Dövstumma bondedottern som lyckades gifta sig strax innan hon dog

Carolina Gustafsdotter & Gustaf Yngve Jonæson


  Hedvig Carolina Gustafsdotter (22/6 1820 – 2/2 1853)
  G4-grenen [1.1.4.5.7]
  Dotter till Christina Fredricsdotter & Gustaf Isaksson
  Övrabo, Säby, Småland
  Dövstum


  Gustaf Yngve Jonæson (15/2 1824 – efter 1856) (g. 9/1 1853 i Säbyicon-map-marker)
  Säby, Småland
  Brukare
icon-stop  Inga barn


  Primärkällor
  03-01-2020


Carolina växer upp på Övrabo i Säby, där hon bor kvar resten av livet hos sina föräldrar. Hon är nämligen dövstum och därför beroende av deras hjälp. Prästen noterar dock att hon ”visar godt förstånd” och ”kan skrifva efter förskrift”, och låter henne därför delta i nattvarderna.

1852 gifter hon sig med den fyra år yngre brukaren på gården Gustaf Yngve Jonæson.

Hedvig Carolina Gustafsdotter och Gystaf Yngve Jonæsons vigsel 1853. Säby församling.

Inom ett par månader går hennes mamma bort, och året efter dör hon själv av bröstkvav (astma). Så det blir inget långt äktenskap.

Han bor kvar och gifter efter ett år om sig med Anna Gustafva Petersdotter från Lommaryd.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Hedvig Carolina (1820-1853); Hedv. Carol. Gustafsdr (1822-1824); Hedvig Carol. Gustafsdr (1825-1853); Hedvig Carolina Gustafva (1833-1834); Hedvig Karolina (1841-1849); Carolina Gustafsdotter (1852)
  •  namn (andras stavsätt): Bondesonen Gustaf Yngve (1853); Gustaf Yngve Jonæson (1853-1856)
  •  f. Säby 1820: v36242.b158.s309
  •  g. Säby 1853: v36245.b316.s667; v36244.b188.s369
  •  d. Säby 1853: v36245.b216.s419 (bröstqvaf)
  •  husf. 1820-1853 Säby: v22041.b18.s5(1820-1822); Lommaryd: v20983.b63.s53(1822-1824); v20984.b68.s58(1825-1830); Säby: v22043.b15.s5(1829-1832); Lommaryd: v20985.b146.s133(1833-1834); Säby: v22043.b15.s5(1834-1836); v22045.b14.s5(1836-1841); v22047.b14.s5(1841-1845); v22049.b16.s5(1846-1849); v22051.b15.s5(1850-1853)
  •  husf. 1852-1856 Säby: v22053.b27.s5(1855-1856)
  •  arv. v77747.b129.s251(1852)