En kopparslagare på livets resa

Frans Bergmark


  Frans Wilhelm Bergmark (1/6 1836 – 1/8 1907)
  G-grenen [1.1.4.3.3.1]
  Son till Catrina Andersdotter & Peter Bergmark
  Ö. Enebo, Ekekulla, Linderås, Småland
  Kopparslagaregesäll, kopparslageriarbetare
  Ogift


  Primärkällor
  12-03-2020


Frans växer upp i lilla fattiga backstugan Östra Enebo under Ekekullaicon-map-marker i Linderås församling som son till häradskopparslagaren Peter Bergmark och hans hustru Catrina Andersdotter. Som äldste son drar han 1855, 19 år gammal, i väg till Eksjö stad för att själv lära sig kopparslagaryrket som gesäll hos kopparslagaren Johan Peter Petersson. Hans föräldrar klassas då som fattighjon, så det är förstås viktigt att han lyckas.

Efter två år hos kopparslagaren i Eksjö är han redo för att resa till Stockholm, där han bosätter sig i kvarteret Vätan nr. 12 i Jakob och Johannes församling, fortfarande som gesäll. 1860 har han flyttat till kvarteret Sparven nr. 54.

Han kommer att flytta mellan olika mästare i olika delar av landet resten av livet.

1862-1863 är han hos en kopparslagare Johan August Sundwall i stugan Häggelund under Tranås Kvarn i Säby församling, och sedan tillbringar han ett år hos en mästare i Vesterby i Söderbärke i södra Dalarna. 1864-1865 är han gesäll hos Per Wahlgren i Gävle.

Sedan uppger han att han ska resa till Falun, men i stället dyker han upp på Stora Ulebergicon-map-marker i Gestad i södra Dalsland, dit han kommit via Säby. 1866 säger han sig dra till Stockholm, men i stället dyker han denna gång upp i Varberg, där han tillbringar ett år som gesäll åt Anton Elmgren.

1867 är han tillbaka i Eksjö där hans resa började, nu hos kopparslagaren Lars Johan Sundholm, men året efter reser han hem till Linderås och bor på Ekekulla ett år. Medan han är där verkar han ha blivit kär i pigan Maja Larsdotter på Källemon under Linderås prästgård och givit henne äktenskapslöfte. Hon är sju år äldre än han och har tre oäkta barn, alla med okända fäder, och lever som fattighjon. Den sista dottern skulle i princip kunna vara hans. Ett par månader efter att hon fötts flyttar Frans till Hudiksvall där han blir gesäll åt kopparslagaren Pehr Wahlström under två år. Äktenskapslöftet har då av någon anledning upplösts. Någon lysning verkar det inte ha funnits.

1871 flyttar han till Klara Norra Kyrkogata 14 i Stockholm (kv. Blåmannen). Året efter uppger han sig vilja flytta till Sundsvall, men i stället bosätter han sig i Torshälla, där han tar anställning hos fabrikör Axel Jakob Westman, som är född i Norrbärke i Dalarna. Redan efter 4 månader flyttar han dock vidare till Arboga där han får två års anställning hos Hr Hasselblad.

1874-1875 är han återigen i Söderbärke i Dalarna, hos kopparslagare Carl Erik Carlsson. Sedan är han hos Carl Gustaf Torstensson i Strängnäs, och 1876-1877 i Söderhamn. Året efter är han hos kopparslagaren Per Andersson i Järvsö kyrkby, men efter ett år där återvänder han till Torshälla.

1879 flyttar han till Sjöleden i skånska Riseberga församling, där han blir gesäll åt Anders Romanzoff Liljeqvist. Han registreras dock aldrig där. Året efter är han hos kopparslagaren Söderblom i Askersund, och det följande året hos bleckslagaren Johan Fredrik Hollsten på V. Haga i V. Vingåker.

Sedan tänker han först resa till Eskilstuna, men i stället får han jobb hos kopparslagaren Carl Petter Johansson på Svartbäcksgatan 21 i Uppsala. 1883-1885 är han hos Carl Emmanuel Westerling på Lundby i uppländska Faringe.

1886 är han arbetare hos kopparslagaren Carl Henrik Näsbom i Västerås, fast året efter är han gesäll hos Carl Emmanuel Westerling igen, denna gång i Pesarby i Dannemora församling. Sedan säger han sig fara till Stockholm, men i stället dyker han upp hos Jan Erik Foghelin i Alunda. Året efter är han tillbaka i Uppsala, hos kopparslagare Arfströms änka på Jernbrogatan 36.

1890 är han hos Karl Oskar Borell i Enköping, men 1893 byter han till Frans Olof Florin. Det tycks dock inte ha varit någon vidare succes, för 9 dagar senare ger han sig av till okänd ort. Han dyker upp som gesäll åt Johan Erik Brunström på Johannislund under Rävnäs i Ramnäs församling, där han stannar i två år. Sedan återvänder han till sin första arbetsgivare i Enköping.

