Från livgrenadjär till fabriksarbetare och tragisk dödsolycka

Frans Oskar Landon & Kristina Karolina Rockström


  Frans Oskar (Sjöstrand) Landon (8/6 1857 – 27/5 1903)
  F-grenen [1.1.2.1.7.4]
  Son till Axel Sjöstrand & Maja Katharina Persdotter
  Kvillinge, Östergötland
  Livgrenadjär; fabriksarbetare, stenarbetare


  Kristina Karolina Rockström (10/3 1857 – 25/12 1940) (g. 27/11 1881 i Kvillinge)
  Kvillinge, Östergötland
  Minst 6 barn


  Primärkällor
  08-05-2020


Frans Oskar växer upp i Kvillinge som oäkta son till en ung mamma som fick två barn med olika fäder utan att gifta sig med någon av dem, trots att Frans Oskars pappa sade sig vara fäst vid henne. Det blev dock inte av, och i stället fick barnen växa upp som fattigbarn hos mamman, som till råga på allt var arbetslös.

När han är fyra år gammal blir han fosterson åt torparen Karl Gustaf Samuelsson i Dammhulticon-map-marker under Ågelsjö långt ute i skogen. Tre år senare, 1864, förflyttas han till sin nya fostermamma, gjuteriarbetaränkan Kajsa Lena Söderqvist på Hults Brukicon-map-marker. Där stannar han tills 1868 då han blir fostergosse åt arbetskarlen Per Gustaf Moberg i Fredricsdal på Korklösa ägor. Redan efter ett år förflyttas han återigen, till gjuteriarbetaren Johan Kindahl på Hults Bruk. Även där stannar han endast ett år innan han flyttar till sin nya fosterfamilj, arrendatoren Carl Isac Petersson och Johanna Charlotta Andersdotter i Algutsboicon-map-marker. Hans sista fosterfamilj är på Kvillinge frälsegårdar 1872-1875.

1875 ansöker han om att få bli soldat, och då detta beviljas 28/10 1875, flyttar han omedelbart till Livgrenadjärtorpet Sandmon på Össbyicon-map-marker ägor. Tyvärr har jag inte lyckats lokalisera torpet.

Han ersätter då livgrenadjär Anders Fredrik Lord som n:o 88 i Östanstångs Kompani och tar soldatnamnet Landon i stället för sitt födonamn Sjöstrand. Han är på flera vapenövning på Malmen utanför Linköping under de följande åren.

1881 gifter han sig med Kristina Karolina Rockström från Torshag norr om Åby.

Frans Oskar Landon & Kristina Karolina Rockströms vigsel 1881. Kvillinge församling.

De får 6 barn.

 • 1.   Oskar Emannuel Landon (5/8 1882 – efter 1905)
 • 2.   Ernst Martin (12/6 1884 – 16/9 1890)
 • 3.   Edith Theresia Carolina Landon (19/9 1887 – efter 1915)
 • 4.   Fritz Josef Nathanael Landon (19/3 1890 – efter 1925)
  •  Matilda Elisabet Hugo
 • 5.   (22/5 1892 – efter 1912)
  •  
 • 6.   Ester Amanda Charlotta Landon (12/5 1896 – efter 1928)
  •  1. Axel Georg Gunnar Johansson
  • icon-user 2. ?

Sonen Ernst Martin föds 1884 och är förmodligen sjuklig från späd ålder, för det verkar som att Frans Oskar tar ledigt från tjänsten den hösten för att ta honom till någon kurort. Ändå dör han sex år senare av bröstlidande.

Då slutar Frans Oskar som livgrenadjär. Tyvärr vet vi inte exakt varför. I stället hyr de in sig på Stenbacken 2 under Häradssvedenicon-map-marker och börjar livnära sig som arbetare.

1893 flyttar de till Adolfsberg under Kvarntorp Borgargård (norra delen av nuvarande samhället Åby), som ägs av Adolf Fredrik Lord, en son till livgrenadjären som Frans Oskar ersatte när han började i armén.

Senast 1896 uppges Frans Oskar vara fabriksarbetare, men 1901 flyttar han till Stenbacken 1 under Häradssveden, där han börjar livnära sig som stenarbetare. Förmodligen var det frågan om grovarbete i samband med väg- eller järnvägsbygge, för två år senare dör han alldeles för tidigt i en olycka då han krossas av en stenblock vid Näknaicon-map-marker, där inga stenbrott verkar finnas.

Hans stackars hustru tvingas nu klara sig själv med alla barnen. Hon hyr först in sig på Sofieberg under Kvarntorp under ett år och sedan på Sandbyhovicon-map-marker på Grustäktsmarken, numera uppslukat av Norrköping stad.

1906 flyttar de till Ljungsberg 1 och 1908 till Strömsberg under Kvarntorp, båda förmodligen belägna i nuvarande Åby samhälle. 1912 flyttar de till Karlslund 1 under Häradssveden.

1916 flyttar hon hem till sin son Fritz Josef Nathanael på St. Persgatan 42 i kv. Backen 2B i Norrköpings St. Olai församling, och 1919 flyttar de båda till hörnet Prästgatan – Kyrkogatan i kv. Lyckan.

