Från ett halvt husartorp till fattiggårdens ägor

Anders Fredriksson & Maja Lisa Jonsdotter


  Anders Fredriksson (13/8 1805 – 30/1 1879)
  J-grenen [1.1.9.1.3]
  Son till Fredrik Ulricsson & Maia Andersdotter
icon-location-arrow  Östenstorp, Frinnaryd, Smålandicon-map-marker
  Brukare, arrendator


  Maja Lisa Jonsdotter/Jonasdotter (27/2 1808 – 16/5 1869) (g. 22/3 1833 i Lommaryd)
  Dotter till Jonas Sunesson & Maja Lena Zachrisdotter
icon-location-arrow  Målsänna, Bredestad, Småland
  5 barn


icon-certificate  Primärkällor
  11-11-2023


Anders föds på Östenstorpicon-map-marker i Frinnaryds församling, som hans föräldrar arrenderat, men växer upp på Äpplaryd Sörgårdicon-map-marker i Säby och sedan Siggarpicon-map-marker. 1829 blir han dräng på gården, men redan året efter får han i stället en tjänsteplats som gårdsdräng på Gripenbergs slott, som är granne med Äpplaryd.

Medan han är där träffar han pigan på slottet Maja Lisa Jonsdotter från Bredestad. De fattar tycke, och hon blir gravid och tvingas lämna tjänsten 1832 för att föda barnet hos sin bror i Ulgestorp i Lommaryds församling. De förlovar sig snabbt, och Anders åker dit för att gifta sig med henne i Lommaryds kyrka när hon är i sjunde månaden.

Anders Fredriksson & Maja Lisa Jonasdotters vigsel 1833. Lommaryds församling.

Det är ingen enkel framtid de går till mötes på det här sättet. De har ont om pengar, men en rusthållare i Rossmäte i Linderås församling går efter vigseln i borgen för dem så att de ska kunna få hyra Taleryd Mellangårds husartorpicon-map-marker. 1835 anländer dock en husar till torpet, och då blir det lite väl trångt, men när hennes morbror på Norra Sunhult Sörgårdicon-map-marker i Frinnaryd året efter går bort, får de möjlighet att flytta dit och bli jordbrukare. De stannar dock endast kvar under ett år, sedan tvingas de flytta hem till hans föräldrar och storebror på Siggarp i Säby. Brodern tänker ändå flytta därifrån, så de får ta över bruket under några år.

Men Anders kanske inte är någon vidare skicklig lantbrukare. Eller så får han aldrig riktigt möjligheten att lära sig. 1842 arrenderar de i stället torpet Lyckåsicon-map-marker på Norra Sunhults ägor för ett år.

Lyckås. Källa: Google.

Sedan blir de brukare på Brusarps Norrgård i Säby, men 1846 flyttar de till stugan Lövingsborg på Varvestorps ägor. Även där stannar de bara ett år, tills de blir brukare på Tärenäs Östergård i Linderås 1847-1850. De följande tre åren hyr de in sig på V. Noby Nedby i Lommaryd. Möjligen är de till en början brukare där, men det fortsätter inte så, och 1853 beslutas på sockenstämman i Linderås att de ska få bo i backtugan Backasand på fattighusets ägor (Linderås Ödegårdicon-map-marker). Där stannar de sedan som fattighjon resten av livet.

De får genom åren 5 barn.

 • 1.  icon-female Anna Sophia Andersdotter (20/5 1833 – efter 1853)
 • 2.  icon-male Carl Johan Andersson (30/8 1835 – efter 1860)
  •  icon-user Maja Stina Jacobsdotter icon-play
 • 3.  icon-female Charlotta ”Lotta” Andersdotter (19/9 1838 – 20/3 1890) icon-stop
 • 4.  icon-male Gustaf August Andersson (10/1 1842 – 11/9 1903) icon-stop
 • 5.  icon-female Kristina Andersdotter (24/12 1844 – 5/8 1917)
  •  icon-heart  Johan ? icon-play

Dottern Lotta beskrivs som krympling, så det har varit ytterligare en utmaning för familjen. Å andra sidan höll familjen ganska mycket ihop och hjälptes åt då flera barn stannade hemma i backstugan.

Maja Lisa dör av en lunginflammation 1869, och Anders går bort 10 år senare.


