Livgrenadjär Skön

August Skön & Carolina Andersdotter


  Johan August Johansson Skön (2/8 1828 – 8/7 1908)
  H1b-grenen [1.1.5.1.10.1]
  Son till Christina Nilsdotter & Johannes Bas
  Basarpstorp, Basarp, Torpa, Östergötland
  Livgrenadjär


  Carolina Andersdotter (26/11 1824 – 9/4 1898) (g. 25/4 1851 i Torpaicon-map-marker)
  Frinnaryd, Småland
  Minst 5 barn


  Primärkällor
  17-03-2020


August växer upp i soldattorpet Basarpstorp i Torpa församling som son till en livgrenadjär. Han tjänar på Mada Östergård i Säby 1846-1849, fast egentligen vill han bli livgrenadjär som sin pappa. 1849 flyttar han till Skräddarp som dräng, men samma år får han soldatbevis. Ändå är han av någon anledning tvungen att tjäna ytterligare ett år på Gransbo Säteri innan han äntligen blir antagen d. 15 mars 1850 och får ett nytt soldatbevis och kan bosätta sig i soldattorpet Stensjön i dåvarande Torpa församling som nyutnämnd livgrenadjär för Hårdaholmen.

Hårdaholmens boningshus. Foto: Esben Alfort 2018.

I april den följande våren gifter han sig med pigan i Rödje Carolina Andersdotter som ursprungligen är från Frinnaryd.

Johan August Skön & Carolina Andersdotters vigsel 1851. Torpa församling.

Åtminstone 1855-1858 tjänstgör han på Långholmen, men 1862 verkar han ha fått annan uppgift.

1864 blir han överflyttad till Kvarnkulla och paret flyttar till livgrenadjärtorpet Finnastugan där. Där bor de sedan ända till hans avsked 1882. Han har tjänt utmärkt väl, så han blir gratialist och får sålunda underhåll för ålderdommen. Paret tillåts bo i backstugan Lilla Finnastugan bredvid soldattorpet och stannar där resten av livet.

Paret får minst 5 barn.

 • 1.   Anna CharlottaLottaSkön (12/6 1851 – ca. 1902)
  •  F. O. Björk
 • 2.   Hedda ChristinaStinaSkön (18/12 1853 – efter 1908)
 • 3.   Carl August Tapper (4/8 1857 – efter 1908)
 • 4.   Mathilda Vilhelmina Skön (11/4 1861 – efter 1908)
 • 5.   Frans Johan Skön (4/12 1863 – efter 1908)

August Sköns bouppteckning.


Dopnotiser

Anna Charlottas dop 1851. Torpa församling.

Hedda Christinas dop 1853. Torpa församling.

Carls dop 1857. Torpa församling.

Mathilda Vilhelminas dop 1861. Vittnen: Torp. Carl Andersson, H. Sofia Andersdr i Baggemålen, Dr. Anders Andersson i Liljeholmen, pig. Regina Persdr i Flaskarp. Torpa församling.

Frans Johans dop 1863. Vittnen: Torp. Nils Månsson o H. Anna Persdr i Jerkarehult. Torpa församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Johan August (1828-1844); Joh. August (1845-1846); dr. Aug. Johnsn (1846-1849); dr. August Johnssn (1849); dr. Johan August Johansson (1849-1850); Johan August Skön (1851-1908); Lifgr. Joh. Aug. Johanss. Skön (1851-1855); Johan August Skön, förut kallad Johan August Johansson (1852); Johan Skön, förut kallad Johan Johansson (1855-1865); Lifgr. Joh. Aug. Skön (1856-1860); Lifgr. Johan Aug. Skön (1861-1865); Johan August Skön, förut kallad Jonsson (1865); Lifgrenadieren/Lifgr. Johan August Skön (1866-1882); Johan August Skön, förut kallad Johnsson (1868); Lifgrenadieren J. A. Skön (1869); Johan August Skön, förut kallad Johansson (1871-1878); Joh. Aug. Skön, förut kallad Johansson (1881); Gratialisten Johan August Skön (1882-1896); J. A. Skön (1898); Enkl. J. A. Skön (1898-1908); enkomannen f.d. Lifgr. J. A. Skön (1908)
 •  namn (andras stavsätt): Carolina Andersdotter/Andersdr (1851-1875); Karolina Andersdotter (1876-1898)
 •  f. Torpa 1828: v41301.b152.s291
 •  g. Torpa 1851: v41302.b77.s139
 •  d. Torpa 1908: v179621.b1000.s30 (-)
 •  d. Torpa 1898: v179621.b770.s7 (-)
 •  bou. Torpa 1908: v77487.b98.s189
 •  husf. 1828-1908 Torpa: v29520.b79.s141(1828-1830); v29521.b17.s17(1831-1837); v29522.b24.s37(1838-1844); v29524.b21.s31(1845-1846); Säby: v22050.b205.s492(1846-1849); v22049.b183.s173(1849); v22052.b225.s522(1849-1850); Torpa: v29526.b162.s299(1851-1855); v29527.b166.s307(1856-1861); v29528.b151.s141(1861-1864); v29528.b214.s204(1864-1865); v29529.b182.s171(1866-1870); v29530.b187.s177(1871-1875); v29531.b189.s180(1876-1880); v29532.b190.s179(1881-1885); v29533.b186.s172(1886-1890); v29534.b169.s155(1891-1896); v179614.b183.s171(1897-1908)
 •  husf. 1851-1898
 •  milit. v65403.b571(1852); v65404.b559(1855); v65405.b545(1858); v65406.b600(1862); v65407.b544(1865); v65407.b543(1865); v65408.b550(1868); v65409.b555(1871); v65410.b526(1875); v65411.b550(1878); v65412.b550(1881)
 •  arv. v77471.b164.s321(1869)
 •  barn f. Torpa: v41303.b7.s9(1851); v41303.b8.s11(1853); v41303.b11.s17(1857); v41304.b10.s11(1861); v41304.b18.s27(1863)