Fattiga undernärda torpare

Lars Larsson & Ingrid Olsdotter

Läs mer