Konstnärsparet

Helmi Sjöstrand & Acke Sjöstrand


  Helmi Gunhild Sjöstrand (17/6 1864 – 10/4 1957)
  F-grenen [1.1.2.1.2.1.3]
  Dotter till Carl Eneas Sjöstrand & Herminie von Stahl
  Helsinki, Finland
  Bildkonstnär


  Carl Axel ”Acke” Sjöstrand (2/4 1875 – 22/1 1927) (g. 1898)
  F-grenen [1.1.2.1.2.1.3()]
icon-home  Son till Axel Bernadotte Sjöstrand & Anna Sofia Ström
icon-location-arrow  Stockholm
  Bildkonstnär, sångare; fabrikör, disponent, bokhållare, handelsbiträde


  Primärkällor
  14-10-2020


Helmi föds i Helsingfors som dotter till den kände bildhuggaren Carl Eneas Sjöstrand och konstnären Herminie von Stahl. Även hon utbildar sig vid Finska Kontsföreningens ritskola 1879-1889 och blir bildkonstnär. Sedan fortsätter hon studierna i München precis som hennes pappa hade gjort.

Axel Sjöstrands namnteckning 1906 när Helmis pappa gått bort.

Hon gifter sig 1898 med sin kusin, Carl Axel ”Acke” Sjöstrand. De bosätter sig till en början i Stockholm, där han försöker livnära sig som bokhållare som sin pappa Axel Sjöstrand. När pappan dör 1906 tituleras han disponent och fabrikör. Han trivs dock inte i affärsvärlden, utan vill hellre bli sångare, och 1911 reser paret därför till Berlin, där han utbildar sig till sångare för Gemma Bellincioni.

När första världskriget bryter ut återvänder de till Sverige, men 1915-1917 är de i Köpenhamn. Efter kriget reser de emellertid till Dortmund, där han fortsätter sina sångstudier. Han tvingas dock avbryta studierna efter att han ådragit sig en bronkit. I stället blir han nu konstnär som sin hustru, och han blir en skicklig porträttmålare.

Acke Sjöstrand. Självporträtt.

1918-1921 är de i Vaassen och sedan Scheveningen i Nederländerna, 1921-1924 på Mallorca och sedan i Barcelona 1924, och slutligen i London 1925-1926.

Efter mannens död 1927 bosätter sig Helmi återigen i Sverige, där hon sommartid målar i Skanör och sedan ställer ut verken i Helsingborg.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Helmi Gunhilda Sjöstrand f. Sjöstrand (1899-1902); Helmi Gunhilda (1902-1911); Helmi Gunhild (1906); Helmi Gunhild Sjöstrand (1906); Helmy (1907)
  •  namnteckningar: A. Sjöstrand (1906)
  •  namn (andras stavsätt): Carl Axel (1875-1885); Bodbetjenten Carl Axel Sjöstrand (1891-1892); Bokhållare Carl Axel Sjöstrand (1893-1895); Carl Axel Sjöstrand (1895-1906); Karl Axel Sjöstrand (1899-1911); Fabrikören/Disponenten Carl Axel Sjöstrand (1906-1907); Disponenten Herr Carl Axel Sjöstrand (1906); Fabrikören Karl Axel Sjöstrand (1907); Disponenten Herr C. A. Sjöstrand (1907)
  •  f. Klara 1875: v87365.b408
  •  husf. 1875;1891-1897 Luleå: v138165.b172.s150(1891-1892); v138169.b259.s249(1893-1895); v138174.b4630.s449(1895-1897)
  •  mant. 1899-1911 Stockholm: v931524.b80.s4a(1902-1911)
  •  mant. 1878-1885;1897-1911 Stockholm: v920084.b20.s1a(1878-1884); v934670.b140.s7a(1885); v931524.b80.s4a(1902-1911)
  •  arv. v770742.b10420.s511(1906); v770742.b10440(1906); v770747.b11260.s238(1907)
  •  arv. v770742.b10420.s511(1906); v770742.b10430(1906); v770742.b10440(1906); v770742.b10460(1906); v770742.b10470(1906); v770747.b11260.s238(1907)