D2a: Alford i Missouri och Kansas / In English / Nutida familjer