Alla sönerna utvandrade till Amerika

Carl Fredrick Gustafson & Johanna Ericsdotter


  Carl Fredrick Gustafsson (16/4 1803 – 23/10 1875)
  G3-grenen [1.1.4.4.3]
  Son till Gustaf Fredricson & Märta Törne
  Tokarp, Säby, Småland
  Hemmansägare


  Johanna Ericsdotter (20/8 1804 – 4/6 1872) (g. 27/12 1830 i Säbyicon-map-marker)
  Säby, Småland
  9 barn


  Primärkällor
  10-07-2021


Carl Fredrick tjänar först hos sin pappa och dennes nya hustru på Källås Norrgård 1823-1825. Sedan återvänder han till Bredstorp Norrgård där de bott tills dess, och som hans far fortfarande äger. 1827-1828 tjänar han på Gravsjöhult i Marbäck församling, men sedan återvänder han till familjen, trotts att han träffat en flicka, som blivit med barn.

Flickan heter Johanna Ericsdotter och har redan fött en oäkta son när de gifter sig d. 27. december 1830. Hon har mist sin far Eric Persson 1828, men bor hemma med sin mor Catharina Ingesdotter i Trehörningstorp, och även Carl Fredric bor till en början kvar hos sin familj, fast han flyttar till Trehörningstorp 1831.

Carl Fredric Gustafsson & Johanna Ericsdotters bröllop 1830. Säby församling.

Carl Fredric Gustafsson & Johanna Ericsdotters vigsel 1830. Säby församling.

Johannas Fader är död. Hon har d. 26 Maji d.å. framfödt ett med Carl Fredric sammanaflat Gossebarn Johan Fredric, som ännu lefver, och som Fadren genom bevittnad skriftlig försäkran förklarat vara sitt och nu äga äkta Barns rättigheter. Johannas mor, Enk. Cathar. Ingesd:r i Trehörningstorp, och älste Brodren, afsk. Sold. Samuel Knit såsom Giftoman gåfvo skriftligt bevittnadh tillståndsbevis till Giftermålet, af d. 18 nov.

De får 8 barn tillsammans.

 • 1.   Johan Fredric Carlsson (26/5 1830 – 13/1 1853) icon-stop
 • 2.   Carl Gustaf Carlsson (26/9 1832 – efter 1875)
 • 3.   Anders Eric Carlsson (12/4 1835 – 18/4 1843)
 • 4.   Hedda Sofia Carlsdotter (f. 28/7 1837)
  •  Johannes Andersson
 • 5.   August Wilhelm Carlsson (f. 19/2 1839)
 • 6.   Fredrika Karolina Carlsdotter (f. 8/3 1842)
  •  Anders Andersson
 • 7.   Frans Nicolaus Carlsson (19/10 1843 – efter 1875)
 • 8.   Johanna Kristina Carlsdotter (8/2 1845 – 21/2 1845)
 • 9.   Claes Ludvig Knut Carlsson (16/2 1847 – 1/11 1860)

1836 köper de 1/4 av Hårkrankeryd, där de sedan bor kvar resten av livet. I början av 1860-talet drar de sig tillbaka på gårdens undantag Västerängen. Barnen hjälper dock fortfarande ofta till på gården som drängar och pigor. Då kommer emellertid den svåra tiden, då alla överlevande söner så småningom beslutar att emigrera till Amerika.

Sonen Johan Fredric dör av en förkylning när han är 22 år gammal.


Carl Fredric Gustafssons bouppteckning 1875.

Carl Fredrick Gustafssons bouppteckning 1875.

Johanna Ericsdotters bouppteckning 1872.

Johanna Ericsdotters bouppteckning 1872.


Dopnotiser

Johan Fredrics dop 1830. Vittnen: B. Carl Johanss., H. Maja Ericsdr i Ödesiö, Dr. Johs. Larss. i Uddesbo, Pig. Johanna Johansdr i Kättebo. Säby församling.

