Ryttaren Cronholm

Nils Månsson Cronholm & Rebecca Jacobsdotter


icon-male  Nils Månsson Cronholm (22/4 1705 – 24/12 1760)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3_fffm.f]
icon-home  Son till Måns Nilsson
icon-location-arrow  Stockaryd, Riseberga, Skåne
icon-wrench  Ryttare i Norra Skånska Kavalleriregementets livgarde; arbetsbonde, gårdman


icon-user 1. Karna Månsdotter (d. 1735) (g. 3/2 1734 i Färingtofta)
icon-location-arrow  Färingtofta, Skåne
icon-play  1 barn


icon-user 2. Rebecca Jacobsdotter (5/6 1714? – efter 1772)
icon-home  Dotter till Jacob Holm?
icon-location-arrow  Kolleberga, Riseberga, Skåne
icon-play  10 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  26-07-2023


Nils Månsson föds i Stockarydicon-map-marker i skogen söder om Riseberga kyrka, öster om Söderåsen i Skåne. Som ung man tjänar han på rusthållet Aggarp i Färingtofta, där hans bror Jöns Månsson bor i grannbyn Klingstorpicon-map-marker. Ändå håller han kontakten med Stockaryd, där han förmodligen också har kvar familj. Han har antagligen också familj på Vessmanstorp.

1731 blir han ryttare för Aggarp rusthåll i Norra Skånska Kavalleriregementets livgarde, och då kallar han sig Nils Cronholm. Som rusthållarens sventjänare var han skyldig att arbeta på gården åt rusthållaren när han inte var i fält.

Hästen brun med stiern och snopp, wänster hwit bakfoth. 19 år gl. Ny karl insatt som approberas.

Namnet Cronholm kan vara ett soldatnamn som han tagit med inspiration från Kronholmsläkten på Söderåsen, men mera sannolikt är väl att han faktiskt var släkt med Kronholmarna, t.ex. genom sin mamma vars namn vi inte känner till. Släkten kommer ursprungligen från Landskrona, och det är även mycket möjligt att hans familj kom direkt därifrån. Tyvärr har många kyrkböcker förstörts i bränder så det är svårt att veta exakt.

När brodern Jöns barn Karna döps 1731 är Nils dopvittne, och det är en hustru från Aggarp som bär barnet – förmodligen en släkting till dem. Det är lite oklart om Nils då flyttat till Klingstorp eller bor kvar på Aggarp – under dessa år nämns hans bostad inte när han är dopvittne. Under många år bor han tillsynes både på Aggarp, Klingstorp och Stockaryd. Förmodligen var han så sällan hemma att det inte var så viktigt vilken som var hans officiella bostad. Sålunda föddes alla hans barn utom det första i Stockaryd, trotts att han enligt kyrkböckerna under alla dessa år bodde på Klingstorp – och enligt armén på Aggarp.

Jöns Månssons dotter Karna 1731. Färingtofta församling.

1734 får Nils en ny häst i stället för den utgamla som han hade ärvt från sina föregångare, varav en hade avskedats pga. stöld och den nästa hade rymt.

en guhl wallack mäd swarta extremiteter, nu 7 åhr gl. Hästen god, håller målet, aprob:s.

Han gifter sig det året med Karna Månsdotter, som förmodligen är en dotter till rusthållaren på Aggarp. Karna är antagligen mamma till första dottern Karna som föds d. 10 november året efter. Att dottern uppkallas efter henne skulle kunna tyda på att hon dött i barnsäng.

Nils Cronholm och Karna Månsdotters vigsel 1734. Färingtofta församling.

 • 1.   icon-female  Karna Nilsdotter (10/11 1735 – före 1750) icon-times

Hursomhelst så gifter han snart om sig med Rebecca Jacobsdotter, som skulle kunna vara dotter till Jacob Holm på Kolleberga i Riseberga, född som tvilling 5/6 1714. Rebecca var ett ovanligt namn, så sannolikheten är ganska stor om hon kom från Riseberga. Dock är inte vigseln registrerad där, så hon kan lika gärna ha kommit från en annan församling, där de gift sig.

Paret bor kvar på Stockaryd, där de får ytterligare 10 barn tillsammans.

