Läkarfamiljen – C2-grenen dör ut

Maria Bæckström & Edvard Venneci Zetterberg + Arvid Hjalmar Håkansson


  Jenny Maria Augusta Bæckström (20/9 1875 – 31/1 1963)
  C2-grenen [1.2.10.2.3.2.1]
  Dotter till Jenny Rudebeck Bergström & Frans Bæckström
  Vist, Östergötland
  Doktorinna


 1. Edvard Venneci Zetterberg (11/10 1848 – 30/8 1912) (g. 18/3 1901 i Örebro Nikolai)
icon-location-arrow  Stockholm
  Regementsläkare, distriktsläkare, stadsläkare
icon-stop  Inga barn


 2. Arvid Hjalmar Håkansson (17/3 1868 – 22/12 1932) (g. 18/12 1919 i Fleninge; sk. 14/11 1921)
icon-location-arrow  Oderljunga, Skåne
  Besiktningsveterinär, distriktsveterinär
icon-stop  Inga barn


  Primärkällor
  13-02-2019


Edvard Venneci Zetterberg. Källa: Svenskt Porträttgalleri (Projekt Runeberg).

Marias namnteckning 1912 när hennes man dött.

Marias namnteckning 1912 när hennes man dött.

Maria blir läkare och gifter sig första gången 1901 i Örebro med den 27 år äldre regementsläkaren i artilleriregementet, tidigare distriktläkaren i Västernorrland och andre stadsläkaren i Jönköping Edvard Venneci Zetterberg icon-external-link. Hon flyttar in hos honom i hus nr. 89 i Norra Kvarteret i Jönköpings Västra församling.

Maria Bæckström och Edvard Zetterbergs bröllop 1901. Örebros Nikolai församling.

Maria Bæckström och Edvard Zetterbergs vigsel 1901. Örebro Nikolai församling.

Efter hans död hyr hon in sig på familjegården Grytsätter i Tysslinge församling där hennes föräldrar också bor.

1916 flyttar hon till Ödåkra i Fleninge församling i Skåne. Där gifter hon om sig 1919 med besiktningsveterinären Arvid Hjalmar Håkansson från Oderljunga.

Maria Bæckström & Arvid Hjalmar Håkanssons vigsel 1919. Fleninge församling.

Han är änkling efter Syster Hulda Lovisa Kullberg och bor i kv. Svalan nr. 2 i Ängelholm, dit hon flyttar 1920. Redan samma år återvänder hon dock till sina föräldrar och vill skilja sig från sin man.

De skiljer sig 14/11 1921 och hon återtar namnet Zetterberg. 1922 flyttar hon tillsammans med sina föräldrar till Trädgårdsgatan 4 i Örebro Nikolai församling.

Paret Zetterberg ligger begravda på Dunkehalla kyrkogård i Jönköpings Västra församling. Hon verkar aldrig ha fått några barn, och sålunda dog C2-grenen ut, därför att ingen av hennes bröder gifte sig.


Edvard Zetterbergs död 1912. Jönköpings Västra församling.

Edvard Zetterbergs död 1912. Jönköpings Västra församling.

Detalj ur den omfattande bouppteckningen efter Edvard Zetterberg.

Detalj ur den omfattande bouppteckningen efter Edvard Zetterberg.

Maria Bæckström och Edvard Zetterbergs inbördes testamente.

Maria Bæckström och Edvard Zetterbergs inbördes testamente.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Maria Zetterberg född Bæckström (1908-1912)
 •  namn (andras stavsätt): Jenny Maria Augusta (1875-1901); Jenny Augusta Maria Bæckström (1901-1911); Jenny Maria Augusta, född Bæckström (1908); Jenny Maria Augusta Zetterberg (1908); Jenny Maria Augusta Zetterberg, född Bæckström (1908-1941); Jenny Maria Augusta Bäckström (1911-1912); Enkefru Jenny Maria Augusta Zetterberg, född Bæckström (1912); Änkefru Maria Zetterberg (1912); Doktorinnan, Äknefrun Jenny Maria Augusta Zetterberg, f. Bæckström (1919); Jenny Maria Augusta Håkansson Zetterberg, f. Bæckström (1920-1922); Änkefru Jenny Maria Augusta Zetterberg, f. Baeckström (1922-1931)
 •  namnteckningar: E. V. Zetterberg (1908)
 •  namn (andras stavsätt): Edvard Venneci Zetterberg (1901-1912); Edvard Vennici Zetterberg (1908); Regementsläkaren Doktor Edvard Vennici Zetterberg (1908); f. Regementsläkaren Doktor E. V. Zetterberg (1912)
 •  namn (andras stavsätt): Besigtningsveterinären Arvid Hjalmar Håkansson (1919-1922); Distrikstveterinären, änklingen Arvid Hjalmar Håkansson (1919); Distriktsveterinären Arvid Hjalmar Håkansson (1919-1920)
 •  f. Vist 1875: v41934.b78.s145
 •  g. Ö. Nikolai 1901: v146903.b1830.s177; Fleninge 1919: v359407.b450.s41
 •  d. Jönk. V. 1912: v170994.b81.s73 (hjärtförlamning)
 •  d. Ängelholm 1932: v130517.b63.s61
 •  bou. Jönköping 1912: v496966.b5390.s1069; v496966.b5710.s1133
 •  husf. 1875-1941 Vist: v27379.b46.s271(1875); v27381.b62.s298(1876); Tångeråsa: v52498.b10.s3(1876-1880); v52499.b10.s3(1881-1884); Viby: v52588.b263.s613(1884-1885); v52590.b283.s657(1886-1889); Hidinge: v51415.b144.s137(1890-1894); v51415.b45.s38(1894-1895); Örebro Nik.: v52777.b491.s479(1895); v52783.b429.s420(1896-1898); v52782.b164.s154(1898-1900); v146856.b1410.s1629(1901); Jönköpings Sofia: v170914.b231.s984(1901-1911); v170928.b188.s934(1911-1912); Tysslinge: v146769.b2530.s373(1912-1914); Fleninge: v356343.b1910.s427(1916-1920); Tysslinge: v146771.b3400.s535(1920-1922); Örebro Nik.: v146874.b1520.s2148(1922-1931); v230129.b2180.s710(1931-1941)
 •  husf. 1901-1912
 •  husf. 1919-1920
 •  testamente: v496966.b5650.s1121