Pettersson på Berga

Anders Petter Pettersson & Marija Katrina Andersdotter


  Anders PeterPetter” Pettersson (29/5 1819 – 12/5 1888)
  G5-grenen [1.1.4.6.6]
  Son till Cathrina Fredricsdotter & Peter Persson
  Haga, Marbäck, Småland
  Hemmansägande rusthållare


  Marija ”Maja” KatrinaKarin” Andersdotter (7/12 1818 – 19/7 1905) (g. 6/12 1843 i Askerydicon-map-marker)
  Askeryd, Småland
  5 barn


  Primärkällor
  29-02-2020


Haga i dag. Källa: Google.

Anders Peter växer upp på Haga i Marbäck. 1840 flyttar han till utjorden Germundstorp i Bredestad församling för att tjäna hos kyrkvärden Per Daniel Nilsson.

1842-1843 tjänar han hemma på Haga, tills han d. 6. december 1843 gifter sig med pigan Marija Katrina Andersdotter från Kettilstorp i Askeryd församling. Hennes föräldrar är nämndemannan Anders Andersson och Catharina Nilsdotter. Bådas fädrar var sålunda nämndemän.

Anders Petter Pettersson och Maria Catharina Andersdotters bröllop. Askeryd församling.

Paret bosätter sig som brukare på hennes föräldrars gård Kettilstorp, där de får en son 1845. 1847 flyttar de till Brokafall, möjligen därför att hennes far är gammal – han dör ett år senare.

Berga i Marbäck 1930-1940.

1852 flyttar de till rusthållet Berga i Marbäck, som de köper 1/4 mantal av. Efterhand köper de dock mera av rusthållet så att de 1870 äger 1/2 mantal, fast de bara brukar 1/8.  1886 verkar förra rusthållet ha blivit kronoskattehemman. Strax innan hans död köper de även gården Spånshult i Bredestad, som brukas av dottern Kristina och hennes man.

Berga i Marbäck 2009.

Paret får 5 barn.

 • 1.   Gustaf Wilhelm Andersson (30/5 1845 – 25/12 1866)
 • 2.   Kristina Mathilda Andersdotter (25/6 1847 – efter 1905)
  •  1. Karl
  •  2. Anders Johan Gustafsson
 • 3.   Anders Johan Andersson (9/9 1850 – efter 1908)
  •  Augusta Wilhelmina Karlsdotter
 • 4.   Carolina Sofia Andersdotter (7/3 1854 – efter 1905)
  •  Johan Eckerberg
 • 5.   JohannaHannaMatilda Andersdotter Pettersson (7/4 1858 – efter 1915)
  •  Anders Vilhelm Johansson

Anders Peter dör av lungsot på Berga 1888, men hans hustru lever vidare ända till 1905. Två svärsöner har då tagit över gården, så hon kan bo kvar som förrådstagerska resten av livet.

Marija Katrinas namnteckning 1888 när mannen gått bort.


Anders Petter Petterssons bouppteckning.

Marija Katrina Andersdotters bouppteckning.


Dopnotiser

Gustaf Wilhelms dop 1845. Vittnen: Br. Johannes Andersson och dess H:ru Anna Maja Petersdr, Dr. Joh. Ludvig Grip och Pig. Anna Lovisa Grip, alla fr. Kettilstorp. Askeryd församling.

Christina Mathildas dop 1847. Vittnen: Bruk. Daniel Danielsson [och dess H:ru Ingrid Stina Andersdotter] i N:ra Sunnerängen och Flisby Socken, Dr. Anders Isacsson och Pig. Sofia Andersdr i Kettilstorp. Askeryd församling.

Anders Johans dop 1850. Vittnen: Kyrkovärd J. F. Närman i Brokafall och H. Anna Sof. Karlsdr, Dr. Adolf Fr. Andersson ibm och pig. Fredrika Petersdr ibm. Askeryd församling.

Carolina Sofias dop 1854. Vittnen: Rusthållaren Per Sam. Askelöf i Berga och Dr. Per Sam. G. Gustafss. Ibm, Hust. Lena St. Petersdr i Berga och Pig. Maria Gust. Johansdr Ibm. Marbäck församling.

Johanna Matildas dop 1858. Vittnen: Hemmansegaren Karl Jonsson i Haga och hans hustru, dr. Per Samuel Askelöf i Berga och hans hustru. Marbäck församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Anders Peter (1819-1840); Dr. Anders Pet. Petersson (1840-1842); Dr. Anders Peter Petersson (1842-1843); Anders P. Petersson (1843); Brukarn/Bruk. Anders Peter Petersson (1843-1850); Bruk. Anders Pet. Petersson (1846-1847); Br. And. Pet. Petersson (1851-1852); Anders Peter Petersson (1852-1888); Rusthållaren Anders Pet. Persson (1854); hemmansägande Rusthållaren Anders Petter Pettersson (1868); Anders Petter (1868); Anders Petter Pettersson (1871-1875); Hemmansegaren Anders Peter Petersson (1888); Hemmansegaren Anders Petter Pettersson (1888)
 •  namnteckningar: Marija Katrina Andersdotter (1888)
 •  namn (andras stavsätt): Maria Cathr. Andersdr (1843); Maja Cathrina Andersdott./Andersdr (1843-1845); Maja Cathr. Andersdr (1846-1847); Maria Cathrina Andersdotter (1847); Maja Carin Andersdr (1847-1860); Maja Karin Andersdotter/Andersdr (1850-1905); Maja Kar. Andersdr (1851-1852); Enkan Maja Karin Andersdotter (1888-1899); Enkan Maria Katrina Andersdotter (1888); Enkan Maria Katarina Andersdotter (1905)
 •  f. Marbäck 1819: v35412.b67.s119
 •  g. Askeryd 1843: v31822.b201.s381
 •  d. Marbäck 1888: v35589.b59.s113 (lungsot)
 •  d. Marbäck 1905: v218911.b230 (ålderdomssvaghet)
 •  bou. Marbäck 1888: v77766.b227.s439
 •  bou. Marbäck 1905: v497169.b5840.s16
 •  husf. 1819-1888 Marbäck: v21060.b20.s18(1819-1821); v21061.b21.s20(1821-1825); v21062.b20.s20(1826-1830); v21063.b20.s20(1831-1835); v21064.b22.s22(1836-1840); Bredestad: v19449.b53.s47(1840-1842); Marbäck: v21065.b22.s22(1842-1843); Askeryd: v18880.b11.s3(1843-1845); v18882.b10.s3(1846-1847); v18881.b187.s176(1847-1850); v18883a.b1930(1851-1852); Marbäck: v21066.b16.s6(1852-1854); v21067.b16.s8(1854-1860); v21068.b11.s3(1861-1865); v21069.b11.s2(1866-1870); v21070.b11.s2(1871-1875); v21071.b13.s3(1876-1880); v21072.b17.s3(1881-1885); v21073.b15.s3(1886-1888)
 •  husf. 1839-1905 Marbäck: v21074.b18.s4(1891-1899); v218893.b150.s3(1900-1905)
 •  arv. v77756.b137.s267(1868); v77756.b138.s269(1868)
 •  arv. v77766.b229.s443(1888)
 •  barn f. Askeryd: v31822.b186.s351(1845); v31822.b189.s357(1847); v31822.b141.s265(1850); Marbäck: v35413.b173.s333(1854); v35415.b11.s15(1858)