Skorstensfejaren

John Fredrik Sjöstrand & Elsa Emilia Isaksson


  John Fredrik Sjöstrand (11/5 1883 – 29/3 1908)
  F-grenen [1.1.2.1.7.1.2]
  Dotter till Johan Sjöstrand & Augusta Josefina Olofsdotter
  Norrköping
  Skorstensfejare/sotare


  Elsa Emilia Isaksson (3/10 1884 – efter 1911) (g. 25/11 1905 i Norrköpings Matteus)
  Norrköping
  Väverska; hushållerska, hjälphustru
  Minst 2 barn


  Primärkällor
  07-07-2019


John Fredrik växer upp i Norrköping som son till en oförmögen skomakare. Strax efter sekelskiftet får han jobb som skorstensfejeriarbetare, men redan 1903 får han en oäkta son med Elsa Emilia Isaksson från Norrköpings Borg församling, som han erkänner sig vara fader till. 1904 flyttar han hemifrån till kv. Vårdtornet 4 i Norrköpings Matteus församling (”f.d. Lindvalls gård”), där han sedan kan gifta sig med henne d. 25/11 1905.

John Fredrik Sjöstrand & Elsa Emilia Isakssons vigsel 1905. Norrköpings Matteus församling.

De bosätter sig dock 1907 på Källgatan 15 i Marielundskvarteret i Ö. Eneby, där de får ytterligare en dotter tillsammans. Tragiskt nog dör John Fredrik i en lunginflammation efter bara ett år i deras nya lägenhet, och Elsa Emilia blir sålunda änka med deras två barn.

I början får hon leva på understöd, men 1910 flyttar hon ihop med arbetaren Erik Josef Öman i kv. Flaggan i Norrköpings Olai församling. Det lyses för dem tre gånger, men äktenskapet blir av någon anledning inte av, utan hon flyttar till Östergatan i kv. Ruddammen i Norrköpings Hedvig församling 1912, där hon sedan föder deras gemensamma dotter, som av okänt anledning skickas till Hantverkargatan 45 på Kungsholmen i Stockholm från januari till september 1914.

1915 flyttar de till S. Strömsgatan 15 i kv. Varvet, och 1918 till V. St. Persgatan 3-5 i kv. Diket i Norrköpings Olai församling, där hon betecknas som hjälphustru. 1927 flyttar hon till Hospitalsgatan 16 i kv. Pelikan, och året efter till Norrköpings Matteus församling.


Dopnotiser

Sven Torstens dop 1903. Vittnen: Agnes Lidèn, Paulus Thåström(?). Norrköpings Matteus församling.

Margit Emilias dop 1907. Vittnen: Hilma Isaksson. Östra Eneby församling.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Jon Fredrik (1883-1884); John Fredrik (1884-1904); John Fredrik Sjöstrand (1904-1908); Sotare John Fredrik Sjöstrand (1932)
  •  namn (andras stavsätt): Elsa Emilia Isaksson (1903-1910); Elsa Emilia Sjöstrand f. Isaksson (1910-1928); Elsa Emilia f. Isaksson (1932)
  •  f. Norrköpings Hedvig 1883: v39328.b56.s51
  •  g. Norrköpings Matteus 1905: v177811.b58.s51
  •  d. Ö. Eneby 1908: v178098.b186.s178 (lunginflammation)
  •  husf. 1883-1908 Ö. Eneby: v28318.b256.s779(1883-1884); v28318.b339.s862(1884-1885); v28323.b25.s1025(1886-1891); v75288.b24.s1220(1891-1893); v75287.b115.s1011(1893-1894); v75288.b35.s1231(1894-1895); Norrköpings Matteus: v27947.b34.s27(1895-1896); v177711.b2090.s2145(1896-1900); v177716.b2420.s2184(1901-1904); v177713.b2320.s219(1904-1905); v177713.b2810.s268(1905); v177726.b3040.s3798(1905-1907); Ö. Eneby: v178038.b1430.s1582(1907-1908)
  •  husf. 1904-1927 Norrköpings Matteus: v177729.b1470.s641(1910-1911); Norrköpings St. Olai: v177828.b3330.s328(1911-1912); Norrköpings Hedvig: v177659.b1020.s546(1912-1915); v177665.b400.s21(1915-1918); Norrköpings St. Olai: v177848.b1540.s2147(1918-1920); v177861.b2040.s2197(1920-1925); v177875.b2180.s2210(1925-1927); v177870.b2350.s227(1927-1928)
  •  barn f. Norrköpings Matteus: v177806.b149.s141(1903); Ö. Eneby: v178087.b125.s117(1907)