Grundar G2-grenen i Svartådalen

Eva Reinholdsdotter & Samuel Isaksson


  Eva Christina ”Stina” Reinholdsdotter (14/6 1803 – 23/11 1885)
  G-grenen [1.1.4.3.2]
  Dotter till Reinhold Fredrichsson & Catharina Jansdotter
  Gunnarstorp, Säby, Småland


  Samuel Isaksson (2/10 1796 – 9/7 1860) (g. 31/12 1825 i Askerydicon-map-marker)
  Liljeholmen, Flisby, Småland
  Bonde, hemmansbrukare, torpare
  9 barn – Stamföräldrar åt G2-grenen


  Primärkällor
  21-04-2021


Gustaf Reinholdsson, Samuel Isaksson och JP Bergmark 1841.

Gustaf Reinholdsson, Samuel Isaksson och JP Bergmark 1841.

Eva föds på släktgården Gunnarstorp i Säby församling. 1819-1820 tjänar hon hos moster Catharina på Haga i Marbäck församling, och från 1821 på Fagerhult Säteri. Sedan får hon en plats som piga åt f.d. kammartjänaren Eric Lundqvist på Kunhult säteri i Askeryd församling, där hon träffar den sju år äldre drängen Samuel Isaksson från torpet Liljeholmen under Johannesberg i Flisby församling. Hon blir med barn, och höggravid gifter hon sig med honom på årets sista dag, tolv dagar innan hon föder en liten son, som tyvärr dör av ”slag” inom elva dygn.

Eva Stina Reinholdsdotter och Isak Samuelssons bröllop 1826. Askeryd församling.

Eva Stina Reinholdsdotter och Isak Samuelssons vigsel 1826. Askeryd församling.

De bosätter sig tillsammans på torpet Nystorp i Marbäck, men 1833 flyttar de till Skog frälsegård i Flisby, och 1836 vidare till Lidhult rusthåll där i församlingen. 1838 flyttar de till Lotteberg under Skareda i Lommaryd församling, och 1840 till Gullarp i Flisby.

De får 9 barn.

 • 1.   Claes Gustaf (12/1 1826 – 23/1 1826)
 • 2.   Fredrika Samuelsdotter Samuelsson (3/3 1827 – 25/4 1913)
  •  Charles Emil Sjöberg
 • 3.   Charlotta Samuelsdotter (10/7 1829 – 4/3 1909)
  •  Carl Gustaf Magnusson
 • 4.   Sofia Samuelsdotter (15/5 1831 – efter 1866)
  •  1. Anders Svensson
  •  2. Carl Gustaf Jonsson
 • 5.   Hedda Samuelsdotter (29/9 1836 – 8/6 1837)
 • 6.   Hedvig Samuelsdotter (8/6 1838 – 12/1 1839)
 • 7.   Karolina Gustava Samuelsdotter (10/5 1840 – 25/4 1862)
 • 8.   Karl Johan Samuelsson (15/5 1844 – 10/4 1845)
 • 9.   Kristina Samuelsdotter (1/6 1848 – efter 1879)

Dottern Hedda dör i en mässlingepidemi innan hon fyllt ett år, men exakt ett år efter föds en ny Hedvig, som emellertid bara överlever ett halvt år innan hon drabbas av bröstfeber.

Dottern Fredrika tjänar på Hamnaryd säteri i Norra Solberga församling 1844, och två år senare följer resten av familjen efter och bosätter sig i det mycket avlägset belägna torpet Dunder under Blixås på Hamnaryds ägor, där det numera är skjutterrän och skog. Samma år flyttar familjen emellertid tillbaka till torpet Liljeholmen under Johannesberg i Flisby.

Dunders källare.

Dunders källare.

Så småningom flyttar familjen in på själva Johannesberg. Det är dock inte för att de blivit förmögna; när Samuel dör fattig på lasarettet i Jönköping 1860 av en bröstinflammation, tas Eva först om hand på Luttersjö i Norra Solberga församling, som brukas till Johannesberg, men året efter hyr hon in sig på Stora Tofta med yngsta dottern Kristina. Efter ytterligare ett år fortsätter de till Skogs soldattorp. När sista dottern lämnat hemmet tar Eva jobb som piga igen 1865-1867 på Hareryds Norrgård. Sedan flyttar hon till Lugnet på pastorbostadens ägor – förmodligen en sorts dåtida äldreboende. Från 1873 är hon tvungen att tillbringa sin ålderdom i Flisby fattigstuga.

