uppges han vara född 1737-1738 så en viss osäkerhet råder.

1771 i avlägsna torpet Tranuddenicon-map-marker i utkanten av Torpa församling i Östergötland, där han bosatt sig med sin hustru Cherstin Andersdotter. Vid den tiden lydde det under Hovetorp säteri. En Måns och hans hustru hade bott i Tranudden sedan 1759, men det var inte samma par, utan de verkar ha varit nytillflyttade, för sonen Sven tycks inte vara född i församlingen. Vi vet tyvärr inte varifrån de kom.

Måns och Cherstin får minst 3 barn ihop.

 • 1.  icon-male  Sven Månsson (1769 – efter 1774)
 • 2.  icon-female  Catharina Månsdotter (13/10 1771 – efter 1774)
 • 3.  icon-male  Börje Månsson Bäckman (24/2 1774 – 1830) icon-play
  • icon-user Catharina Pehrsdotter  icon-play

1773 flyttar de till Skämma kvarnicon-map-marker under Drumstorp strax söder om Tranås i Säby församling på andra sidan Häradsbäcken, där Måns börjar arbeta som mjölnare.

Skämma Kvarn 1896. Källa: Eije Fasth: En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till Sommen.

Så här skriver Eije Fasth om Skämma Kvarn i En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till Sommen:

I Skämma bodde mjölnaren och vid ån finns mycket som minner om verksamheten. Dammfästena finns kvar liksom den stensatta kvarnrännan och ovanför den finns ”kvarnbacken” med en väg upp till landsvägen. Där fanns en stallbyggnad med spiltor för böndernas hästar som selades av och utfodrades medan bonden eller drängen väntade på tur vid kvarnen. I stallet fanns också en kammare för kuskarna där de kunde utbyta nyheter med varandra eller sova. Det var inte ovanligt att malningen först kunde göras under nästa dag. Enligt sägnen skulle det säregna namnet ”Skämma” ha tillkommit för att kvarnen hade ett så gott rykte att övriga kvarnar fick skämmas. Till kvarnen kördes säd från de största gårdarna den långa vägen till Skämma kvarn. Kvarnen köptes av företaget som utförde Svartåregleringen och den revs 1916.

Skämma 1893. Torpet låg vid åkern 80, och finns kvar än idag. Lantmäteriet.

Efter sista barnsbörden drabbas mamman av s.k. moderpassion och dör. Det var en diagnos som då kunde användas om olika kvinnosjukdomar, ofta med psykiska följdproblem och sålunda relaterad till den dåtida diagnosen hysteri. Exakt vad som menas i det här fallet går inte att få reda på. Hon var endast 28 år gammal när hon dog.

Barnen ärvde 53 daler silvermynt vardera från mamman, en summa som deras förmyndare Lars Larsson i Ängaryd lyckades höja till 73 daler silvermynt. Måns fick då antagligen betala resten av egen ficka.

Han gifte snart om sig med pigan Anna Lisa Jönsdotter från Asby och fick ytterligare minst 7 barn med henne.

Måns Persson och Anna Lisa Jönsdotters vigsel 1775. Säby församling.

Anna Lisas kläder beskrivs så här när hon dör: 1 svart vadmalströja, 1 gl. kjortel av presstyg, 3 randiga kjortlar och 1 förkläde av kardun.

 • 4.   icon-female  Stina Månsdotter (6/10 1775 – före 1783) icon-times
 • 5.   icon-male  Jöns Månsson (4/10 1778 – 4/11 1778) icon-times
 • 6.   icon-male  Jöns Månsson (28/10 1780 – efter 1794)
 • 7.   icon-female  Stina Månsdotter (31/7 1783 – efter 1794)
 • 8.   icon-female  Greta Cathrina Månsdotter (21/10 1786 – efter 1794)
 • 9.   icon-female  Maria ”Maja” Månsdotter (28/4 1790 – efter 1803) icon-times
 • 10. icon-male  Carl Fredrik Månsson (10/3 1793 – efter 1794)

1776-1779 bor de i Vriggebo kvarn och såg under Åsvallehult, där han även sköter sågandet.

