Piga för livet

Maja Nilsdotter


  Maja Catharina Nilsdotter (13/6 1796 – 21/11 1859)
  H1-grenen [1.1.5.1.8]
  Dotter till Nils Månsson & Anna Larsdotter
  Åsvallehult, Säby, Småland
  Piga
  Ogift


  Primärkällor
  19-02-2020


Maja föds på Åsvallehult i nuvarande Tranås. När hennes pappa går bort 1811, förändras hennes liv kraftigt. Vi vet inte vart hon skickades i början, men runt 1813 kommer hon hem till sin mamma som under tiden bosatt sig i torpet Nybygget på Åsvallehults ägor, och året efter flyttar hon till Råstorp, där hon tjänar ca. 1814-1818.  Sedan är hon hemma ca. 1818-1822.

1822 har hon tänkt sig att flytta till Torpa församling, men det verkar inte som att hon någonsinn verkställer denna plan, utan i stället tjäner hon på Stallberga 1822-1824 och sedan på Hubbarp 1824-1827. Efter att ha varit hemma under två år, tjänar hon på Säby Norrgård 1829-1830.

Hennes mamma är gammal, så Maja börjar stannar hemma för att hjälpa henne, och efter hennes bortgång 1836 bor Maja kvar i torpet som hyresgäst. Runt 1850 flyttar hon till grannstugan Sandkullen, där hon tillbringar sina sista år. Hon betecknas som piga ända till sin död.


Forskningsdata

  •  namnteckningar: M. N. D. (1836)
  •  namn (andras stavsätt): Maja Catrina (1796); Maja Cath. (1796-1798); Maja Catharina (1799-1808); Maija (1810); Maja Catterin (1811); Maija Cathr. (1812-1813); Pigan/Pig. Maja Nilsdotter/Nilsdr (1814-1841); Maja (1818-1822); Maja Nilsdotter/Nilsdr (1827-1859); Majia (1836); Majia NilsDotter (1836); Inh. Piga/Pig./P. Maja Nilsdr (1841-1859)
  •  f. Säby 1796: v36241.b162.s334
  •  d. Säby 1859: v36245.b242.s471 (bröstsjukdom)
  •  husf. 1796-1808;1812-1815;1828-1859 Säby: v22033.b78.s67(1796-1798); v22034.b67.s55(1799-1802); v48937a.b1910.s177(1803-1808); v22038.b66.s55(1812-?); v22037.b187.s357(?-1815); v22039.b249.s237(1816-1818?); v22042.b85.s71(1818?-1822); v22042.b111.s98(1822-1824); v22042.b78.s64(1824-1827); v22044.b87.s76(1827-1829); v22044.b284.s273(1829-1830); v22044.b87.s76(1830-1836); v22046.b93.s382(1836-1841); v22048.b91.s382(1841-1845); v22050.b96.s383(1846-1849); v22052.b95.s392(1850-1854); v22054.b100.s377(1855-1859)
  •  mant. 1810 Gunnarstorp: v400768.b2420.s477(1810)
  •  arv. v77711.b171.s283(1811); v77737.b253.s497(1836); v77737.b255.s501(1836)