Förmögen frälsebonde med ett alldeles för kort liv

Lars Olsson & Karin Svensdotter


icon-male  Lars Olsson (22/3 1783 – 18/5 1829)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3.2_mmff]
icon-home  Son till Olof Svensson & Karin Larsdotter
icon-location-arrow  Böle, Ryssby, Småland
icon-wrench  Skatteman; frälsebonde


icon-user  Karin ”Kajsa” Svensdotter (1/4 1787 – 22/10 1874) (g. 7/4 1809 i Ryssby)
icon-home  Dotter till Sven Svensson & Maria Samuelsdotter
icon-location-arrow  Tokebo, Åby, Småland
icon-play  6 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  18-04-2021


Karin Svensdotter föds på Tokeboicon-map-marker i Åby församling i Småland. 1793 flyttar familjen till okänt plats, men 1808 bor hon på Tranevenicon-map-marker långt ute i de småländska skogarna, i utkanten av Ryssby församling, möjligen hos sin moster och hennes familj.

Ett år senare blir hon med barn. Hon är då 22 år gammal, och hon berättar för prästen att barnets fader är drängen och lantvärnisten Lars Nilsson, fast när barnet födds kommer plötsligt en annan dräng – Lars Olsson från Böleicon-map-marker – och erkänner att det är han som är fadern. Man kan ju undra vilket som är sant. Hursomhelst så gifter de sig tre månader senare, varvid sonen kommer att betraktas som äkta.

Pärs dop 1809. Vittnen: Torp. Olof Sammelsson och dr. Nils Jonsson; h. Sigrid Pärsdottr samt pig. Eva Jonsdottr; sistnämda från Rötorp; alla de öfrige från Tranehvèen. Ryssby församling.

Lars Olsson & Karin Svensdotters vigsel 1809. Ryssby församling.

Lars har vuxit upp i Böle på andra sidan skogen, men hans far kom från ett litet ställe i samma skog som hon (Ebbegärde). Lars tjänar förmodligen hemma på gården då, och när de gift sig, bosätter de sig på Böle nr. 2, som de senare köper av hans föräldrar d. 20 juni 1814.

Paret får 6 barn ihop.

 • 1.  icon-male  Peter ”Petter/Pär” Larsson (30/1 1809 – 1/7 1845)
  •  icon-usericon-play
 • 2.  icon-male  Sven Larsson (8/10 1810 – 9/2 1890)
  •  icon-user Christina Persdotter icon-play
 • 3.  icon-male  Jonas ”Jon” Larsson (20/5 1813 – efter 1875)
 • 4.  icon-female  Maria Larsdotter (23/11 1815 – efter 1875)
  •  icon-user Anders Petter Olsson
 • 5.  icon-male  Carl Gustaf Larsson (6/10 1820 – efter 1875)
  •  icon-user Cajsa Greta Magnidotter
 • 6.  icon-female  Lovisa Larsdotter (30/12 1827 – efter 1875)
  •  icon-user Johan Petter Johansson

De var relativt förmögna bönder, och senast 1813 betecknas de officiellt som frälsebönder.

Han dör 1829 av håll och styng efter längre tids sjuklighet, och blir sålunda endast 46 år gammal och lever bara ett år efter att båda hans föräldrar gått bort.

Karin flyttar då på undantag och låter sin son Sven sköta gården, där det finns 1 unghäst, 1 svart häst, 1 sto, 2 stutar, 1 gammal ko, 1 brun ko, 1 tidd kviga, 1 stutkalv, 7 får och 1 bagge, 4 lamm, 3 grisar och 3 gäss.

Hon lever till 87 års ålder.


Lars Olssons bouppteckning.

Karin Svensdotters bouppteckning.


Dopnotiser

Pärs dop 1809. Vittnen: Torp. Olof Sammelsson och dr. Nils Jonsson; h. Sigrid Pärsdottr samt pig. Eva Jonsdottr; sistnämda från Rötorp; alla de öfrige från Tranehvèen. Ryssby församling.