Dunders ekonomibyggnad. Norra Solberga Hembygdsförening.

Dunders ekonomibyggnad. Norra Solberga Hembygdsförening.


Dopnotiser

 

Claes Gustaf Samuelssons dop 1826. Vittnen: F.d. Kammartjenaren Eric Lundquist och dess Fru Christina Jacobsson uti Kunhult, Adjuncten C. J. Kocken i Asjö och Pig. Anna Catharina Nilsdr i Kunhult. Askeryd församling.

Claes Gustafs dop 1826. Vittnen: F.d. Kammartjenaren Eric Lundquist och dess Fru Christina Jacobsson uti Kunhult, Adjuncten C. J. Kocken i Asjö och Pig. Anna Catharina Nilsdr i Kunhult. Askeryd församling.

Fredrica Samuelsdotters dop 1827. Vittnen: Hemmansbrukaren Peter Carlsson i Vukenstorp och Dr Gustaf Ericsson i Prestegården - Hustr. Stina Isacsdotter i Vukenstorp och Pig. Anna Maja Petersdotter i Prestegården. Marbäck församling.

Fredricas dop 1827. Vittnen: Hemmansbrukaren Peter Carlsson i Vukenstorp och Dr Gustaf Ericsson i Prestegården – Hustr. Stina Isacsdotter i Vukenstorp och Pig. Anna Maja Petersdotter i Prestegården. Marbäck församling.

Charlotta Samuelsdotters dop 1829. Vittnen: Torparen Lars Nilsson i Stora Viken och Dr Carl Petersson i Prestegården - Fröken Ulrica von Johnstone i Marbäcks prestegård och Hustru Anna Maria Nilsdotter i Stora Viken. Marbäck församling.

Charlottas dop 1829. Vittnen: Torparen Lars Nilsson i Stora Viken och Dr Carl Petersson i Prestegården – Fröken Ulrica von Johnstone i Marbäcks prestegård och Hustru Anna Maria Nilsdotter i Stora Viken. Marbäck församling.

Sophia Samuelsdotters dop 1831. Vittnen: Torparen Carl Magnus Svensson i Sadelmakarehem och Dr Johannes Svensson i Prestegården - Hustru Inga Lisa Petersdotter i Sadelmakarehem och Pig. Fredrica Magnidotter i Prestegården. Marbäck församling.

Sophias dop 1831. Vittnen: Torparen Carl Magnus Svensson i Sadelmakarehem och Dr Johannes Svensson i Prestegården – Hustru Inga Lisa Petersdotter i Sadelmakarehem och Pig. Fredrica Magnidotter i Prestegården. Marbäck församling.

Heddas dop 1836. Vittnen: Bond. Isak Isaksson och d. Hu. Lena Johansdotter i Förås, Dr. Johan Isaksson och Pigan Anna Nilsdotter ibm. Flisby församling.

Heddas dop 1836. Vittnen: Bond. Isak Isaksson och d. Hu. Lena Johansdotter i Förås, Dr. Johan Isaksson och Pigan Anna Nilsdotter ibm. Flisby församling.

Hedvigs dop 1838. Vittnen: Student Lindeberg, Mams. G. Soph. Wickbom, Dr. Lars Nilsson, alla i Skarreda och Anna Maria Nilsdr på Burhemmet. Lommaryd församling.

Hedvigs dop 1838. Vittnen: Student Lindeberg, Mams. G. Soph. Wickbom, Dr. Lars Nilsson, alla i Skarreda och Anna Maria Nilsdr på Burhemmet. Lommaryd församling.

Karolina Gustava Samuelsdotters dop 1840. Vittnen: Fru Kristina Stjerncreutz, yngl. A. Sjölander, Dr. Karl Joh. Isaksson, alla i Gullarp, Pig. Karin Andersdotter ibm. Flisby församling.

Karolina Gustavas dop 1840. Vittnen: Fru Kristina Stjernspetz, yngl. A. Sjölander, Dr. Karl Joh. Isaksson, alla i Gullarp, Pig. Karin Andersdotter ibm. Flisby församling.

Karl Johand dop 1844. Vittnen: Fru Ch. Stjernspetz i Gullarp, Bond. Karl Andersson i Elmehult, Dr. Isak Falk(?), Pig. Lena Magnidr i Madstugan. Flisby församling.

Karl Johans dop 1844. Vittnen: Fru Ch. Stjernspetz i Gullarp, Bond. Karl Andersson i Elmehult, Dr. Isak Falk(?), Pig. Lena Magnidr i Madstugan. Flisby församling.

