Okänt öde

Eric Månsson


  Eric Månsson (16/11 1758 – efter 1782)
  H-grenen [1.1.5.2]
  Son till Ulrica Jonasdotter Edman & Måns Nilsson
  Klosterås, Säby, Småland
  Okänt öde efter 1782


  Primärkällor
  26-08-2020


Gammal bod på Gissnabo. Foto: Esben Alfort 2019.

Eric växer upp på Klosteråsicon-map-marker i Säby församling. Han är tjänstegosse hos Måns Nilsson och Karin Jansdotter på Gissnabo 1775, men 1782 har Måns Nilsson dött och Eric har flyttat till Källeryd där han tjänar hos handelsmannen Petter Berg. Det året flyttar han vidare till en annan församling, ovisst vilken.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Eric (1758-1788); Erik (1766-1767); Tjenstegosse Eric Månss. (1775); Dräng/Dr. Eric Månsson (1781-1782)
  •  f. Säby 1758: v36239.b252.s247
  •  husf. 1775-1782 Säby: v22031.b77.s126(1775); v22031.b128.s228(1781?-1782); v36240.b130.s257[1782]
  •  mant. 1766-1767 Klosterås: v400854.b30080.s4316(1766); v400736.b1630.s337(1767)