Det följande året verkar de ha tillbringat på Kvarngården, men då flyttar de tydligen till Linderås. Samtidigt flyttar emellertid en trädgårdsmästare Sven Westerberg till Trehörna församling, och honom håller de kontakten med när de i stället bosätter sig där, i torpet Höganskog långt ute i skogen i södra delen av den församlingen. Numera finns bara en glänta kvar i skogen. För en gångs skull verkar det inte finnas någon kvarn i närheten.

Efter ett par år flyttar de till Västra Oroenicon-map-marker i Askeryds Församling, där Stina föds. Han verkar inte ha varit mjölnare här trotts att det fanns en såg i anknytning till torpet; det brukades nämligen till gården. I stället beskrivs han för enda gången i livet som bonde.

1786 har de flyttat till Vantarps Kvarnicon-map-marker i Eksjö landsförsamling. Nästa bostad verkar ha varit i Marbäck församling, där de bor till 1789. Det har tyvärr inte varit möjligt att spåra dem där.

Sedan tillbringar de ett år i backstugan Hultastugan under Edhult i norra delen av Askeryd församling. Det är mycket knappa förhållanden, särskilt som de fortfarande har 5 barn hemma. Det är okänt exakt var Hultastugan låg, men 1790 verkar de ha bott i Edhult Kvarn, och backstugan låg möjligen i anknytning till den. Det året flyttar de emellertid vidare till Ekeby församling.

1793 har de hyrt in sig på Lilla Kongshult hemma i Säby församling. Det året dör andra hustrun i en ålder av 38 år, och Måns blir återigen änkling med småbarn.

1795 verkar han ha bott på Prästgårdens ägor, kanske i anknytning till Fattigstugan. Det året får han emellertid förmodligen ett oäkta barn med pigan Anna ”Annika” Olofsdotter i Fröafall. Faderns namn är inte ens uppgivet, men Måns gifter sig året efter med henne och hyr in sig i Krämarps soldattorp, och då följer dottern med. Mest sannolikt är det han som är fadern.

Måns Beckman & Anna Olofsdotters vigsel 1796. Säby församling.

De bosätter sig i Hallastuganicon-map-marker (numera försvunnet) på Norrabys ägor, där de får ytterligare ett par tvillingar på julafton 1797, totalt minst 3 barn.

 • 11.  icon-female Catharina Månsdotter (22/11 1794 – efter 1803) icon-times
 • 12.  icon-male Magnus Månsson (24/12 1797 – efter 1806)
 • 13.  icon-female Maja Stina Månsdotter (24/12 1797 – ca. 1800) icon-times

Han beskrivs under denna tid som inhyses torpare. Runt 1800 flyttar de till backstugan Rödjeberg på Kärringebergs ägor (förmodligen på Mårdsmålen utjord vid Strånnesjön), där Måns dör som fattigt backstuguhjon 1805, 64 år gammal.


Dokument

Anna Lisa Jönsdotters bouppteckning 1796.

Måns Beckmans bouppteckning 1806.

Catharinas dop 1771. Vittnen: Suen Mårtensson i Carlstorp, Peter Pehrsson i Mostugan, Mademoiselle Lena Stina Folcher i Hofwetorp, Hr(?!) Catharina Larsdotter i Mostugan. Torpa församling.

Börjes dop 1774. Vittnen: Bonden Jon … i Drumstorp, drängen Lars Larsson uti Hubbarp, hustru Karin … uti Drumstorp, pigan Maja Larsdr i Hubbarp. Säby församling.

Stinas dop 1775. Vittnen: Bonden Jan Jonsson i Åswalehult, dräng Erland Andersson ibid., hust. Cathr. Jönsdr ibid., Piga Cherstin Carlsdr i Skämman. Säby församling.

Jöns dop 1778. Vittnen: Bonden Per Svensson i Åsvalehult, dr. Olof Nilsson Ibm, hustru Lisa Larsdr i Åsvalehult, Pigan Lisa Larsdr Ibm. Säby församling.

