Tärnor Inga-Britt Karlsson och Elisabeth Karlsson; Brudnäbbar; Berit och Marita, Ann-Mari, Ulla-Brita Carlborg och Lena Berke_Från Ingegerd Larsson