Dagkarlen som bodde långt ute i skogen

Anders Andersson & Brita Larsdotter


icon-male  Anders Andersson (8/11 1767 – 17/8 1818)
icon-leaf  Ingrid Karlssons försläkt [1.2.11.3.8.3.2_fmfm.f]
icon-home  Son till Anders Jonsson & Ingebor Ersdotter
icon-location-arrow  Neder Vannala Ng., V. Vingåker, Södermanland
icon-wrench  Torpare, dagkarl


icon-user  Brita Larsdotter (17/7 1769 – 25/9 1827) (g. 13/2 1791 i Västra Vingåker)
icon-home  Dotter till Lars Samuelsson & Kierstin Nilsdotter
icon-location-arrow  Mellan Vannala, V. Vingåker, Södermanland
icon-play  6 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  09-07-2020


Anders växer upp på Nedre Vannala Norrgårdicon-map-marker i Västra Vingåkers församling i Södermanland.

Infarten till Nedre Vannala i dag. Källa: Google.

Hans pappa går bort i rödsoten när han är 12 år gammal.

1789 blir han dräng på Mellan Vannala, där han träffar dottern Brita Larsdotter, som också nyligen har misst sin pappa. Hon jobbar också på gården som piga. 1791 gifter de sig.

Anders Andersson och Brita Larsdotters vigsel 1791. Västra Vingåkers församling.

De bosätter sig i torpet Starrkällanicon-map-marker långt ute i mörka skogen på Vannalas ägor, där de får 6 barn.

 • 1.  icon-female  Kerstin Andersdotter (26/7 1792 – 2/11 1868)
  • icon-user Lars Ersson icon-play
 • 2.  icon-female  Brita Andersdotter (6/5 1794 – efter 1811)
 • 3.  icon-male  Lars Andersson (24/9 1796 – efter 1812)
 • 4.  icon-male  Anders Andersson (22/3 1799 – efter 1822)
 • 5.  icon-female  Anna Andersdotter (29/1 1804 – efter 1820)
 • 6.  icon-female  Ingrid Andersdotter (27/2 1809 – 22/6 1809) icon-times

På den tiden fanns det en liten åker runt torpet, som växte igen på 1970-talet.

1792 är de även för en kort stund bönder på hennes föräldragård Mellan Vannala, fast det är hennes systers familj som tar över den gården, och de blir faktiskt aldrig riktiga bönder igen.

1812-1813 livnär de sig genom att arbeta på gården Ekeberg. Sedan återvänder de mellertid till Starrkällan, men han livnär sig forfarande som dagkarl och torpare.

När han avlider i vattusot 1818, övergår torpet till hans son Anders, så Brita bor kvar resten av livet. På mitten av 1820-talet beskrivs hon som svagsynt, sjuklig och oförmögen at arbeta. Hon går bort 1827.


Dopnotiser

Kerstins dop 1792. Vittnen: Lars Erss. i Neder Vannala, Lars Anderss. ibm, dr. Eric Larss. i Ilinge, h. Kjerstin Andersd. i Neder Vannala, Pig. Brita Larsd. i Ilinge. V. Vingåkers försalming.

Britas dop 1794. Vittnen: Gustaf Erss. i Vannala, Eric Anderss. ibm, dr. Lars Erss. ibm, h. Kierstin Larsd. ibm, Jungfru Maja Stina Malmqvist i Hagstug. V. Vingåkers församling.

Lars’ dop 1796. Vittnen: Gustaf Ersson, M. Vannala, gifta dr. Lars Larsson wid Säfstaholm, dr. Jon Andersson i N. Vannala, h. Brita Ersd. i S. Spånga, Pig. Brita Ersd. i M. Vannala. Västra Vingåkers församling.

Anders’ dop 1799. Vittnen: Lars Andersson i Neder Vannala, Eric Larss. i Ilinge, dr. Pehr Ersson i M. Vannala, h. Ingrid Jonsd. i N. Vannala, Pig. Brita Ersd. i M. Dito. Västra Vingåkers församling.

Annas dop 1804. Vittnen: Jon Anderss. i M. Wannala, dr. Lars Gustafss. ibm, h. Brita Ersd. ibm, Pig. Kjerstin Olsd. i Hagstugan. V. Vingåkers församling.

Ingrids dop 1809. Vittnen: Skrädd. Broms och dess Hustru Ingrid Johansdr, Dr. Per Gustafsson ifr. Mel. Wannala, Pig. Annika Larsdr ifr. Ilinge. Västra Vingåkers församling.


Forskningsdata

 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Anders (1767); Anders Andersson/Anderss. (1767-1812); Dr. Anders Andersson/Anderss. (1788-1791); Gifta Dräng Anders Anderss. (1812-1813); Torp. And. And. (1813-1818); Dagkarlen And. Anderss. (1818)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Brita (1769-1790); Pig. Brita Larsd. (1791); Brita Larsdtr/Larsdr/Larsd. (1791-1818); Enk. Brita Larsdtr/Larsdr (1818-1827)
 •  icon-male  f. V. Vingåker 1767: v63043a.b1360.s130
 •  icon-female  f. V. Vingåker 1769: v63044.b18.s13
 •  icon-user  g. V. Vingåker 1791: v63044.b320.s317
 •  icon-male  d. V. Vingåker 1818: v63060.b157.s149 (vattusot)
 •  icon-female  d. V. Vingåker 1827: v63060.b185.s177 (slag)
 •  icon-male  husf. 1767-1818 V. Vingåker: v62944.b3810.s741(1789-1790); v62947.b170.s3(1791-1796); v62949.b16.s3(1797-1804); v62951.b15.s3(1805-1812); v62950.b382.s375(1812-1813); v62954.b9.s3(1813-1822)
 •  icon-female  husf. 1769-1827 V. Vingåker: v62942a.b2870.s560(1769-1779); v62944.b3810.s741(1780-1790); v62959.b10.s260(1823-1827)
 •  icon-user  barn f. V. Vingåker: v63044.b218.s216(1792); v63044.b234.s232(1794); v63045a.b130(1796); v63045a.b340(1799); v63045a.b690(1804); v63045a.b1010(1809)