Johan Fredrics dop 1830. Vittnen: B. Carl Johanss., H. Maja Ericsdr i Ödesiö, Dr. Johs. Larss. i Uddesbo, Pig. Johanna Johansdr i Kättebo. Säby församling.

Carl Gustafs dop 1832. Vittnen: Br. Johs Larsson i Trehörningst., H. Eva Samuelsdr i Toljarp, Soldat Joh. Hårk i Toljarp, P. Lena Olofsdr i Trehörningstorp. Säby församling.

Carl Gustafs dop 1832. Vittnen: Br. Johs Larsson i Trehörningst., H. Eva Samuelsdr i Toljarp, Soldat Joh. Hårk i Toljarp, P. Lena Olofsdr i Trehörningstorp. Säby församling.

Anders Erics dop 1835. Vittnen: Anders Johanss., H. Eva Jonsdr i Trehörningstorp, Dr. Jacob Börjesson, pig. Eva Persdr ibidm. Säby församling.

Anders Erics dop 1835. Vittnen: Anders Johanss., H. Eva Jonsdr i Trehörningstorp, Dr. Jacob Börjesson, pig. Eva Persdr ibidm. Säby församling.

Hedda Sofias dop 1837. Vittnen: B. Johannes Andersson och H. Eva Jonsdotter, Dr. Johannes Jonsson och Pig. Gustafva Ericsdotter, alla från Hårkrankeryd. Säby församling.

Hedda Sofias dop 1837. Vittnen: B. Johannes Andersson och H. Eva Jonsdotter, Dr. Johannes Jonsson och Pig. Gustafva Ericsdotter, alla från Hårkrankeryd. Säby församling.

August Wilhelms dop 1839. Vittnen: B. Johan Hårk uti Hårkrankeryd och H. Sofia Gustafsdotter i Säby prästgård, Drängen Johan Andersson ibm och H. Eva Samuelsdotter i Hårkrankeryd. Säby församling.

August Wilhelms dop 1839. Vittnen: B. Johan Hårk uti Hårkrankeryd och H. Sofia Gustafsdotter i Säby prästgård, Drängen Johan Andersson ibm och H. Eva Samuelsdotter i Hårkrankeryd. Säby församling.

Fredrika Karolinas dop 1842. Vittnen: Karl Johnssn i Ballstorp och H. Anna Gustafsdr; dr. Johan Anderssn i Hårkrankeryd och pig. Stina Johansdr ibm. Säby församling.

Fredrika Karolinas dop 1842. Vittnen: Karl Johnssn i Ballstorp och H. Anna Gustafsdr; dr. Johan Anderssn i Hårkrankeryd och pig. Stina Johansdr ibm. Säby församling.

Frans Nicolaus Carlssons dop 1843. Vittnen: B. Karl Johanssn i Fösingstorp och H. Maja Eriksdr; sold. Joh. Lags(?) i Hårkrankeryd, pig. Gustafva Nilsdr u. Sunnevad. Säby församling.

Frans Nicolaus’ dop 1843. Vittnen: B. Karl Johanssn i Fösingstorp och H. Maja Eriksdr; sold. Joh. Lags(?) i Hårkrankeryd, pig. Gustafva Nilsdr u. Sunnevad. Säby församling.

Johanna Kristinas dop 1845. Vittnen: B. Anders Perssn i Kimarp och H. Gustafva Eriksdr; Sold. A. Harts(?) i Fösingstorp, pig. Greta Samuelsdr i Hårkrankeryd. Säby församling.

Johanna Kristinas dop 1845. Vittnen: B. Anders Perssn i Kimarp och H. Gustafva Eriksdr; Sold. A. Harts(?) i Fösingstorp, pig. Greta Samuelsdr i Hårkrankeryd. Säby församling.

Claës Ludvig Knut Carlssons dop 1847. Vittnen: Bonden Gustaf Johannesson i Bredstorp och dess Hustru Fredrica Gustafsdr i Bredstorp, Bond. Johannes Jansson i Storyd och pig. Hedda Pettersdr i Hårkrankeryd. Säby församling.