 • 2.   icon-female  Kierstina ”Kirsti” Nilsdotter (13/9 1737 – efter 1771)
  •  icon-user Ola Sjunnasson icon-play
 • 3.   icon-female  Elna Nilsdotter (f. 5/6 1740)
 • 4.   icon-male  Måns Nilsson (16/10 1741 – 22/11 1741) icon-times
 • 5.   icon-female  Bengta Nilsdotter (f. 7/11 1742)
 • 6.     Boel Nilsdotter Cronholm (26/7 1744 – efter 1787)
  •  icon-user Jöns Ramberg icon-play
 • 7.   icon-male  Måns Nilsson (4/3 1746 – efter 1771)
  •  icon-user Elsa Johnsdotter
 • 8.   icon-male  Jacob Nilsson (f. 6/3 1748)
 • 9.   icon-female  Catharina ”Karna” Nilsdotter (2/9 1750 – efter 1767)
 • 10. icon-female  Hanna Nilsdotter (10/10 1753 – 5/4 1768) icon-times
 • 11. icon-male  Jöns Nilsson (11/8 1755 – 25/4 1765) icon-times

Endast dottern Boel verkar ha använt namnet Cronholm, och till och med givit det vidare till sina barn.

När brodern Jöns 1737 får en dotter Kjerstina, är det Nils hustru Rebecca som bär barnet. Då har de flyttat till Klingstorp där Jöns bor (eller möjligen är det hon som flyttat dit medan han är borta i tjänst?). 1739 är Nils däremot själv dopvittne åt dottern Elna, och då har han återvänt till Stockaryd, där de bosätter sig resten av livet.

När Nils och Rebeccas nästa barn Elna föds 1740, är Jöns dopvittne, och rusthållaren Nils Månssons hustru i Aggarp bär barnet. Även hon skulle sålunda kunna vara en släkting till dem, kanske en bror till förra hustrun Karna.

I mars 1743 blir Nils sjuk av torrvärk och får på rusthållarens begäran temporärt avsked från armén. Det avskedet blev förmodligen snart permanent, för han fick sedan livnära sig som arbetsbonde på Herrevadsklosters ägor, och då användes namnet Cronholm mycket sällan under resten av hans livstid – något som skulle kunna tyda på att det faktisk var ett soldatnamn som han hade tagit.

På julafton år 1760 dör han av lungsot. Prästen har noterat att han läste likpredikan över Paulus brev till romarna kap. 8, v. 38-39.

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Nils Cronholms död 1760. Riseberga församling.

Stockaryd ärvs av dottern Kierstina och hennes man, arbetsbonden Ola Sjunnasson, som redan bor där. Rebecca flyttar då bort med barnen under några år, men återvänder 1766 som inhyses änka hos Ola och Kierstina. 1772 försvinner hon ur mantalsboken, men hon är inte heller noterad i dödboken.

Kierstina Nilsdotter och Ola Sjunnassons vigsel 1759. Ett av de få tillfällena efter Nils’ avsked då han kallas Cronholm. Riseberga församling.


Varifrån kom Kronholmarna?

Det är intressant att familjen kom från trakten runt Söderåsen, då det finns en gammal snapphanesläkt från Kvärk uppe på Söderåsen som hette Kronholm. Riseberga församling går enda upp till Korsskär nedanför Kvärk. Flera av gårdarna i trakten ägs för övrigt än i dag av Cronholm Gårdar. Ursprungligen är det mest troligt att namnet kommer från Landskrona, men vi vet inte hur gammalt namnet är.

Enligt sägnen återfann familjen Kronholm från Kvärk i mitten av 1800-talet en silverskatt som Nils Åkesson Kronholms föräldrar (eller möjligen fosterföräldrar) hade tvingats gräva ner vid Skärlid under den oroliga tiden med Karl XII, och med de pengarna lyckades de köpa åtskilliga gårdar i trakten. Släktforskaren Bengt Nordahl har rett ut Kvärksläkten på föredömligt sätt icon-external-link.

När yngste sonen Jöns föddes 1755 var ryttaren Måns Risbergs hustru Kersti från Gillastig i Konga församling dopvittne, och det skulle mycket väl kunna vara en länk till Kvärksläkten. Gillastig 1 brukades av nyss omtalade Nils Åkesson Kronholm på Kvärk.


Dopnotiser

Kjerstinas dop 1737. Vittnen: Eskiel Mattisons hustru Boel ifrån Bygget baar; Pär Jonss. i Stockary, Jöns Månss. i Klingstorp, Nils Anderss. i Afwenbyggt. Riseberga församling.

Elnas dop 1740. Vittnen: Nils Måns hustru i Aggarp bar; Jöns Månss. i Klingstorp, Jöns Pärss. i Forestad, ock Eskield Mattiss. i Berkebÿgget. Riseberga församling.

Måns dop 1741. Vittnen: Elisabet Swän Nils hustru från Wäsmanstorp baar; Eskield Mattiss. i Berckebÿgget, Jöns Pärss. i Forestad, ock Pär Larss. i Wäsmanstorp. Riseberga församling.

Bengtas dop 1742. Vittnen: Nils Nils hustru i Wessmanstorp baar. Inga faddrar har registrerats. Riseberga församling.