Jöns dop 1780. Vittnen: Trägårdsmästaren Sven Westerberg i Wadbronn, Sven Hægg i Höganskog, dr. Jonas Persson i Hult; hust. Stina Johansdtr i Wadbronn, hust. Elin Persdr i Höganskog och pig. Elin Jonsdtr i Hult. Trehörna församling.

Stinas dop 1783. Vittnen: Sven Carlsson i Redeby, Johannes Göransson i Borgen, hust. Ingeborg Andersdr i Redeby och hust. Stina Gustafsdr i Borgen. Askeryd församling.

Greta Cathrinas dop 1786. Vittnen: Smeden Daniel Burman, Torp. Nils Pehrsson i Åsen, dr. Nils Olofsson, dr. Lars Danielsson; hustru Cathrina Olofsdotter, hustru Anika Larsdotter, pig. Cathrina Jönsdotter, pig. Helena Samuelsdotter. Eksjö Stadsförsamling.

Marias dop 1790. Vittnen: Bonden Anders Svensson i Edhult, drängen Anders Andersson därstädes, hustru Kjerstin Nilsdotter i Löfstad, pigan Maria Andersdotter i Edhult. Askeryd församling.

Carl Fredrics dop 1793. Vittnen: Eric Lundberg i Magesiö, dr. Gustaf Jönsson ibm, hust. Brita Lundberg ibm, P. Majia Jönsdr ibm. Säby församling.

Catharinas dop 1794. Vittnen: B. Måns Andersson ifr. Fröafall, Dr. Lars i Säby, Hustr. Annika Gerser ifr. Fröafall och Pigan Catharina i Säby. Säby församling.

Magnus & Maja Stinas dop 1797. Vittnen: Betjänten Adam Lungren, B. Oluf Svensson, Dr. Jonas Månsson, Dr. Börje Svensson; Jungfru Eva Hjelm, H. Catharina Svensdr, Pig. Maja Lisa Danielsdr och Pig. Maja Larsdr, alla fr. Tranås. Säby församling.


Forskningsdata

Notera att Måns inte kan vara den Måns Persson som föddes i december 1737 som son till Per Månsson och Maria Hindrichsdotter i Skräppan, då denne dog som liten.

Det paret får en ny Måns 1741 i Marbäck, som mycket väl skulle kunna vara han om inte årtalen vore så fel. Paret bor på Lilla Herrestad i Marbäck, och 1757 anlägger den nye ägaren av Stora Herrestad en kniphammare där och anställer grovsmedmästaren Lars Beckman som ansvarig för det nya järnbruket Härstad Bruk, där han snart får en gesäll Nils Beckman. Det fanns även en soldat Anders Beckman i församlingen på 1740-talet.

Runt 1790 bor Måns i Edhult i Askeryd församling, där han förmodligen arbetar vid kvarnen, och vid kvarnen bodde det redan på 1750-talet en Gretha Beckman (f. 1710) med sin man Göran Paradell. En möjlighet är sålunda att han var släkt med henne och kanske kom från den trakten. Det fanns faktiskt ett torp under Edhult som hette Bäcksholmen, och det skulle ju evt. kunna ha givit upphov till namnet. Edhults Kvarn ägdes för övrigt en gång i tiden av Gabriel Gyllenståhl.

1751 får stadstjänare Petter Beckman under ett besök i Jönköping en son Carl Fredrik. Det skulle kanske kunna vara Måns’ pappa, med tanke på båda dessa förnamn. Han får även andra barn där, och då verkar han inte vara besökare: v34660.b44.s83(1740); v34660.b58.s111(1742); v34660.b130.s255(1751); v34661.b34.s61(1758).

På 1790-talet bodde det en betjänt Carl Beckman (f. 1775) och en Stina Beckman på Åbonäs och 1796 på Drumstorp: v22033.b192.s181; v400754a.b3850.s194. Det är oklart vem detta var. En Carl Jacob Bäckman f. 1777 i Södermanland bodde i Korporalshemmet i Säby i början på 1800-talet.