Claës Ludvig Knuts dop 1847. Vittnen: Bonden Gustaf Johannesson i Bredstorp och dess Hustru Fredrica Gustafsdr i Bredstorp, Bond. Johannes Jansson i Storyd och pig. Hedda Pettersdr i Hårkrankeryd. Säby församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Carl Fredrick Gustafson (1872)
 •  namn (andras stavsätt): Carl Fredric (1803-1831); Carl (1805-1853); Dr. Carl Fr./F. Gustafsson (1823-1828); Dr. Carl Fredric Gustafsson (1827-1828); Carl Fredric Gustafsson (1830); Bruk. Carl Fredr. Gustafsson (1831-1836); Bonden/Bond. Carl Fredric Gustafsson (1832-1835); Carl Gustafsson (1832-1872); Äg./Eg. Carl Fredr. Gustafsson (1836-1860); B. Carl Gustafsson (1837-1839); äg. Br. Karl Fredr./Fred./Fr. Gustafsson (1841-1854); Hemmansäg. Karl Fredr. Gustafsson (1842); B. Karl Fredr./Fred. Gustafsson (1843-1845); Hemmansägaren Carl Fred. Gustafsson (1847); U.m. Carl Fredric Gustafsson (1861-1866); U.M. Carl Fredr./Fr. Gustafsson (1867-1875); U.M. Fredr. Gustafss. (1872); U.m. Fredrik Gustafsson (1872-1875); Carl Fredrik Gustafsson (1875)
 •  namn (andras stavsätt): Pigan Johanna Ericsd:r (1830); Johanna Ericsdotter/Ericsd:r (1830-1872); Johanna Eriksdotter/Eriksd:r (1841-1872)
 •  f. Säby 1803: v36241.b53.s106
 •  g. Säby 1830: v36243.b263.s525
 •  d. Säby 1875: v36246.b345.s699 (bröstlidande)
 •  d. Säby 1872: v36246.b324.s657 (slag)
 •  bou. Säby 1875: v77760.b67.s125
 •  bou. Säby 1872: v77758.b233.s459
 •  husf. 1806-1808;1812-1875 Säby: v48937a.b2350.s221(1806-1808); v22038.b142.s131(1812-1815); v22040.b166.s154(1816-1820); v22042.b167.s154(1820-1821); v22042.b211.s198(1821-1823); v22042.b235.s222(1823-1825); v22042.b211.s198(1825-1827); Marbäck: v21062.b169.s318(1827-1828); Säby: v22042.b211.s198(1828); v22044.b245.s234(1829-1831); v22044.b35.s24(1831-1836); v22046.b29.s318(1836-1841); v22048.b28.s318(1841-1845); v22050.b32.s319(1846-1849); v22052.b29.s326(1850-1854); v22054.b37.s314(1855-1860); v22056.b32.s422(1861-1866); v22059.b41.s376(1867-1871); v22061.b98.s479(1872-1875)
 •  husf. 1830-1872
 •  mant. 1805-1811;1819-1820 Tokarp: v400760a.b1670.s157(1805); v400760a.b11860.s1170(1806); v400762a.b177.s173(1807); v400762a.b1116.s1108(1808); v400764b.b218.s422(1809); v400768.b2390.s471(1810); v400771.b2260.s441(1811); v400787.b8450.s1069(1819); v400789.b7920.s1029(1820)
 •  arv. v77725.b69.s131(1821); v77733.b108.s207(1832); v77733.b121.s233(1832); v77733.b122.s235(1832); v77747.b566.s1125(1853); v77758.b234.s461(1872)
 •  barn f. Säby: v36243.b68.s133(1830); v36243.b83.s165(1832); v36243.b100.s199(1835); v36243.b118.s233(1837); v36243.b130.s257(1839); v36243.b157.s315(1842); v36243.b170.s341(1843); v36243.b182.s365(1845); v36243.b200.s401(1847)