Förlamas oförklarligen och dör efter att ha nyttjat en hälsobrunn

Anna Reinholdsdotter


  Anna Maria ”Maja” Reinholdsdotter/Andersdotter (22/6 1799 – 13/7 1820)
  G-grenen [1.1.4.3.1]
  Dotter till Reinhold Fredrichsson & Catharina Jansdotter
  Önnestorp, Lommaryd, Småland
  Ogift


  Primärkällor
  05-03-2020


Anna Maja föds på Önnestorp Norrgårdicon-map-marker i Lommaryds församling. I september 1816 flyttar hon till Övrabo i Säby församling för att tjäna, och sedan får hon en tjänsteplats hos farbror Erich på Råsicon-map-marker.

Rås i Säby. Foto: Esben Alfort 2018.

I november 1819 återvänder hon hem till Önnestorp och har av oförklarlig anledning plötsligt blivit förlamad (Kanske en fästing som förorsakat borrhelia?). En sommardag i juli året efter besöker hon Lannaskede hälsobrunn i Småland för att förhoppningsvis bli frisk genom att dricka det hälsofrämjande vattnet som användes mot ”gikt, kronisk rheumatism och hysteri, samt svag mage och de flesta deraf beroende sjukdomar” (Philip Alfort: Handbok för brunnsgäster). Det hoppet släcks snabbare än någon kunnat tänka sig; i stället för att bli frisk dör hon plötsligt dagen efter att hon kommit hem.

Anna Maja Reinholdsdotters död 1820. Lommaryd församling.

Anna Maja Reinholdsdotters död 1820. Lommaryd församling.

Aflidne B. Anders Reinhold Fredrikssons och dess H. Cathrina Jansdrs i Önnarp Norrg. dotter, född d. 22/6 1799 i Lomary Socken; kom November förledet år från Säby Socken och Rås förlamad, hade nu nyss nyttjat Lannaskede Helsobrunn och dog dagen efter återkomsten derifrån. Begrafven d. 16. Julii.

Det skulle passa väldigt bra att sluta denna berättelse med ett citat ur inledningen till Philip Alforts avhandling om hälsobrunnarna och deras verkan Handbok för brunnsgäster icon-external-link icon-external-link från 1842:

Erfarenheten har redan visat, att vattnet i anseende till dess stora inverkningsförmåga på den menskliga organismen, försigtigt och med kunskap måste användas för att icke visa sig såsom ett på densamma skadligt verkande medel.

När man ytterligare läser vad han berättar om källans upptäckt 1774, kan man verkligen undra om det alls var hälsosamt att dricka ur den…

Lannaskede helsokälla upptäcktes 1774 af en piga, hvilken, under det hon sökte efter några bortgångne kreatur, kom till ett med låg björkskog mycket beväxt ställe, och nedom en derstädes belägen sandbacke påträffade en källa, af hvars vatten hon drack – med påföljd af yrsel och annat illamående.

Handbok för brunnsgäster_Lannaskede


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Anna Maja (1799-1816); Anna (1812-1816); Pig. Anna M. Reinholdsdr (1816-1818); Pig. Anna Maja Reinh.d. (1818-1820); Annamaia (1819); Anna Maja Andersdr (1820)
  •  f. Lommaryd 1799: v35334.b235.s459
  •  d. Lommaryd 1820: v35344.b47.s87 (förlam.)
  •  husf. 1805-1806;1812-1820 Torpa: v29518.b86.s157(1805-1806); Lommaryd: v20982.b30.s41(1812-1815); v20983.b25.s15(1816); Säby: v22039.b17.s5(1816-1818); v22040.b186.s174(1818-1820)
  •  mant. 1812;1815-1816 Önnestorp Ng.: v400773.b2570.s455(1812); v400779.b10980.s1536(1815); v400781a.b895.s1183(1816)
  •  arv. v77723.b145.s281(1819)