Blev skjuten genom ögat

Jacob Ögnelod & Sara


icon-male  Jacob Tomasson Ögnelod (d. 11/9 1670)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [1.2.11_ff / Ö:1.1]
icon-home  Son till Tomas Jakobsson & Brita Andersdotter
icon-location-arrow  Finland
icon-wrench  Ryttare, korpral, löjtnant


icon-user  Sara Knutsdotter/Hufvudsköld?
icon-location-arrow  Finland
icon-play  Minst 5 barn


icon-certificate  Historiska källor (Viss osäkerhet)
icon-check  28-09-2018


Jacob Tomasson gifte sig med en kvinna vid namn Sara, och erhöll i det giftet säteriet Kutila (Liljevik)icon-map-marker vid Iittala i Kalvola församling i finska Tavastland. Huruvida hon var son till Göran Hufvudsköld som vanligtvis påstås, eller Knut Eriksson, som alternativt har föreslagits icon-external-link, är oklart, då källorna är få.

Däremot vet vi enligt nyss länkade källa att han var ryttare vid adelsfaneregementet under kriget i Livland 1626. Två år senare blev hans vänstra tumme avhuggen i det olyckligt slutande slaget vid Treidenicon-map-marker (nuvarande Turaida i Lettland).

1632 blev han korpral. Det året blev händelserikt för honom. Han deltog i slaget vid Lützen söder om Leipzig, där hans häst blev skjuten under honom; han blev skjuten i vänstra knäet i en occasion i Elsass, och han blev skjuten i vänstra sidan utanför Prag, varefter lodet satt kvar i kroppen. Även vid det här tillfället blev hans häst skjuten under honom. Kort därefter blev han tillfångatagen men ransonerade sig själv.

1639 blev han skjuten genom ögat under en strandvakt i Finland under generalmajor Stålhandske. Även detta blylod satt kvar i huvudet på honom.

Innan 1642 hade han blivit löjtnant till häst. Det året fick han frälsevillkor på sin halvpart i Kutilaby.

D. 28 januari 1653 adlades han för sina insatser för kronan, däröver hans kroppstagna blessyrer, särdeles den skada han uppå sitt öga utav ett muskötlod tagit haver, honom vittne bära. Han adlades följaktligen under namnet Ögnelod och fick frälse på gården Ihalempiicon-map-marker i närbelägna Hattula församling, fast de bodde kvar på Kutila. Ihalempi tycks ha haft några av traktens bördigaste jordar.

Utsikt över sjön Lehijärvi från Ihalempi. Källa: Google.

Under Carl X:s krig tjänstgjorde han först som ryttmästare i Polen i Henrik Horns regemente (åtminstone 1656), och sedan mot ryssarna under Erik Kruse.

Han dog d. 11 september 1670 sedan han s. å. 30/6 fördelat sin egendom mellan sina fem barn, enär han, såsom orden i skifteshandlingen lyda, var gammal och råkat i långvarig sjukdom, varunder han varken kunde leva sig eller barnen till godo.

Paret fick minst 5 barn.

 • 1.  icon-male Tomas Ögnelod (1642 – 27/7 1706)
  •  icon-user Maria Elisabet Lilliebrunn icon-play
 • 2.  icon-female Brita Ögnelod (f. 1649)
  •  icon-user Johan Andersson Bock
 • 3.  icon-male Johan Ögnelod (1648 – 1716)
  •  icon-user Christina Skarpfelt icon-play
  •  icon-user Catharina Stierncreutz icon-play
 • 4.  icon-female Sara Ögnelod (1649 – efter 1670)
 • 5.  icon-female Helena Ögnelod (f. 1650)
  •  icon-user Arvid Spåre

Forskningsdata

Jag har inte lyckats hitta originalkällor rörande detta par. Kontakta mig gärna om du känner till några.