Kärlek på gårdsgarveriet

Johan Edman & Stina Larsdotter


  Johan Gabriel Johannisson/Jansson Edman (10/12 1804 – 5/1 1869)
  I-grenen [1.1.7.7.2]
  Son till Johannes Edman & Christina Svensdotter
  Skrukeby Ög., V. Skrukeby, Östergötland
  Torpare


  Kristina ”Stina” Larsdotter (29/2 1812 – 24/12 1867) (g. 15/4 1833 i Mjölby)
  Altona, Solberga, Veta, Östergötland
  Minst 9 barn


  Primärkällor
  04-04-2021


Johan växer upp på Skrukeby Östergård i dåvarande V. Skrukeby församling, och sedan på Viringe med mamman och styvfadern.

1830 tjänar han på Hulje Mellangård och 1831-1832 på Skrukeby Norrgård Rusthåll. Sedan blir han dräng åt garvaren Alexander Magnus Åbom på Egeby Västergårdicon-map-marker utanför Mjölby. På garveriet arbetar han ihop med pigan Stina Larsdotter från grannförsamlingen Veta. Hon har varit där i ett par år, så hon kan visa honom hur saker och ting fungerar på gården. De trivs bra ihop och gifter sig 1833 hemma på Egeby. Stina är antagligen dotter av torparen Lars Olofsson och hans hustru Anna Persdotter i Altona under Solberga.

Johan & Stinas vigsel 1833. Mjölby församling.

De har ännu inte råd att skaffa eget torp, så till en början får han en tjänsteplats på Lundby komministerboställe, där de bor tills 1835. Då bosätter de sig i lilla torpet Vattenöaicon-map-marker vid Skänningevägen på Lärketorps ägor, där de får minst 9 barn.

 • 1. icon-female  Carolina Mathilda (f. 2/4 1834) icon-times
 • 2.   Carl Johan Johansson (28/9 1835 – efter 1867)
 • 3.   Clara Gustafva Johansdotter (11/2 1838 – efter 1853)
 • 4.   Johanna Christina Johansdotter (8/2 1840 – efter 1869)
 • 5.   Carolina Mathilda (14/10 1842 – 12/5 1853) icon-times
 • 6.   Gustaf Alfred Johansson (21/7 1845 – efter 1865)
 • 7.   Anna Sofia Johansdotter (16/11 1847 – 21/11 1866) icon-stop
 • 8.   Frans August (5/3 1851 – 19/10 1852)
 • 9.   Hedda Augusta (17/9 1854 – 31/1 1857) icon-times

Första dottern Carolina Mathilda finns inte upptagen i dödboken, men då hon inte finns kvar när de flyttar till Vattenöa, har hon antagligen dött redan då.

Vattenöa. Källa: Google.

Runt 1840 blir Johan sjuk och kan inte längre ta hand om torpet, tils han slutligen måste skickas till lasarettet. Detta ser man ganska sällan, så det måste ha varit någonting utöver det vanliga. Dessutom måste det ha varit en ganska långvarig sjukdom, för prästen skriver senare att han fortfarande är sjuk. Det skulle kunna tyda på att det då gått ett helt år. Stina får under tiden hyra in sig i torpet med alla barnen och utan inkomster. Hon fortsätter dessutom föda barn under hela denna tid (vilket å andra sidan skulle kunna tyda på att Johan inte var allvarligt sjuk under flera år).

Hursomhelst så är han tillbaka i sitt torp senast 1843. Ett par år senare betecknas det dock som en backstuga, så några riktiga framgångar hade de inte; det har varit ont om allt.

1852 drabbas sonen Frans August av en bröstfeber och dör. De flyttar då till ett torp på Egeby Mellangårds ägor, där sedan dottern Carolina Mathilda dör i vattensot. De har emellertid fortfarande inga inkomster, så 1856 skrivs de på socknen som utfattiga fattighjon. På vintern dör yngsta dottern Hedda Augusta av skarlakansfeber. På våren blir de inhysta i en backstuga på Hjulpans ägor, där de tillbringar sina sista år. De sista åren har de hjälp av sina barn, som turas om att vara hemma och ta hand om dem. Dottern Anna Sofia blir dock själv sjuk i vattensot och dör medan hon är där 1866. På julafton året efter dör Stina av en bröstfeber, och två år senare går Johan bort.


Dopnotiser

Carolina Mathildas dop 1834. Vittnen: Torparen Peter Benjaminsson med hustru från Hulje äg. Af W. Skrukeby S:n, Dräng. Anders Peter Johansson och Pig. Johanna Johansdr fr. Mjölby Prg.. Mjölby församling.

Carl Johans dop 1835. Vittnen: Komminister Ryberg med fru, Demois. Anna Charlotta Ryberg och Dr. Magnus Andersson fr. Lundby. Mjölby församling.