Svens dop 1810. Vittnen: B. Pär Abrahamsson och dr. Olof Andersson i Söregjerde, h. Stina Svensdottr i Gelebo och Åby Sokn, samt pig. Maja Stina Jonsdtr i Tranehvèen. Ryssby församling.

Jonas dop 1813. Vittnen: B. Elias Olsson i Fanketorp och dr. Petter Pärsson i Askaremåla, h. Kajsa Olsdottr i Fanketorp, samt pigan Maria Svensdottr i Tranehvèen. Ryssby församling.

Marias dop 1815. Vittnen: Torp. Olof Persson ibm. Dr. Johannes Olsson ibm. Hustru Anna Maria Persdtr ibm. Pig. Lisa Olsdtr i Prostgården. Ryssby församling.

Carl Gustafs dop 1820. Vittnen: Torp. Petter Nilsson och dr. Petter Nilsson; h. Stina Larsdotter samt Pigan Sara Pettersdottr; alla ifrån Böle. Ryssby församling.

Lovisas dop 1827. Vittnen: Nämdem. Jon Nilsson och dr. Johan Jonsson; h. Kajsa Jonsdottr och Pig. Kajsa Greta Jonsdottr; alla ifrån Böle. Ryssby församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namnteckning: L.O.S. (1824-1828)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Lars (1783-1804); Drängen/Dr. Lars Olsson (1809-1810); Lars Olsson (1810-1829); FrälseB. Lars Olsson (1813); Bonden/B. Lars Olsson (1815-1829); Skattemannen Lars Olsson (1824); Lars Olofsson (1824)
 •  icon-female namnteckning: Karin Svensdotter (1829)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Pigan Karin Svensdottr (1809); Pigan Kajsa Svensdottr/Svensdttr (1809-1810); Karin Svensdottr/Svensdtr (1810-1815); Caisa Svensdotter/Svensdtr (1815-1874); Kaisa Svensdtr (1815-1828); Kajsa Svensdottr (1820-1827); Carin (1824); Caisa (1828); Cajsa Svensdr (1828-1837); Enkan Cajsa Svensdotter (1829); Und.Enk./Und.E. Cajsa Svensdotter/Svensdtr (1838-1874); Enk. Kajsa Svensdtr (1850-1861); Undt.E:a Kaisa Svensdtr (1861-1871); UndantagsEnkan Carin Svensdotter (1875)
 •  icon-male f. Ryssby 1783: v47050.b93.s179
 •  icon-female f. Åby 1787: v41571.b186.s365
 •  icon-user g. Ryssby 1809: v41028.b31.s55
 •  icon-male d. Ryssby 1829: v41028.b203.s399 (håll och styng efter längre tids sjuklighet)
 •  icon-female d. Ryssby 1874: v41032.b112
 •  icon-male bou. Ryssby 1829: v78446.b347.s687
 •  icon-female bou. Ryssby 1875: v78474.b450
 •  icon-male husf. 1785-1804;1810-1829 Ryssby: v23913.b72.s61(1810-1815); v23913.b97.s86(1815-1817); v23914.b100.s88(1818-1827); v23916.b122.s107(1828-1837)
 •  icon-female husf. 1810-1849: v23919.b118.s104(1837-1849)
 •  icon-male mant. 1805-1820 Böle: v400425.b5870.s613(1805); v400437.b9390.s1019(1817); v400439.b7330.s885(1818); v400440a.b885.s1089(1819); v400441.b9250.s1107(1820)
 •  icon-female mant. 1817-1820
 •  icon-male dopv. Ryssby: v47051.b46.s87(1825)
 •  icon-male arv. v78443.b546.s1085(1824); v78443.b549.s1091(1824); v78443.b550.s1093(1824); v78446.b5.s3(1828); v78446.b6.s5(1828)
 •  icon-female arv. v78443.b546.s1085(1824); v78443.b550.s1093(1824); v78446.b5.s3(1828)
 •  icon-user barn f. Ryssby: v47050.b232.s457(1809); v47050.b240.s473(1810); v47050.b254.s501(1813); v47050.b270.s533(1815); v47051.b10.s15(1820); v47051.b75.s145(1827)