Från skogsvård till kungens kanoner

Carl Edman & Eva Tillman


 Carl Fredrich Edman (27/5 1766 – efter 1813)
  I-grenen [1.1.7.3]
  Son till Eric Edman & Dorothea Örnberg
  Skänninge, Östergötland
  Konstapel i Svea Artilleriregemente


  Eva Johanna Tillman (1776 – 1/12 1813) (g. 23/7 1797 i Svea Art.reg:s förs.)
  Minst 7 barn


  Primärkällor
  29-10-2023


Carl föds i Follingekvarteret i Skänninge som son till stadstjänaren Eric Gabriel Edman och hans hustru Dorothea Magdalena Örnberg, men växer upp på Axstad Södergårdicon-map-marker i Högby församling, där pappan blir rusthållare.

Infarten till Axstad Södergård i dag. Källa: Google.

21 år gammal flyttar han hemifrån ända till Stockholm, där han blir dräng åt skogvaktaren Jonas Bergman vid Stocksunds färja 1787.

Stocksunds färja på 1600-talet. En flottbro byggdes över sundet redan 1716.

Han stannar dock inte kvar länge, för samma år flyttar han över sundet till Ulriksdals kungsgård. Kanske har han fått arbete i kungliga lustparken? Det vet vi tyvärr inte, för personalen vid Ulriksdal har inte antecknats det året.

Under sin vistelse på Ulriksdal kan han emellertid inte undvika att komma i kontakt med kretsen kring Gustaf III’s hov och övrig personal, och kanske är det därför som han redan året efter anmäler sig till Svea Artilleriregemente för att kunna bidra till kungens återerövringskrig i Ryssland. Han blir antagen som hantlangare i Major Dunkers kompani (n:o 16). När han mönstras 1795 uppges han inte ha något civilt yrke.

Han gifter sig 1797 inom artilleriregementets församling med den 10 år yngre Eva Johanna Tillman.

Carl Fredrich Edman & Eva Johanna Tillmans vigsel 1797. Svea Artilleriregementes församling.

Han avancerar då till lärokonstapel inom kompaniet och får n:o 18. Året efter är han färdigutbildad konstapel. 1799 anländer hans lillebror Eric Gabriel Edman till samma kompani (n:o 54). Brodern dör dock av en sjukdom (rötfeber) 1801.

Paret får minst 7 barn inom regementet, fast alla utom en dör som späda; de blir som äldst fyra månader gamla. Familjen beskrivs 1805 som fattig; de har absolut inte haft det lätt.

 • 1.  icon-male Carl Adam Edman (16/12 1798 – 5/2 1799) icon-times
 • 2.  icon-female Carolina Charlotta Edman (20/1 1800 – 30/4 1800) icon-times
 • 3.  icon-female Johanna Magdalena Edman (6/4 1801 – efter 1829)
  •  icon-user Petter Gustaf Berggren icon-play
 • 4.  icon-male Gustav Aron Edman (7/11 1805 – 13/12 1805) icon-times
 • 5.  icon-female Cathrina Charlotta Edman (3/6 1807 – 18/6 1807) icon-times
 • 6.  icon-male Fredric Christopher Edman (15/9 1809 – 18/9 1809) icon-times
 • 7.  icon-female Sophia Wilhelmina Edman (11/7 1810 – 14/1 1811) icon-times

Vid andra barnets dop är Carls nyssnämnda lillebror Eric Gabriel dopvittne.

1805 blir Carl överflyttad till konstapel n:o 1 i Major Dunkers efterföljare Ehrenströms kompani, där han stannar tills han får avsked 1811.

Två år senare drabbas även hustrun av sjukdom och går bort i lungsot, bara 38 år gammal. Vi vet tyvärr inte vad som sedan hände med Carl själv.


Dopnotiser

Carl Adams dop 1798. Vittnen: Barnmorskan Greta Broström, hust. Brita Stallborg. Svea Artilleriregementes församling.

Carolina Charlottas dop 1800. Vittnen: SaltPeterieSjudarn Eric Öspling, Art. Eric Gabr. Edman, Enkan Christina Skoglund, Pig. Anna Sara Lundgren. Svea Artilleriregementes församling.

Johanna Magdalenas dop 1801. Vittnen: Barnmorskan Anna Christ. Norman, Hustru Magdalena Malmberg. Svea Artilleriregementes församling.

