D2c: Alford i Missouri och Oklahoma / In English / Nutida familjer