Kolds i Nørby

 Niels Kold & Else Nielsdatter


icon-male  Niels Nielsen Kold (1757 – 21/6 1812)
icon-leaf  Märta Cronholms forslægt [1.2.11.3.8.3_fmmf]
icon-wrench  Almisselem, tjenestekarl


icon-user  Else Maria ”Marie” Nielsdatter (db. 17/9 1775 – 25/5 1823) (g. 1/7 1798 i Hillerslev)
icon-home  Datter af Niels Balle & Kirsten Povelsdatter
icon-location-arrow  Skovsted, Hillerslev, Thy
icon-wrench  Almisselem
icon-play  6 børn


icon-certificate  Primærkilder
icon-check  09-04-2024


Else fødes i Skovstedicon-map-marker i Hillerslev sogn som datter af Niels Balle og Kirsten Povelsdatter. Som 23-årig bliver hun gift med den 41-årige Niels Nielsen Kold, som har en dårlig arm og derfor må arbejde som karl på andres gårde for at tjene til føden. Det kan ikke have været let for ham at udføre arbejdet, og måske er det også derfor han ikke er blevet gift tidligere.

Niels Nielsen Kold & Else Marie Nielsdatters vielse 1798. Hillerslev sogn.

Desværre ved vi ikke hvorfra Niels kom. Der er en Kold-slægt i Vust i Han Herred, men det er svært at koble ham til dem. En alternativ mulighed kunne være at han var den Niels Nielsen der fødes i Nors i 1756 som søn af Niels Larsen og Ingeborg Sørensdatter, hvis de kan knyttes til Koldslægten; dette er indtil videre ikke lykkedes.

Niels og Else bosætter sig de første år på hendes hjemgård Skovsted, men i 1801 flytter de til nabogåden Oddershedeicon-map-marker, hvor Niels har fundet arbejde som karl.

Oddershede i dag. Kilde: Google.

I 1802 flytter de videre til Nørbyicon-map-marker i Tved sogn mod nord, hvor de siden bliver boende resten af livet.

Ved Nørby i dag. Kilde: Google.

Parret får 6 børn.

 • 1.  icon-male Niels Nielsen (db. 24/9 1798) icon-times
 • 2.  icon-female Karen Marie Nielsdatter Kold (db. 8/2 1801 – efter 1840) icon-stop
 • 3.  icon-male Niels Christian Nielsen Kold (db. 18/2 1803 – 28/11 1882)
  • icon-user  Ane Marie Pedersdatter icon-play
 • 4.  icon-female Kirsten Nielsdatter Kold (db. 16/12 1804 – 17/9 1846)
  • icon-heart 1. Mads Kjeldstrup icon-play
  • icon-user 2. Johan Kronholm icon-play
 • 5.  icon-male Poul Nielsen Kold (f. 12/9 1807)
 • 6.  icon-male Kristen Nielsen Kold (f. 20/1 1811)

Fra 1803 og resten af livet modtager de almisser fra sognet pga. hans begrænsede muligheder for at tjene til føden selv. De får først og fremmest dækket huslejen, men også tilskud til børnene, samt jævnligt til rug, havre og brændsel. I 1810 får de tilskud til at bygge en hytte til sig på gårdens jorder, hvor de kan bo, men de må stadig få hjælp til at betale lejen. Da Niels i 1812 bliver syg, får han også tilskud i den anledning, men det hjælper ikke, for han går bort samme år, og Else må derfor opfostre børnene alene med bidrag fra fortsatte almisser. Hun får straks tilskud til træsko til børnene.

I 1818 gifter Else sig igen med den to år ældre tjenestekarl (og ungkarl) Anders Christensen Glarmester, som tjener på nabogården Grågårdicon-map-marker. Han flytter ind hos hende og børnene i Nørby, og de modtager fortsat almisser fra fattigvæsenet. Hun kaldes fortsat Else Kolds efter at de har giftet sig.

Else Marie Nielsdatter & Anders Glarmesters vielse 1818. Tved sogn.

I 1823 dør Anders, og Else bliver igen ladt alene med børnene. Kort efter dør også hun; i almisseprotokollen noteres:

Else Kolds afgik ved Døden i 3die Qvartal – hendes næsten aldeles ingen Efterladenskaber, bleve overladte Pigebarnet Karen Maria. Dette Pigebarn bliver antaget til Ophold, Kost og Pleje hos Husmand Jens Christian Andersen i Hillerslev imod at han derfor af Nors Fattigvæsen modtager den resterende Almisse, bestemt Anders Glarmester dette Aars sidste Qvartal: 2skpr Rug 4skpr Byg og 1rbd, saa 4skp Rug og 12skpr Byg for tilstundende Aar til Majdag og for at beholde hende til Nyeaarsdag 1825 endvidere 4skp Rug og 12skp Byg – Paa ligemaade antages hendes Broder Christen Kold hos Grdmand Lars Døvhule i Worring paa Vilkår at han faaer Understøttelse til Drengen 4skp Rug og 12skpr Byg, saa og Noget til fornødne Klæder for hele Aaret.

Karen Maria bliver boende som almisselem hos husmanden i Hillerslev også som voksen.

For alle børnene bliver det en svær opvækst, og i hvert fald datteren Kirsten får et ret rodet liv med indviklede relationer og uægte børn.


Dåbsattester

Niels’ dåb 1798. Vidner: Niels Christen Overgds Pige og Moderens Syster, Lars Balle, Peder Michelsen, Poul Stormgoord af Shousted. Hillerslev sogn.

Karen Maries dåb 1801. Vidner: Lars Balles kone, Peder Michelsens fader i Sennels, Mads Gregersen, Peder Thøgersen. Hillerslev sogn.

Niels Christians dåbskonfirmation 1803. Vidner: Maren Christensd., Mette Marie Möller, Jens Sand, Kield Peders., Peder Graaegrd. Tved sogn.

Kirstens dåbskonfirmation 1804. Vidner: Karen Kiær, Johane Kirst. Höegh, Ped. Christ. Balle, A. Graaegrd, And. Höegh. Tved sogn.

Pouls dåbskonfirmation 1807. Vidner: Maren Kold og Maren Grobgrd, Jens Höeg, Sören Mortens., Mads Degn. Tved sogn.

Kristens dåbskonfirmation 1811. Vidner: Mette Maria Nielsdatter, Maren Kirstine Fastsdatter(?), , Anders Grobgaard, Jakob Nielsen og Kristen Larsen – alle af Tved. Tved sogn.


Forskningsdata

 •  icon-male  navn (andres stavemåder): ungkarl Niels Nielsen (1798); Niels Kold (1798-1825); Niels Nielsen (1801); Almisselem Niels Kold (1812)
 •  icon-female  navn (andres stavemåder): Else Maria (1775); pigen Else Marie Nielsdatter (1798); Else Nielsdatter (1798); Else Maria Nielsdatter (1811); Else Kolds (1817-1824); Enken Else Maria Nielsdatter (1818); Else Kold (1821); Else Nielsdatter Kold (1823)
 •  icon-female  f. Hillerslev 1775
 •  icon-user  g. Hillerslev 1798; Tved 1818/1818
 •  icon-male  d. Tved 1812
 •  icon-female  d. Tved 1823
 •  icon-male  flkt. Hillerslev: 1801
 •  icon-male  milit. Hillerslev: 1798; Tved: 1802
 •  icon-user  almisser: arkivthy.dk
 •  icon-user  børn f. Hillerslev 1798; 1801; Tved 1803; 1804; 1807/1807; 1811