Traktens lantmätare i början på 1800-talet hette Isac Beckman.

 •  icon-male  namnteckning: M.P.S. (1794)
 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Måns (1735-1784); Måns Pehrsson Beckman (1771); Mölnaren Måns Beckman (1773); Måns Beckman (1773-1798); Mjöllnaren/Möllnaren/Mjöl. Måns (1773-1790); Mölnaren Måns Persson (1774-1778); Torparen, Enkling Måns Persson (1775); Mjöl. och Sågaren/Såg:n Måns (1776-1779); Måns Persson/Perss. (1780-1805); Bonden Måns (1783); Måns Pehrsson (1784); Mjölnaren Måns Pehrsson (1786-1790); Inh. Måns Beckman (1793); Inhys.mannen Måns Persson (1793); Måns Bäckman (1795-1796); Torp. Måns Beckman (1797); inhyses Måns Bäckman (1799-1802); Måns Pettersson (1805); Inhysesmannen Måns Bäckman (1806)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Cherstin (1773); Cherstin Andersdotter/Andersdr/And:dr (1773-1774)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Pigan Anna Lisa Jönsdr (1775); Anna Lisa Jönsdotter/Jönsdr (1778-1796); Lisa Jönsdr (1780); Anna Lisa (1783-1784); Anna Elis. Jönsdotter (1786)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Annika Olufsdotter (1794); Anna Olofsdotter/Olofsdr (1795-1806); Annika Månsdr (1797); Annicka Olofsdr (1803-1805)
 •  icon-male  f. Säby 1737: v36239.b159.s155
 •  icon-female  f. ?Torpa 1746: ?v41300.b308.s599
 •  icon-user  g. Säby 1775: v36240.b141.s279
 •  icon-user  g. Säby 1796: v36241.b24.s32
 •  icon-male  d. Säby 1805: v36242.b231.s496 (tärande sjukdom)
 •  icon-female  d. Säby 1774: v36240.b256.s507 (moderpassion)
 •  icon-female  d. Säby 1793: v36241.b207.s424 (slag)
 •  icon-male  bou. Säby 1806: v77705.b5.s5
 •  icon-female  bou. Säby 1794: v77693.b107.s209
 •  icon-male  husf./fl.: 1773;1784;1789-1790;1793;1795-1802 v36240.b107.s211[1773]; Askeryd: v18850.b15.s17(1784-?); v18849.b30.s49(1789-1790); Säby: v22032.b160.s150(1793); v22033.b77.s66(1795-1796); v22033.b162.s151(1797-1798); v22034.b153.s141(1799); v22034.b75.s63(1800-1802); v48937b.b1970.s183(1803-1805)
 •  icon-female  husf.: 1773
 •  icon-female  husf.: 1784;1789-1790
 •  icon-female  husf.: 1795-1806
 •  icon-male  mant. 1773-1779;1784 Drumstorp: v400743a.b2620.s513(1773); v400743a.b6340.s1243(1774); v400744a.b2400.s467(1775); Åsvallehult: v400745a.b1670.s321(1776); v400746.b1030.s191(1777); v400746.b4020.s805(1778); v400747.b1110.s203(1779); V. Oroen: v400749a.b3480.s177(1784); Edhult: v400752a.b3520.s199(1790)
 •  icon-user  barn f. Säby: ?v41300.b339.s661(1767); Torpa: v41300.b348.s679(1771); Säby: v36240.b208.s415(1774); v36240.b216.s431(1775); v36240.b232.s463(1778); Trehörna: v36381.b48.s87(1780); Askeryd: v31819.b55.s103(1783); Eksjö Lf. v33603.b189.s1041(1786); v31819.b74.s141(1790); Säby: v36241.b135.s280(1793); v36241.b151.s312(1794); v36241.b174.s358(1797 x2)
 •  icon-user  barn d. Säby: v36240.b260.s517(1778)