Dopnotiser

Anna Sophias dop 1833. Vittnen: Nämndemannen Carl Johan Gustafsson i Hullaryd och Gästgifvaren Gustaf Sakrisson ibm samt deras hustrur, drängen Gustaf Gustafsson ibm och pigan Anna Maja Persdr i Siggarp. Lommaryds församling.

Carl Johans dop 1835. Vittnen: Rusthållaren Anders Larsson och dess Hustru Anna Stina Svensdotter, Dr. Johan Peter Johansson, Pig. Catrina Johansdotter, alla i Taleryd Mellangård. Linderås församling.

Lottas dop 1838. Vittnen: Skrädd. Jonas Andersson och H. Carin Nilsdotter i Säby, Drängen Johan Andersson och pig. Johanna Månsdotter i Prostegården. Säby församling.

Gustaf Augusts dop 1842. Vittnen: Erik Henrikssn i Lundarp och H. Anna Persdr; pig. Anna Zakrisdr i Siggarp. Säby församling.

Kristinas dop 1844. Vittnen: B. Magnus Perss:n ibm och H. Anna Andersdr; T. Adolf Fredrikss:n i Norrmanshem u. Hullaryd, och H. Maja Jaënsdr. Säby församling.


Forskningsdata

 •  icon-male Namn (andras stavsätt): Anders Fredricsson (1805-1835); Anders (1806-1829); Dräng Anders Fredricsson (1829-1833); Drängen Anders Fredriksson (1833); Gifte drängen Anders Fredriksson (1833); Torparen Anders Fredricsson (1835); Brukare Anders Fredriksson/Fredrikssn (1836-1850); B. Anders Fredricsson (1838); Anders Fredriksson (1840-1879); Arrend. Anders Fredriksson (1842-1843); Inh. Anders Fredriksson (1850-1853); Inhyses Anders Fredricsson (1853-1856); Anders Fredrikson (1866-1867)
 •  icon-female Namn (andras stavsätt): Pigan Maja Lisa Jonsdotter/Jonsdr (1833); Maja Lisa Jonsdotter/Jonsdr (1833-1869); Maja Lis. Jonsdr (1842-1843); Maja Lisa Jonædr (1844)
 •  icon-male f. Frinnaryd 1805: v33758.b54.s97
 •  icon-user g. Lommaryd 1833: v35335.b398.s783
 •  icon-male d. Linderås 1879: v35284.b141(magcatarrh)
 •  icon-female d. Linderås 1869: v35284.b107(lunginfl.)
 •  icon-male husf. 1806-1879 Frinnaryd: v19903.b122.s231(1806-1810); v19903.b172.s331(1810); Säby: v22037.b72.s127(1815); v22039.b92.s80(1816-1820); v22041.b98.s85(1820-1823); v22041.b82.s69(1823-1824); v22041.b98.s85(1824-1826); v22043.b82.s72(1826-1830); v22043.b132.s122(1830-1832); v22043.b82.s72(1832-1833); v20942.b106.s192(1833-1835); v20943.b100.s93(1836); Frinnaryd: v19907.b62.s55(1836-1837); Säby: v22045.b89.s80(1837-1842); Frinnaryd: v19908.b61.s53(1842-1843); Säby: v22047.b126.s117(1843-1845); v22049.b128.s117(1846); v22050.b169.s456(1846-1847); Linderås: v20947.b117.s108(1847-1850); Lommaryd: v20989.b217.s200(1850-1853); Linderås: v20950.b132.s123(1853-1855); v20952.b134.s124(1856-1861); v20953.b159.s146(1861-1865); v20954.b112.s102(1866-1867); v20955.b240.s230(1868-1872); v20956.b163.s152(1872-1875); v20957.b222.s212(1876-1879)
 •  icon-female husf. 1826-1869 Lommaryd: v20984.b43.s33(1826-1827); Rogberga: v21629.b82.s62(1827-1830); v21630.b32.s24(1827-1830); v21630.b67.s59(1827-1830?); Lommaryd: v20984.b136.s126(1830-1831); Säby: v22043.b131.s121(1831-1832); Lommaryd: v20985.b198.s187(1832-1833)
 •  icon-male mant. 1806 Gunnarstorp: v400760a.b11880.s1172(1806)
 •  icon-male arv: v77740.b140.s271(1840); v77740.b142.s275(1840); v77741.b236.s465(1842)
 •  icon-user barn f. Lommaryd: v35335.b106.s205(1833); Linderås: v35281.b223.s436(1835); Säby: v36243.b127.s251(1838); v36243.b155.s311(1842); v36243.b180.s361(1844)