Dog i barnsäng

Sigrid Maria Asperén & Johan Sjöström


  Sigrid Maria Asperén (3/5 1859 – 9/1 1881)
  D1a-grenen [1.2.11.3.2.2]
  Dotter till Adéle Alfort & Wilhelm Asperén
  Hagby, Ärla, Södermanland


  Johan Kristian Nikolaus Sjöström (9/12 1847 – 11/4 1941) (g. 25/2 1880 i Kvillinge)
icon-location-arrow  Landskrona, Skåne
  Stadsfogde, vice häradshövding
  1 barn


  Primärkällor
  18-10-2020


Johan Sjöström. Källa: Svenskt porträttgalleri, Project Runeberg.

Sigrid Maria gifter sig 1880 med stadsfogde och vice häradshövding Johan Sjöström icon-external-link i Landskrona. Han är ursprungligen från Karlshamn.

Sigrid Maria och Johan Sjöströms vigsel 1880. Kvillinge församling.

De bosätter sig i Landskrona, men när hon ska föda deras första barn dör hon i barnsäng av bukhinneinflammation och blodförgiftning. Dottern överlever dock.

Sigrid Maria är begravd på Landskrona kyrkogård. Johan gifter aldrig om sig, utan uppfostrar sin dotter med hjälp från sin hushållerska.

Johan Sjöströms namnteckning 1881 när hans hustru dött i barnsäng.


Sigrid Marias död 1881. Landskrona stadsförsamling.

Sigrid Marias död 1881. Landskrona stadsförsamling.

Bouppteckningen efter Sigrid Maria.

Bouppteckningen efter Sigrid Maria.


Dopnotis

Marias dop 1881. Vittnen: Possesionaten Wilhelm Asperén, Fru Adèle Maria Asperén, Stadsfogden Johan Sjöström, Fru Maria Augusta Sjöström, Agronomen Carl Wilhelm Asperén och Fröken Sofie Marie Sjöström. Landskrona stadsförsamling.

Marias dop 1881. Vittnen: Possesionaten Wilhelm Asperén, Fru Adèle Maria Asperén, Stadsfogden Johan Sjöström, Fru Maria Augusta Sjöström, Agronomen Carl Wilhelm Asperén och Fröken Sofie Marie Sjöström. Landskrona stadsförsamling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Sigrid Maria (1859-1894); Fröken Sigrid Maria Asperén (1880); Sigrid Maria Asperén (1880-1881); Fru Maria Sjöström, född Asperén (1907)
 •  namnteckningar: Johan Sjöström (1881-1909)
 •  namn (andras stavsätt): Stadsfogden v. Häradshöfdingen Johan Kristian Nikolaus Sjöström (1880-1910); Stadsfogde v. Häradshöfding Johan Christian Nicol. Sjöström (1879-1881); Stadsfogden v. Häradshöfding/Häradsh. Johan Christian Nikolaus Sjöström (1881-1899); Stadsfogden Johan Sjöström (1881); Stadsfogden v. Häradshöfding Johan Christian Nikol. Sjöström (1881); v. Häradshöfdingen Johan Sjöström (1894); vice Häradshöfding Joh. Sjöström (1908); Johan Christian Nicolaus Sjöström (1910-1927); Johan Kristian Nicolaus Sjöström (1927-1939); f.d. Stadsfogde, v. Häradshövding Johan Kristian Nikolaus Sjöström (1941); Johan Kristian Nikolaus Sjöström (1941)
 •  f. Ärla 1859: v63205.b47
 •  g. Kvillinge 1880: v38567.b197
 •  d. Landskrona 1881: v109086.b19.s16 (bukhinneinflammation + blodförgiftning)
 •  d. Landskrona 1941: v263492.b750.s71 (marasmus senilis)
 •  bou. Landskrona 1881: v159280.b1000.s167
 •  husf. 1859-1881 Ärla: v63188.b315.s314(1859-1860); v63189.b326.s319(1861-1865); v63190.b349.s337(1866-1870); v63191.b334.s325(1871-1876); Lista: v59833.b17.s8(1876-1879); Kvillinge: v24899.b306.s292(1879-1880); Landskrona: v108871.b232.s179(1880-1881)
 •  husf. 1879-1941 Landskrona: v108868.b246.s171(1881-1882); v108880.b64.s18(1882-1884); v108881.b128.s296(1884-1886); v108895.b71.s35(1886-1889); v108895.b210.s174(1889-1891); v108911.b191.s148(1891-1895); v108925.b1570.s152(1895); v108925.b580.s54(1895-1899); v108941.b510.s47(1899-1904); v108959.b440.s40(1904-1910); v263106.b1740.s391(1910-1916); v263126.b1620.s382(1915-1920); v263131.b1220.s118(1920-1921); v263153.b1320.s128(1921-1927); v263175.b320.s28(1927-1933); v263196.b1370.s356(1933-1939)
 •  mant. 1941 Landskrona: v357115.b1360.s132(1941)
 •  arv. v150283.b364.s358(1894); v793603.b3520(1907)
 •  arv. v150283.b364.s358(1894); v748969.b500(1908); v514036a.b5410(1909)
 •  barn f. Landskrona: v108984.b24.s21(1881)