1921 flyttar hon till hörnet Västgötegatan – Tunnbindaregatan i kv. Mjölnaren 1C i Norrköpings Mattei församling, men 1925 skiljer sig dottern Ester Amanda Charlotta, och då flyttar hon och mamman ihop på St. Persgatan 39 i St. Olai församling tillsammans Hildur Amalias oäkta son Nils Harry Salomon, som Ester tagit som fosterson.

1928 flyttar den lilla familjen till Grenadjärvägen 4icon-map-marker i Östra Eneby församling. Två år senare gifter dottern om sig och flyttar därifrån, men mamman bor kvar i huset på Grenadjärvägen till sin död 1940. På så sätt sluts cirkeln i grenadjäränkans liv.


Dopnotiser

Oskar Emanuels dop 1882. Vittnen: Skräddaren Albert Andersson och h.h. Anna Sofia Berggren i Sofielund, Arbetskarln Frans Rockström i Nylund och Fabriksarbeterskan Charlotta Karlsson från Torshag. Kvillinge församling.

Ernst Martins dop 1884. Vittnen: Arbetaren Johan Albert Hejman och hans H:u Maria Jansson från Örstad. Kvillinge församling.

Edith Theresia Carolinas dop 1887. Vittnen: V. Korporalen Johan Peter Gunnar och H:u Ulrika Charlotta Carlsdotter i Ana. Kvillinge församling.

Fritz Josef Nathanaels dop 1890. Vittnen: Arbetaren Per Johan Karlsson o.h.h. Hedvig Josefina i Gunnarsbo, Häradssvedens egor. Kvillinge församling.

Hildur Amalias dop 1892. Vittnen: Alfred Ekelund och Amalia Ekelund, Häradssveden. Kvillinge församling.

Ester Amanda Charlottas dop 1896. Vittnen: Modren, Smedmäst. Larsson o Fru. Kvillinge församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Frans Oskar (1857-1861); Frans Oskar Sjöstrand (1861-1870); Frans Oscar Sjöstrand (1866-1868); Frans Osc. Sjöstrand (1868-1872); Frans Osk. Sjöstrand (1869-1875); Lifgrenadieren/Lifgr. Frans Oskar (Sjöstrand) Landon ; Frans Oscar Landon, förut kallad Sjöstrand (1875-1884); Livgrenadjären/Lifgrenadieren Frans Oskar Landon (1881-1940); Förre/f. Lifgrenadier/Lifgr. Frans Oskar Landon (1890); Frans Oskar Landon (1891-1893); Arbet./Arb. Frans Oscar Landon (1892-1903); Frans Oscar Landon (1893-1902); Fabr.arb. Frans Oscar Landon (1896); Stenarbet. Frans Oskar Landon (1916-1919)
 •  namn (andras stavsätt): Kristina Karolina Rockström (1881-1903); Christina Carolina Rockström (1887-1893); Kristina Carolina Rockström (1890); Christina Kaol. Rockstöm (1896); Christina Karolina Rockström (1900-1902); Kristina Karolina Landon (1903-1916); Enka Kristina Karolina Landon (1904-1905); Christina Carolina Landon (1910-1915); Kristina Karolina Landon, f. Rockström (1916-1940)
 •  f. Kvillinge 1857: v38565.b103.s195
 •  g. Kvillinge 1881: v38567.b201
 •  d. Kvillinge 1903: v177119.b67.s59
 •  husf. 1857-1903 Kvillinge: v24892.b359.s681(1857-1861); v24894.b274.s634(1861-1864); v24893.b136.s124(1864-1865); v24895.b139.s129(1866-1868); v24895.b227.s215(1868-1869); v24895.b140.s130(1869-1870); v24895.b11.s2(1870); v24897.b15.s2(1871-1872); v24898.b37.s392(1872-1875); v24898.b295.s649(1875); v24900.b287.s635(1876-1880); v24902.b317.s671(1881-1885); v24904.b377.s754(1886-1890); v24903.b255.s240(1890); v71687.b264.s247(1891-1893); v71688.b42.s433(1893-1895); v177088.b47.s437(1896-1900); v177090.b174.s468(1900-1902); v177089.b278.s266(1902-1903)
 •  husf. 1881-1940 Kvillinge: v177090.b191.s485(1904-1905); v177089.b129.s117(1905); v177092.b142.s130(1906); v177092.b131.s119(1906-1908); v177093.b233.s527(1908-1910); v177096.b242.s532(1910-1912); v177095.b248.s240(1912-1915); v177098.b253.s238(1915-1916); Norrköpings Olai: v177853.b1410.s4134(1916-1919); v177846.b740.s1267(1919-1920); v177859.b670.s1260(1920-1921); Norrköpings Matteus: v177747.b3280.s305(1921-1925); Norrköpings Olai: v177881.b750.s4467(1925-1928); Ö. Eneby: v178056.b750.s1796(1928-1930); v178067.b760.s1872(1930); v178067.b760.s1872(1930-1935); v239187.b1070.s1953(1935-1940)
 •  milit. Första Livgrenadjärregementet: v65411.b283(1878); v65412.b285(1881); v65413.b253(1884)
 •  barn f. Kvillinge: v38567.b50(1882); v38567.b91(1884); v38567.b146(1887); v38567.b178(1890); v38568.b11(1892); v177114.b27.s18(1896)
 •  barn d. Kvillinge: v38567.b316(1890)