Per Magnus o Hedda Sofia Carlssons gravsten på Blåviks kyrkogård_Ingegerd Larsson