Boels dop 1744. Vittnen: Olu Jöns Månssons hustru i Klingstorp, ock Färingtoftta Sockn baar; Jöns Pärss. i Forestad, Eskield Mattisson i bÿgget, Pär Pärsson i Wäsmanstorp. Riseberga församling.

Måns dop 1746. Vittnen: Jöns Måns hustru Olu i Klingstorp baar; Jöns Pärsson i Forestad, Tufwe Jönss. ock Åke Bängtsson i Wäsmanstorp. Riseberga församling.

Jacobs dop 1748. Vittnen: Tufwe Nilssons hustru i Wäsmanstorp baar; Jöns Månsson i Klingstorp, Eskield Mattisson i Bygget, Åke Bängtsson i Wäsmanstorp. Riseberga församling.

Catharinas dop 1750. Vittnen: Jöns Månssons hustru Olu i Klingstorp bar; Jöns Pärsson i Forestad, Eskield Mattisson i Bÿgget, Tufwe Jönsson i Wässmanstorp. Riseberga församling.

Hannas dop 1753. Vittnen: Tufwe Jöns hustru i Wesmanstorp bar; Eskield Matisson i Bÿgget, Jöns Pärsson i Forestad, Jöns Pärsson i Bolehuset. Riseberga församling.

Jöns dop 1755. Vittnen: Ryttarens Måns Risberg hustru Kjersti i Gillastig i Konga Sochn, som holt barnet; Jöns Pehrsson i (?)huset, Jöns Pehrsson i Forestad och Tuve Jönsson i Wesmanstorp. Riseberga församling.


Forskningsdata

 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Rytt. Nils Månsson (1731); Nills Cronholm (1732-1744); Ryttaren/Rytt./Ry. Nils Cronholm (1734-1742); Nils Cronholm (1744-1778); Nils Månsson/Månss. (1744-1771); Nills Månsson/Månss. (1745-1756); Arbetsbonden Nils Månsson (1755-1760); Gårdmannen Nils Cronholm (1759); Nils Cronholm (1768-1778)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Karna Månsdotter (1734)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Rebecca (1737-1759); Rebecca Jacobsdoter/Jacobsdot. (1755-1778); Inhs/Ihs änkan/änk. Rebecka (1766-1768); Inh:s Rebecka (1769-1770); Rebecka (1771)
 •  icon-male  f. Riseberga 1705: v100945.b29.s24
 •  icon-female  f. ?Riseberga 1714: v100945.b44.s39
 •  icon-user  g. Färingtofta 1734: v99083.b106.s102
 •  icon-male  d. Riseberga 1760: v100945.b217.s212 (lungsot)
 •  icon-male  mant. 1742-1747;1749-1750;1753-1758 Stockaryd: v173171.b4.s1742(1742); v173171.b9.s1744(1744); v173171.b14.s1745(1745); v173171.b20.s1747(1747); v173171.b30.s1749(1749); v173171.b37.s1750(1750); v173171.b44.s1753(1753); v173171.b51.s1754(1754); v173171.b59.s1755(1755); v173171.b69.s1756(1756); v173171.b81.s1757(1757); v173171.b85.s1758(1758)
 •  icon-female  mant. 1742-1747;1749-1750;1753-1758;1766-1771 Stockaryd: v173171.b163.s1766(1766); v173171.b178.s1767(1767); v173171.b194.s1768(1768); v173171.b209.s1769(1769); v173171.b221.s1770(1770); v173171.b233.s1771(1771)
 •  icon-male  dopv. v99083.b50.s46(1731); v99083.b52.s48(1734); v99083.b54.s50(1736); v99083.b55.s51(1737); v99083.b58.s54(1739); v99083.b59.s55(1741); v100945.b135.s130(1750)
 •  icon-female  dopv. v99083.b54.s50(1737); v99083.b64.s60(1745)
 •  icon-male  milit. v376599.b220(1732); v376600.b220(1737); v376601.b180(1744)
 •  icon-male  arv. v158488.b21.s35(1756)
 •  icon-user  barn f. Färingtofta: v99083.b54.s50(1735); Riseberga: v100945.b82.s77(1737); v100945.b89.s84(1740); v100945.b91.s86(1741); v100945.b94.s89(1742); v100945.b119.s114(1744); v100945.b123.s118(1746); v100945.b129.s124(1748); v100945.b136.s131(1750); v100945.b144.s139(1753); v100945.b150.s145(1755)
 •  icon-user  barn g. Riseberga: v100945.b114.s109(1759); v100946.b117.s112(1771)
 •  icon-user  barn d. Riseberga: v100945.b198.s193(1741); v100946.b141.s136(1768); v100946.b138.s133(1765)