Fick inte ens behålla huset

Maria Sofia Siöstran & Johan Wikstrand


  Maria Sofia Siöstran (1765 – efter 1793)
  F-grenen [1.1.2.2]
  Dotter till Hedvig Edman & Johan Siöstrand
  Norrköpings St. Johannes, Östergötland


  Johannes ”Johan” Wikstrand Larsson (1/1 1754 – 4/8 1793) (g. 30/11 1788 i Norrköpings St Johannes)
icon-home  Son till Lars Wikstrand & Anna Catharina Fröling
  Norrköping
  Sämskmakare
  2 barn


  Primärkällor
  27-10-2023


Maria Sofias namnteckning 1793. Av princip använder jag hennes eget stavsätt.

Vi vet tyvärr inte var Maria Sofia föddes. Hon kom till Norrköping med sina föräldrar 1766, då de bosatte sig i Hultet under Lindö säteri söder om staden. Pappan och brodern var hovskräddare, och Maria Sofia gifte sig så småningom med sämskmakaren mäster Johan Wikstrand (son till sämskmakaren Lars Wikstrand och Anna Catharina Fröling).

Maria Sofia Siöstrand & Johan Wikstrands vigsel 1788. Caution: Fadren Johan Sjöstrand. Norrköpings St Johannes församling.

De flyttar in i hans gamla slitna föräldrahem, ett gammalt förfallet timmerhus med torvtak i kv. Björken mot Slottsgatan (nuvarande 121-131), med två kamrar (urpsrungligen en sal och en kammare) och kök samt en förfallen timmerbod på gården som engång inrymt verkstadsrum med inmurad kopparpanna och vedbod. På hans föräldrars tid hade det dessutom funnits ett fähus och ett sköve av bräder vid porten, samt en liten kryddgård och ett avträdeshus. När Johan gick bort var de så skuldsatta att hon tvingades lämna över huset till sin bror jämte skulderna till bryggareåldermannen Jonas Falkenholms sterbhus.

Paret får 2 barn ihop innan Johan dör 1793.

 • 1.  icon-male Carl Johan (29/3 1790 – 25/10? 1790) icon-times
 • 2.   Sophia Ulrica Wikstrand (19/2 1792 – efter 1809)

Han uppnår aldrig burskap, och Maria lever en fattig änketillvaro i det som sedan kallas Landsskräddaren Sjöstrands Gård. Sämskmakaren Engren flyttar in på gården, men det är hennes bror som får ta emot hyran.

Maria Sofia och dottern försvinner från adressen efter 1809. 1821 uppges hennes kusin Gustaf Fredricsson vara förmyndare åt Fru Wickstrand, för vem han förvaltade en summa på lite drygt 422 riksdaler banco. Kanske var det änkan Maria Sofia.


Johan Wikstrands bouppteckning 1793.


Dopnotiser

Carl Johans dop 1790. Vittnen: Skrädd. Siöstrand, Bokbind. Hielm, Mad. Maria Grönlund, Jungf. Anna Greta Ekberg. Norrköpings St Olai församling.

Ulrica Sophias dop 1792. Vittnen: Sämskmak. A. Lundman, Carduansm.ges. J. Ekberg, Mad. Ulrica Wikstrand, jfru Joh:a Ekberg. Norrköpings St Olai församling.


Forskningsdata

Maria Sofia skrev sitt eget efternamn Siöstran (2 belägg), och jag har som princip att i utgångspunkten använda folks eget stavsätt. Andra stavade förstås namnet Sjöstrand.

 •  namnteckningar: Maria Sofia Siöstran (1793)
 •  namn (andras stavsätt): Jungfru Maria Sophia Sjöstrand (1788); Maria Sophia Siöstrand (1789-1790); Maria Sophia (1792); Maria Sophia Sjöstrand (1793); ?Fru Wickstrand (1821)
 •  namnteckningar: Johan Wikstrand Larsson (1789)
 •  namn (andras stavsätt): Johannes (1768); Sämskemakaren Johan Wickstrand (1788); Sämskmakaremäster Johan Vikstrand (1789); Sämskmakaren/Sämskmak. Joh. Wikstrand (1790-1792); Sämskm. Wickstrand (1790); Johan Wikstrand (1793); Sämskemakaren Johan Wickstrand Larsson (1793)
 •  f. Norrköpings St. Johannes 1754: v39360.b171.s307
 •  g. Norrköpings St. Johannes 1788: v39361.b12.s17
 •  d. Norrköpings St. Olai 1793: v39418.b269.s533 (hetsig feber)
 •  bou. Norrköpings St. Olai 1793: v79290.b264.s511
 • icon-female mant. 1808-1809 Norrköping: v365848.b1140(1808); v365849.b1270(1809)
 •  arv. v77131.b245.s473(1789); v79290.b266.s515(1793); v79290.b267.s517(1793); ?v77725.b79.s151(1821)
 •  arv. v79265.b490.s961(1768); v79265.b494.s969(1768); v77131.b245.s473(1789)
 •  vigselkaution: v39361.b9.s11(1786)
 •  v39361.b12.s17(1788)
 •  barn f. Norrköpings St. Olai: v39418.b44.s83(1790); v39418.b61.s117(1792)
 • icon-user barn d. Norrköpings St. Olai: v39418.b258.s511(1790, koppor)