Clara Gustafvas dop 1838. Vittnen: Bonden Johan Olofsson Lycketorp med Hustru Högby Socken, Dreng. Anders Hjelm Ullevids ägor, piga Maja Stina Nilsdotter Lockarp V. Skrukeby Socken. Mjölby församling.

Johanna Christinas dop 1840. Vittnen: LifGren. Jonas Lönn med Hustru Lärketorps äg., Dreng. Carl Larsson från Högby, Pig. Carin Lönn Lärketorps äg.. Mjölby församling.

Carolina Mathildas dop 1842. Vittnen: Herr Pastor Udden i Skogsjö, Hustr. Stina Svensdr i Hullje äg., dr. Petter Jonsson Ullevids äg., pig. Maria Månsdr i St:a Skogsjö. Mjölby församling.

Gustaf Alfreds dop 1845. Vittnen: Smed. Dan. Hjelm med Hustru Ullevids ägor, dreng Pet. Jönsson ibm, Pigan Beata Eriksdr Blixtorps ägor. Mjölby församling.

Frans Augusts dop 1851. Vittnen: Torp. Adolf Dretting med h. från Blixtorps äg., Dreng. Carl Joh. Andersson och pig. Ewa Johanna Johansdr fr. Lycketorp, alla från Högby socken. Mjölby församling.

Hedda Augustas dop 1854. Vittnen: Skrädd. And. Carlsson med h. fr. Egeby äg., Bondedotren Margar. Andersdr och Bondesonen Gust. Andersson fr. Egeby. Mjölby församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Johan Edman (1849, avskr.)
 •  namn (andras stavsätt): Johan Gabriel (1806-1807); Joh. Gabriel (1808-1816); Johan Gabriel Jansson Edman (1817-1820); Johan Gabr. Jansson (1821-1825); Johan Gabriel Jansson (1826-1830); Dr. Johan Gabriel Jaensson (1830); Dr. Johan Johansson (1830-1831); Dr. Johan Jonsson (1832); Dr. Johan Gabriel Johansson (1832-1833); Johan Gabr. Johansson (1833); G.Dr. Johan Gabr. Johansson (1833-1835); G.Drängen Johan Johansson (1834-1835); Torp. Johan Gabr. Johansson (1835-1837); Torparen Johan Johansson (1837-1855); Torp. Joh. Gabr. Johansson (1842); Johan Johansson (1847-1869); Joh. Johansson (1856-1857); Inhysesmannen Johan Johansson (1854-1857); Fattighj. Johan Johansson (1857-1860); Backstm. Johan Johansson (1866); Backstugumannen Joh. Johansson (1867); Fattighjonet Joh. Johansson (1869)
 •  namn (andras stavsätt): pig. Stina Larsdr (1832); Stina Larsdotter/Larsdr (1833-1867); Stina Andersdr (1835); Kristina Larsdotter (1838); Christina Larsdr (1845-1867)
 •  f. V. Skrukeby 1804: v55672.b107.s351
 •  g. Mjölby 1833: v39109.b105.s203
 •  d. Mjölby 1869: v39111.b68.s127
 •  d. Mjölby 1867: v39111.b66.s123
 •  husf. 1806-1869 V. Skrukeby: v27000.b63.s106(1806-1807); v27000.b68.s116(1808-1810); v27000.b98.s176(1811-1816); v27000.b197.s321(1817-1820); v27001.b59.s52(1821-1825); v27002.b84.s75(1826-1830); v27002.b14.s5(1830); v27002.b31.s22(1830-1831); v27003.b29.s22(1832); v27003.b95.s88[1832]; Mjölby: v27321.b11.s3(1832); v27323.b21.s14(1832-1833?); v27323.b160.s171(1833?-1835); v27323.b45.s47(1835-1837); v27325.b43.s35(1837-1843); v27327.b37.s29(1843-1847); v27329.b19.s11(1847-1850); v27453.b18.s7(1850-1852); v27453.b30.s19(1852-1855); v27458.b27.s20(1855-1856?); v27458.b187.s181(1856?-1857); v27458.b54.s47(1857-1860); v27461.b48.s43(1861-1869)
 •  husf. 1832-1867
 •  arv. v76705.b205.s357(1849)
 •  barn f. Mjölby: v39109.b9.s13(1834); v39109.b14.s23(1835); v39109.b24.s43(1838); v39109.b31.s57(1840); v39109.b41.s77(1842); v39109.b53.s101(1845); v39109.b74.s143(1851); v39109.b86.s167(1854)
 •  barn d. Mjölby: v39109.b164.s319(1853); v39109.b163.s317(1852); v39109.b169.s329(1857)