Kernell och Toivonen

Henrik Kernell & Edla Kanerva Toivonen


  Henrik Valdemar Oskar Kernell (30/3 1888 – 10/3 1966)
  A2-grenen [1.2.3.4.1.2.6]
  Son till Sigrid Drotty & Oscar Kernell
  Horn, Östergötland
  Fil.mag.


  Edla Kanerva Toivonen (13/8 1891 – efter 1918) (g. 7/1 1917)
  Tavastehus, Finland


  Primärkällor
  31-07-2018


Henrik studerar på allmänna läroverket i Linköping och sedan vid Uppsala Universitet, där han blir fil.mag.

Han gifter sig 1917 med Edla Kanerva Toivonen från Tavastehus i Finland och bosätter sig på Linnégatan 7 i Stockholms Hedvig Eleonora församling. Där bor de emellertid bara ett år; sedan köper de egen villa i Täby (Litt. 7A).


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Henrik Valdemar Oskar (1888-1893); Henrik Waldemar Oscar (1888); Henrik Valdemar Oscar (1893-1911)
  •  namn (andras stavsätt): Edla Kanerva Toivonen (1917)
  •  f. Horn 1888: v37814.b25.s39; v37813.b61
  •  husf. 1888-1917 Horn: v25975.b251.s231(1888-1890); v25976.b255.s226(1891-1893); Vinnerstad: v27396.b127.s118(1893-1895); v181545.b1630.s148(1895-1905); v181546.b1750.s160(1905-1911); Linköpings domk.: v177203.b426.s3172(1911-1917); Hedvig Eleonora: v244760.b1490.s145[1917]