Kristinas dop 1848. Vittnen: Torp. Karl Johansson och dess hustru Maria Larsdotter i Gunnarshemmet, Dräng. Anders Svensson på Johannesberg och pigan Magnia Magnusdotter från Kårarp. Flisby församling.

Kristinas dop 1848. Vittnen: Torp. Karl Johansson och dess hustru Maria Larsdotter i Gunnarshemmet, Dräng. Anders Svensson på Johannesberg och pigan Magnia Magnusdotter från Kårarp. Flisby församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Eva Stina (1803-1821); Eva (1806-1853); Pig. Eva St. Reinholdsdr (1821-1822); Pig. Eva Stina Reinholdsdr (1822-1825); Eva Reinholtsdotter (1823); Pig. Eva Reinholdsdr (1826); Eva Christ. Reinholdsdr (1827); Eva Stina Reinholdsdotter/Reinholdsdr (1826-1885); Ewa Reinholdsdr (1833-1834); Eva Rejnholdsdotter (1835-1836); Eva Reinholdsdotter (1836-1838); Efva (1841); Ewa Reinholdsdr (1845); Ewa Stina Reinholdsdr (1846); Inh. Enkan/Enka/Enk. Eva Stina Reinholdsdotter/Reinholdsdr (1860-1863); Enkan/Enk. Eva Stina Reinholdsdotter (1867-1881)
 •  namnteckningar: Samuel Isaks Son (1841)
 •  namn (andras stavsätt): Samuel Isacsson (1823); Drängen Samuel Isacsson (1826); Gifta Dr. Samuel Isacsson (1826); Torparen/Torp./T. Samuel Isacsson (1826-1853); Bruk. Samuel Isacsson (1833-1834); Brukaren/Bruk./Br. Samuel Isaksson (1835-1885); Hemmansbrukaren Samuel Isaksson (1837); Bonden Samuel Isaksson (1841); Torp./T. Samuel Isaksson (1846-1858); Inh. Samuel Isaksson (1858-1860)
 •  f. Säby 1803: v36241.b55.s110
 •  g. Askeryd 1826: v31821.b110.s222
 •  d. Flisby 1885: v33694.b166.s317 (ålderdomsbräckl.)
 •  d. Flisby 1860: v33691.b232.s577 (bröstinflammation)
 •  husf. 1805-1885 Torpa: v29518.b86.s157(1805-1806); Lommaryd: v20982.b30.s41(1812-1815); v20983.b25.s15(1816-1821); Marbäck: v21061.b171.s320(1821-1822); Askeryd: v18866.b178.s168(1822-1825); v18868.b207.s198(1826); Marbäck: v21062.b163.s306(1826-1830); v21063.b164.s309(1831-1833); Flisby: v19824.b171.s161(1833-1834); v19825.b204.s195(1835-1836); v19825.b62.s52(1836-1838); Lommaryd: v20986.b180.s182(1838-1840); Flisby: v19826.b222.s209(1840-1846); N. Solberga: v21173.b107.s94(1846); Flisby: v19827.b227.s213(1846-1850); v19828.b246.s232(1851-1858); v19829.b188.s175(1858-1861); v19829.b98.s84(1861-1862); v19829.b166.s152(1862-1863); v19830.b228.s218(1864-1865); v19830.b203.s193(1865-1867); v19830.b24.s14(1867-1871); v19831.b37.s59(1871-1873); v19831.b359.s703(1873-1881); v19832.b368.s719(1881-1885)
 •  husf. 1826-1860
 •  mant. 1806 Gunnarstorp: v400760a.b11880.s1172(1806)
 •  arv. v77723.b145.s281(1819); v77740.b154.s299(1841); v77747.b566.s1125(1853)
 •  arv. v77740.b154.s299(1841); v77747.b566.s1125(1853)
 •  barn f. Askeryd: v31821.b60.s106(1826); Marbäck: v35413.b26.s43(1827); v35413.b34.s59(1829); v35413.b42.s75(1831); Flisby: v33691.b28.s49(1836); Lommaryd: v35335.b127.s247(1838); Flisby: v33691.b45.s83(1840); v33691.b61.s115(1844); v33691.b78.s149(1848)
 •  barn d. Askeryd: v31821.b165.s336(1826); Flisby: v33691.b182.s477(1837); Lommaryd: v35335.b285.s557(1839); Flisby: v33705.b6(1845)