Spännande nytt om Adolf Fredrik Alfort

Grigory Langsdorff, som ledde expeditionen till Brasilien. National Museum of Rio de Janeiro.

Det finns spännande nytt att läsa om läkaren Adolf Fredrik Alfort. Han var tidigt fältläkare åt Dalregementet i Svenska Pommern 1807 när Stralsund belägrades av Napoleons styrkor, men reste sedan efter en kort tid som läkare i Göteborg till St. Petersburg och deltog 1813-1815 i en forskningsexpedition till Ostindien och Brasilien, där han bl.a. samlade in växter som numera finns på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Med hjälp av andra växter i samlingen som insamlats i Brasilien samma år har jag kunnat identifiera den expedition som han förmodligen deltog i, och sedan har jag med hjälp av bergssilhouetterna på en målning från 1817 lyckats hitta resterna av den gården ’Mandioca’ där han i så fall antagligen samlade in växterna. Läs hela den spännande historien här.

Jag har även hittat flera nya brev skrivna av Adolph Törneros till och om Adolf Fredrik. Breven kan läsas här.

Langsdorffs gård Mandioca på en målning av Th. Ender 1817-1818.
Langsdorffs gård Mandioca i dag. Källa: Google.

icon-check  20-12-2021 (Bild uppdaterad)