Gustav Arons dop 1805. Vittnen: ArtilleristEnkan Anna Webäck, Ewa Waktman Barnmorska. Svea Artilleriregementes församling.

Cathrina Charlottas dop 1807. Vittnen: Fru Fredr. Forsberg, Madame Sara Margar. Carets, BarnM. Fru Fr. Forsberg. Svea Artilleriregementes församling.

Fredric Christophers dop 1809. Vittnen: Fru Christina No[rd]ström, Madame Sara Magareta Carets, BarnMorska Björklund. Svea Artilleriregementes församling.

Sophia Wilhelminas dop 1810. Vittnen: enkan Sara Margareta Kawets, Sprutlagarhustrun Catharina Lindman, BarnMorska Backman. Svea Artilleriregementes församling.


Forskningsdata

 •  icon-male  Namn (andras stavsätt): Carl Fredrich (1766-1767); Carl (1783-1786); Dr. Carl Fredr. Edman (1785); Dr. Carl Fredric Edman (1787); Hantl. Carl Joh. Edman (1789-1792); Carl Joh. Edman (1792-1793); Carl Fr. Edman (1794-1797); Carl Fredrich Edman (1795); LärConst. Carl Fredr. Edman (1797); LärConst. Carl Fr. Edman (1797-1805); Const. Carl Fredr. Edman (1798-1799); Const. wid Öfst.Lieut. Dunkers Carl Fredr. Edman (1800); Constapeln vid Gen.FältTygmästarn Ehrenströms Comp. Carl Fredric Edman (1801); Constapel vid Herr Öfverste M. Ehrenströms Compag. N:o 1 Carl Fredr. Edman (1805-1809); Constapelen C. Fr. Edman (1809); Constap. vid Hr Öfversten och Ridd. Ehrnströms Comp. N.1 Carl Fredric Edman (1811); Const. Carl Fred. Edman (1805-1810); Constapeln Carl Fr. Edman (1811); afsked. Const. Carl Fredr. Edman (1811-1813)
 •  icon-female  Namn (andras stavsätt): Jfru Eva Johanna Tillman (1797); Eva Johanna Tillman (1797-1813); Eva Joh. Tillman (1801-1811); Ewa Johanna Tillman (1805); Eva Johan. Tillman (1805-1810); Eva Johanna Edman, född Tillman (1813)
 •  icon-male f. Skänninge 1766: v40304.b123.s235
 •  icon-user g. Svea Artilleriregemente 1797: v90411.b159
 •  icon-female d. Svea Artilleriregemente 1813: v90416.b110 (lungsot)
 •  icon-male husf. 1766-1767;1787;1789-1811 Skänninge: v29069.b50.s87(1766); v29069.b54.s95(1767); Stocksunds färja: v84270.b72(1787); Svea artilleriregemente: v90374.b77.s142(1789-1792); v90375.b35.s61(1792-1793); v90376a.b110.s104(1794-1797); v90376a.b111.s105(1797-1800); v90377.b930.s89(1801-1805); v90377.b890.s85(1805-1810); v90379.b145.s135(1811); v90378.b31.s50(1811?-1813)
 •  icon-female husf. 1797-1813
 •  icon-male mant. 1768-1786 Axstad: v400938.b7470.s1357(1768); v400939.b9150.s906(1771); v400940.b8600.s1703(1772); v400943.b1000.s2029(1773); v400944.b8930.s885(1776); v400945.b8800.s1012(1783); v400946.b7310.s1449(1785); v400947a.b919.s1823(1786)
 •  icon-male dopv. v37972b.b1030.s317(1785)
 •  icon-male milit. v482279.b1440(1795)
 •  icon-user barn f. Svea Artilleriregemente: v90404a.b90.s171(1798); v90404a.b95.s181(1800); v90404a.b100.s191(1801); v90404a.b130.s249(1805); v90404a.b136.s261(1807); v90404a.b142.s273(1809); v90404a.b148.s285(1810)
 •  icon-user barn d. Svea Artilleriregemente / Johannes: v90416.b51(1799, slag); v90416.b54(1800, torsk); v90416.b74(1805, slag); v90416.b86(1807, feber); 86444a.b72.s134(1809); v86444a.b86.s162(1811)