Fick vänta tålmodigt

Clara Jonsdotter & Gustaf Carlsson


  Clara Fredrica Jonsdotter (21/3 1830 – 28/4 1891)
  G4-grenen [1.1.4.5.3.1]
  Dotter till Eva Larsdotter & Johnas Jonsson
  Karllund, Lommaryd, Småland


  Gustaf Adolf Carlsson (24/3 1833 – 19/3 1922) (g. 8/6 1856 & 15 i Lommarydicon-map-marker)
  Tubbarp, Lommaryd, Småland
  Torpare
  3 barn


  Primärkällor
  15-05-2021


Karllund idag. Källa: Google.

Clara föds på Karllundicon-map-marker under V. Noby i Lommaryds församling, men växer upp på Skallycke rusthållicon-map-marker i en glänta vid Noån inte långt därifrån.

1851-1853 tjänar hon på V. Noby kvarn, och 1853-1856 på själva Nobynäs. Där träffar hon drängen Gustaf Adolf Carlsson, och d. 29 juni föder hon en dotter hos sina föräldrar på Norrby Göransgårdicon-map-marker (numera försvunnen, sannolikt därför att den lades ihop med Eriksgården strax norr om gården i samband med att det blev regementsläkareboställe). I augusti gifter de sig.

Clara Fredrica Jonsdotter & Gustaf Adolf Carlssons vigsel 1856. Lommaryd församling.

Han kan dock inte försörja henne än, så hon får stanna hos sina föräldrar medan han återvänder till sina föräldrar på Tubbarp.

1857 får de ta över torpet Burhemicon-map-marker under Lommaryds prästgård, och från 1865 arrenderar de Labbarpicon-map-marker ute i skogen i Bälaryds församling mot söder. 1870 återvänder de emellertid till hennes barndomshem Skallycke som de då arrenderar.

De får 3 barn.

Efter Claras bortgång gifter Gustaf om sig med den 10 år yngre änkan Johanna Josefina Johansdotter och blir då tillsammans med henne äntligen hemmansägare på hennes gård Ekekulla i Linderås församling. Hon har med sig en dotter från förra äktenskapet som också blir delägare.


Gustafs bouppteckning.


Dopnotiser

Augusta Mathildas dop 1856. Vittnen: Rättaren Pet. Otto Nilsson på Nobynäs och h:s H:u Hedda Johansdotter; Dr. Carl Joh. Carlsson i Tubbarp och Pig. Charlotta Christina Samuelsdtr i Brostugan under V. Noby, Nedbyn. Lommaryd församling.

Frans Gustafs dop 1859. Vittnen: S. M:ii Adjuncten H:r C. F. Th. Hägerström och mams. H. Ida M. Embring i Lomaryd; Dr. Gustaf Erik Carlsson Bromander och Pig. Carolina Petersdr begge i Lomaryds prestgård. Lommaryd församling.

Carl Johan Edvards dop 1863. Vittnen: Arr. Carl Johan Swensson och H. Maja Stina Carlsdr från Kniflösa; Dr. Carl Samuelsson fr. Lomaryds Presteg., Pig. Johanna Samuelsdr ibm. Lommaryd församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Clara Fredrica (1830-1851); Clara Fredrika (1836-1849); Pig. Clara Fredr. Jonasdr (1851-1856); Pig. Clara Fridr. Jonasdr (1855-1856); Clara Fredr. Jonsdotter/Jonsdr (1856-1870); Clara Fr. Jonsdr (1856-1860); Clara Fredrica Jonsdr (1863); Clara Fredrika Jonsdotter/Jonsdr (1865-1880); Klara Fredrika Jonsdotter (1866-1870); Clara Fredrika Johansdotter (1881-1885); Klara Fredrika Johansdotter (1886-1891); Klara Carlsson född Jonsdotter (1922)
 •  namnteckningar: Gustaf Carlson 1873: v77758.b472.s937
 •  namn (andras stavsätt): Dr. Gustaf Adolph Carlsson (1855-1856); Drängen Gust. A. Carlsson (1855-1856); Drängen Gust. Adolph Carlsson (1856); Gust. Adolph Carlsson (1856); Gustaf Ad. Carlsson (1856-1857); Gustaf Carlsson (1856-1922); T. Gustaf Ad. Carlsson (1857-1860); Torp. Gust. Adolph Carlsson (1859); Gustaf Adolf Carlsson (1861-1885); T. Gustaf Adolf Carlsson (1863); Arrend./Arr. Gustaf Adolf Carlsson (1865-1880); Arrend. Gustaf Adolf Karlsson (1866-1870); Gustaf Adolf Karlsson (1886-1922); Hem.eg. Gustaf Adolf Karlsson (1895-1899); förre hemmansägaren Gustaf Aolf Carlsson (1922)
 •  f. Lommaryd 1830: v35335.b93.s179
 •  g. Lommaryd 1856: v35335.b418.s823
 •  d. Lommaryd 1891: v35337.b141 (bröstkatarr)
 •  d. Linderås 1922: v171391.b145.s81 (ålderdom)
 •  bou. Linderås 1922: v497178.b1830.s13
 •  husf. 1830-1851;1856-1891 Lommaryd: v20984.b68.s58(1830); v20985.b147.s134(1831-1835); v20985.b242.s231(1835); v20986.b302.s305(1836-1840); v20987.b319.s306(1841-1845); v20988.b208.s191(1845-1848); v20988.b157.s140(1848-1849); v20989.b173.s156(1850-1851); v20989.b223.s206(1851-1853); v20989.b245.s228(1853-1855); v20990.b267.s252(1856); v20990.b213.s198(1856-1857); v20990.b209.s194(1857-1860); v20991.b31.s17(1861-1865); Bälaryd: v19589.b99.s87(1865); v19591.b130.s124(1866-1870); v19592.b126.s121(1870); Lommaryd: v20992.b334.s322(1870); v20993.b342.s330(1871-1875); v20994.b328.s317(1876-1880); v20995.b347.s333(1881-1885); v20996.b369.s351(1886-1891)
 •  husf. 1855-1922 Lommaryd: v20990.b266.s251(1855-1856); v20990.b168.s153(1856-1857); v20997.b336.s319(1891-1895); Linderås: v20960.b30.s19(1895-1899); v171381.b49.s33(1900-1905); v171382.b52.s39(1906-1912); v171383.b53.s40(1912-1920); v171384.b60.s47(1921-1922)
 • icon-male arv. v77762.b333.s653(1881)
 •  barn f. Lommaryd: v35335.b216.s425(1856); v35335.b235.s463(1859); v35336.b40(1863)