1896-1898 är han hos Per August Hellström i Skoby posthemman i Alunda. 1898-1899 bor han hos sin bror Oscar Alfred i Uppsala, som också är kopparslagaregesäll. 1899-1901 är han dock tillbaka hos Brunström i Ramnäs.

Sedan verkar han ha varit arbetslös och utan fast bostad under ett år 1901-1902, men lyckligtvis får han sedan återvända till Hellström i Alunda. 1903-1905 är han hos Johan Erik Wilkersson i Östhammar (Rådhuskvarteret nr. 11).

Sina sista två år tillbringar han som kopparslageriarbetare hos Brunström i Ramnäs. 1907 tar han livet av sig genom att skjuta sig. Anledningen är okänd.

Hans revolver är omnämnd på bouppteckningen.


Frans Bergmarks bouppteckning.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Franz Wilhelm Bergmark (1836); Franz Wilhelm (1836-1852); Frans Wilhelm (1852-1855); Kopp.Gesäll/Ges. Franz Wilh. Bergmark (1855-1875); KopparslageGesällen/Kopparslagaregesell/Kopparsl.Ges./Ges. Frans Wilh. Bergmark (1856-1881); Kopparslagaregesällen/Gesällen Frans Wilhelm Bergmark (1862-1895); Gesäll Frans Bergmark (1869); Kopparsl.Ges. Frans W. Bergmark (1871); Kopparslag.Ges. Frans Vilh. Bergmark (1872); Frans Wilhelm Bergmark (1872-1874); Kopparsl.Ges./Gesäll Frans Vilhelm Bergmark (1874-1896); arb. Frans Vilhelm Bergmark (1886); Frans Vilhelm Bergmark (1896-1907); Kopparslageriarbetaren Frans Vilhelm Bergmark (1907); Kopparslageriarb. Frans Wilhelm Bergmark (1907)
  •  f. Linderås 1836: v35281.b227.s444
  •  d. Ramnäs 1907: v264481.b740.s66
  •  bou. Ramnäs 1907: v720041.b1980.s5
  •  husf. 1836-1856;1858;1860;1862-1907 Linderås: v20943.b24.s17(1836-1841); v20945.b24.s18(1841-1846); v20947.b31.s22(1846-1852); v20949.b23.s15(1852-1855); Eksjö: v22999.b50.s75(1855-1856); v23000.b74.s63(1856-1857); Jakob och Johannes: v86243.b49.s89(1858); v86181.b210.s206(1860); Säby: v22056.b265.s658(1862-1863); Söderbärke: v132250.b269.s259(1863-1864); Gävle Heliga Trefaldighet: v134827.b216.s208(1864-1865); Gestad: v4126.b312.s294(1865-1866); v4127.b319.s305(1866); Varberg: v93745.b101.s96(1866-1867); Eksjö: v23005.b173.s167(1867-1868); Linderås: v20955.b38.s29(1868-1869); Hudiksvall: v135582.b56.s53(1869-1871); v135585.b54.s50(1871); Klara: v87286.b56[1871]; v87253.b386(1871); v87332.b41[1871]; Torshälla: v62385.b204.s195(1872); Arboga: v71781.b260.s509(1872-1874); Söderbärke: v132253.b269.s259(1874-1875); Strängnäs: v61683.b51.s42(1875); Söderhamn: v136856.b11.s306(1876-1877); Järvsö: v135826.b333.s327(1877-1878); Riseberga: v100944.b106.s203[1879]; Askersund: v50917.b64.s58(1880-1881); V. Vingåker: v63017.b41.s37(1881-1882); Uppsala: v126523.b304.s299(1882-1883); v126526.b50.s45(1883); Faringe: v124226.b221.s48(1883-1885); Västerås: v74711.b84.s78(1886); Dannemora: v124055.b107.s104(1886-1887); Alunda: v120291.b107.s101(1887-1888); Uppsala domk.: v126526.b78.s73(1888-1889); v126532.b226.s224(1889-1890); Enköping: v124129.b178.s167(1890); v124132.b175.s166(1891-1893); v124132.b300.s291(1893); Ramnäs: v73696.b67.s61(1893-1895); Enköping: v124132.b175.s166(1895); v124135.b175.s167(1896); Alunda: v120293.b1910.s529(1896-1898); Uppsala domk.: v126739.b580.s454(1898-1899); Ramnäs: v264416.b680.s58(1899-1901); v264417.b2530.s543(1901-1902); Alunda: v120293.b1910.s529(1902-1903); Östhammar: v127673.b1150.s101(1903-1905); Ramnäs: v264416.b680.s58(1905-1907)